1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Yếu tố pháp lý Yếu tố khoa học công nghệ Yếu tố cạnh tranh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (465.23 KB, 102 trang )


III. Những yếu tố quan trọng trong sự hình thành và phát triển e-banking

1. Yếu tố pháp lý


Yếu tố pháp lý đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của bất cứ một ngành nghề nào. Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, yếu tố này lại
càng đóng vai trò quyết định vì tài chính ngân hàng luôn được coi là huyết mạch của nền kinh tế và để huyết mạch hoạt động thơng suốt thì mơi
trường pháp lý phải hồn thiện và ổn định. Đặc biệt, môi trường pháp lý ổn định và minh bạch sẽ có tác động tích cực
đến sự phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng mới như e-banking vì nó đảm bảo cho loại hình dịch vụ này được bảo vệ, khuyến khích phát triển và cạnh
tranh cơng bằng với các loại dịch vụ ngân hàng khác.
Mặt khác, một hệ thống pháp lý đầy đủ và chặt chẽ cũng giúp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động của ngân hàng cũng như tăng độ an toàn tiền gửi của
khách hàng.

2. Yếu tố khoa học công nghệ


Trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ. Sự ra đời của mạng Internet, công nghệ điện tử, công
nghệ thông tin và viễn thơng, hệ thống vơ tuyến truyền hình tương tác, … chính là tiền đề để hình thành và phát triển các loại dịch vụ ngân hàng điện tử
phong phú như hiện nay. Có thể khẳng định rằng, yếu tố khoa học công nghệ sẽ luôn là yếu tố không thể thiếu được trong sự hình thành và phát triển của
bất cứ một loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử nào.
-
46
-
-
47
-

3. Yếu tố cạnh tranh


Trong một môi trường mà các ngân hàng đều có thể cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tương tự nhau và số lượng khách hàng ít thay đổi, để tăng thị
phần của mình các ngân hàng luôn phải cạnh tranh nhằm đưa ra các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, nhiều tiện ích hơn để thu hút khách hàng.
Các ngân hàng trên thế giới hiện nay có xu hướng lựa chọn phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử do tính ưu việt vượt trội của nó so với các loại
hình dịch vụ ngân hàng truyền thống khác.
-
48
-

Chương II: Tình hình triển khai e-banking tại Việt Nam


I. Bối cảnh thúc đẩy sự phát triển e-banking tại Việt Nam


Cùng với xu thế chung của thế giới, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung cơ bản của q trình này là việc Việt Nam nhất trí
thực hiện các cam kết kinh tế quốc tế song phương và đa phương trong khuôn khổ các hiệp định. Các cam kết nổi bật trong thời gian gần đây mà Việt
Nam đã ký kết với các tổ chức quốc tế đó là:

Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA được ký kết
ngày 15121995 và có hiệu lực từ ngày 111996. Mục tiêu cơ bản của ASEANAFTA là tự do hoá thương mại, xoá bỏ hàng rào thuế quan
trong quan hệ buôn bán. Để thực hiện mục tiêu này, các nước thơng qua cơng cụ chính là Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung
CEPT. Trong khuôn khổ hiệp định này, Việt Nam cam kết hoàn thành việc cắt giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0-5 vào ngày 112006
với hơn 6200 dòng thuế. Ngồi ra, Việt Nam sẽ dành chế độ đãi ngộ tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia trên cơ sở có đi có lại về thuế doanh thu,
thuế hàng cao cấp, xác định tỷ giá hối đoái, quản lý ngoại tệ và các biện pháp khác.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC. Việt
Nam trở thành thành viên của Tổ chức này từ ngày 14111998. Mục tiêu lâu dài đặt ra đối với lĩnh vực thuế quan trong khuôn khổ cam kết
APEC là mức thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ ở mức 0 vào năm 2018, và các ưu đãi khác dành cho tất cả các lĩnh vực trong đó có ngân hàng.
-
49
-

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (102 trang)

×