1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Ngân hàng Đông Á

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (465.23 KB, 102 trang )


Tất cả các khách hàng có tài khoản tiền gửi tại ACB khi có nhu cầu sử dụng hai dịch vụ trên chỉ cần liên hệ với các chi nhánh ACB nơi mở tài khoản để
được cấp mã số truy cập và mật khẩu.
Với dịch vụ Phone Banking của ACB, khách hàng có thể:

Kiểm tra số dư tài khoản

Kiểm tra các giao dịch gần nhất

Biết các thơng tin được cập nhật về lãi suất của Ngân hàng

Xem các thơng tin về tỷ giá hối đối, lãi suất

u cầu Ngân hàng fax bảng sao kê tài khoản, bảng lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái.
Với dịch vụ Internet Banking, khách hàng có thể xem: 1. Thơng tin về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng:

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh tốn

Các sản phẩm tín dụng, các loại cho vay, dịch vụ thanh tốn, chuyển tiền, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, các dịch vụ khác.

Biểu lãi suất, biểu phí dịch vụ ngân hàng.

Tỷ giá mới nhất các loại ngoại tệ do ACB công bố

Các thơng tin khác 2. Thơng tin về tài khoản cá nhân:

Số dư tài khoản

Liệt kê các giao dịch của tài khoản theo từng tháng trong quá khứ từ tháng 01 năm 2001

3. Ngân hàng Đông Á


-
62
-
Hiện nay, dịch vụ e-banking duy nhất mà Ngân hàng Đông Á cung cấp cho khách hàng là Thẻ Đông Á.
Đây là loại Thẻ thanh toán nội địa thẻ ghi nợ đầu tiên ở Việt Nam sử dụng tiếng Việt trong giao dịch, đồng thời khách hàng có thể vừa thanh tốn hàng
hố, dịch vụ vừa thực hiện lện chuyển khoản. Khách hàng có thể sử dụng các tiện ích của thẻ Đơng Á mà vẫn được hưởng lãi trên số dư của tài khoản thẻ.
-
63
-
Các tiện ích của thẻ Đơng Á:

Rút tiền mặt: o Tại các chi nhánh và đại lý do Ngân hàng Đông Á uỷ nhiệm.
o Chi trả tự động qua ATM 2424 giờ trong tương lai

Thanh tốn hàng hố dịch vụ tại siêu thị, nhà hàng, khách sạn,…

Đặc biệt: Khách hàng có thể chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác cũng như chi trả tiền điện, điện thoại, truyền hình cáp, phí
bảo hiểm…
Ưu điểm của thẻ Đơng Á:

Là phương thức hiệu quả hỗ trợ cho các cơng ty thực hiện chi lương qua tài khoản.

Chủ thẻ chính có thể quản lý và giới hạn số tiền sử dụng hàng tháng của chủ thẻ phụ tạo sự thuận lợi và an tâm khi cấp thẻ cho con cái hay
người thân.

Giảm rủi ro, tăng lợi nhuận

Cơng nghệ bảo mật hiện đại bằng số PIN mã số cá nhân và các biện pháp bảo mật khác tạo an toàn trong thanh tốn, an tâm khi sử dụng.
Khơng gặp rắc rối hay rủi ro khi mang tiền theo người như bị mất mát, bị trộm cướp, tiền rách, tiền giả, tiền lẻ nhiều…
Theo Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, từ ngày 14042003 các khách hàng sử dụng thẻ Đông Á có thể vay tiền tại ngân hàng qua thẻ. Đây là ngân
hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai tiện ích này. Sau khi được xét duyệt, khách hàng có thể vay tiền tại ngân hàng bằng cách rút tiền mặt hay thanh
toán tiền hàng hoá tại gần 100 điểm chấp nhận thẻ tại Việt Nam với mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Lãi suất vay là 0,04ngày. Thời hạn trả nợ vay tối đa
là 90 ngày. Nếu được vay tiếp, khách hàng phải hoàn trả đúng hạn nợ vay cũ. Khách hàng muốn vay tiền qua thẻ chỉ cần làm thủ tục một lần bao gồm giấy
-
64
-
đăng ký dịch vụ thấu chi và một số giấy tờ cần thiết khác tuỳ theo từng đối tượng cụ thể.
Ngân hàng Đông Á sẽ xét duyệt mức cho vay cho từng nhóm khách hàng cụ thể như khách hàng nhận lương chi hộ qua ngân hàng, cổ đông của ngân
hàng, các doanh nghiệp, khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (102 trang)

×