1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (465.23 KB, 102 trang )


tiền sử dụng trên thẻ là 254,55 tỷ VND và số tiền thanh toán qua thẻ là 108 triệu USD. Ngun nhân tăng là do cơng nghệ thanh tốn thẻ đã được cải
thiện, mạng quản lý, thanh toán đã ổn định. Chỉ sau chưa đầy 1 năm đi vào hoạt động hệ thống giao dịch tự động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Connect-24 đã đạt trên 50.000 thẻ được phát hành, hơn 40.000 tài khoản cá nhân được mở thêm với bình quân khoảng 3.000 giao dịchngày. Ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam đã tiến hành sơ kết giai đoạn 1 để chuẩn bị tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với việc đưa vào hoạt động thêm 70 máy ATM trong
năm 2003 nâng tổng số lên 200 máy trên toàn quốc.

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu


Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu có tên giao dịch quốc tế là Asia Commercial Joint Stock Bank viết tắt là ACB chính thức đi vào hoạt động
kể từ ngày 04061993 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Ra đời khi nền kinh tế đang còn nhiều khó khăn và biến động, hệ thống pháp luật, chính sách
kinh tế, tài chính vĩ mơ chưa hồn thiện, thiếu đồng bộ và còn chứa đựng nhiều rủi ro cho hoạt động ngân hàng nên khi mới thành lập ACB đã phải nỗ
lực rất nhiều. Sau gần mười năm hoạt động, đến nay ACB đã thực sự trở thành ngân hàng thương mại cổ phần uy tín hàng đầu Việt Nam về tốc độ tăng
trưởng vượt bậc và chất lượng dịch vụ khách hàng. Cho đến tháng 1 năm 2003, vốn điều lệ của ACB đã tăng lên 424 tỷ đồng, tăng gấp hơn 21 lần so
với vốn ban đầu.
Hiện nay, ACB có 3 cổ đơng nước ngồi là:

Connaught Investors Ltd thuộc tập đồn Jardine Matheson

LG Investment Securities Co. Ltd.

Dragon Financial Holdings Ltd.
-
60
-
ACB đã khơng ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động, cho đến nay ngồi Hội sở chính tại 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Ngân
hàng có 21 chi nhánh, Cơng ty Chứng khoán ACB, Trung tâm thẻ ACB, Trung tâm chuyển tiền nhanh Western Union.
Đến cuối năm 2002, ACB có quan hệ đại lý với 434 ngân hàng tại 75 quốc gia trên khắp thế giới. Hiện nay ACB đã có 4 trung tâm giao dịch ACB-Western
Union và hơn 2000 đại lý chấp nhận thanh tốn thẻ tín dụng ACB trên cả nước.
Đạt được những thành tựu trên là nhờ Ban lãnh đạo của ACB đã nhạy bén, kịp thời xác định đúng hướng đi cho sự phát triển. Nhận thức được tầm quan
trọng của công nghệ hiện đại trong việc nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng,
ACB đã mạnh dạn áp dụng công nghệ tiên tiến. Đến cuối năm 2002, hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng TCBS The Complete Banking Solution ứng dụng
công nghệ thơng tin tại ACB đã chính thức vận hành, đưa ACB trở thành ngân hàng thương mại cổ phần có hàm lượng công nghệ thông tin cao nhất
trong các mặt hoạt động.
Với TCBS, mục tiêu cốt lõi là giúp Ban quản trị quản lý hiệu quả hơn các mặt hoạt động của ngân hàng, đồng thời chăm sóc khách hàng tốt hơn bằng các
dịch vụ tiện ích do TCBS mang lại. Ứng dụng đầu tiên của TCBS là dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại Phone Banking cung cấp các thơng tin cho khách
hàng và tỉ giá, lãi suất, tình hình chứng khốn, tài khoản và giao dịch. Bên cạnh dịch vụ Phone Banking, dịch vụ ngân hàng qua Internet Internet
banking cho phép khách hàng sử dụng không giới hạn các dịch vụ ngân hàng. Ngoài việc truy cập tìm kiếm thơng tin, cả hai dịch vụ này đêù cho phép
khách hàng ngồi tại nhà có thể thực hiện một số giao dịch với ngân hàng.
-
61
-
Tất cả các khách hàng có tài khoản tiền gửi tại ACB khi có nhu cầu sử dụng hai dịch vụ trên chỉ cần liên hệ với các chi nhánh ACB nơi mở tài khoản để
được cấp mã số truy cập và mật khẩu.
Với dịch vụ Phone Banking của ACB, khách hàng có thể:

Kiểm tra số dư tài khoản

Kiểm tra các giao dịch gần nhất

Biết các thơng tin được cập nhật về lãi suất của Ngân hàng

Xem các thơng tin về tỷ giá hối đối, lãi suất

u cầu Ngân hàng fax bảng sao kê tài khoản, bảng lãi suất hoặc tỷ giá hối đối.
Với dịch vụ Internet Banking, khách hàng có thể xem: 1. Thông tin về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng:

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh tốn

Các sản phẩm tín dụng, các loại cho vay, dịch vụ thanh tốn, chuyển tiền, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, các dịch vụ khác.

Biểu lãi suất, biểu phí dịch vụ ngân hàng.

Tỷ giá mới nhất các loại ngoại tệ do ACB cơng bố

Các thơng tin khác 2. Thơng tin về tài khoản cá nhân:

Số dư tài khoản

Liệt kê các giao dịch của tài khoản theo từng tháng trong quá khứ từ tháng 01 năm 2001

3. Ngân hàng Đông Á


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (102 trang)

×