1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nhóm giải pháp cơ sở vật chất kỹ thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (465.23 KB, 102 trang )


việc bảo mật thông tin. Biện pháp bảo mật phải được áp dụng một cách đồng bộ, kết hợp cả về kỹ thuật, công nghệ bảo mật đến việc đào tạo nâng cao hiểu
biết, trách nhiệm của nhân viên trong việc bảo đảm bí mật, an tồn hệ thống. Đồng thời, cần kiểm tra, xây dựng qui trình chặt chẽ trong việc thiết lập,
cung cấp giao dịch ngân hàng điện tử giữa ngân hàng và khách hàng, bảo đảm tuân thủ đúng đắn các qui định, yêu cầu pháp lý đối với giao dịch ngân
hàng điện tử.
Hiện tại, hoạt động ngân hàng điện tử ở Việt Nam mới chỉ được giới thiệu bằng các giao dịch liên quan đến cung cấp số liệu, vấn tin tài khoản, nhưng
trong tương lai có thể các ngân hàng sẽ thiết lập các giao dịch tài khoản như chuyển tiền, thanh toán…Do vậy, để tránh rủi ro, bảo đảm sự thống nhất,
bình đẳng giữa các chủ thể cần có khung pháp lý thống nhất để điều chỉnh hoạt động này. Về nguyên tắc, có thể trao quyền để các ngân hàng chủ động
qui định, thoả thuận với khách hàng về các phương thức, cách thức giao dịch ngân hàng điện tử, song luật pháp cũng cần có qui định khung mang tính
ngun tắc theo đó đưa ra các chuẩn mực về xác thực giao dịch, khách hàng, chuẩn mực an toàn hệ thống …
Ứng dụng công nghệ để thực hiện giao dịch điện tử hiện vẫn có thể làm được, nhưng khó khăn là thiếu những biện pháp để xử lý rủi ro nếu có. Ví dụ như giả
sử do mạng bị virus xố dữ liệu giao dịch thì tranh chấp giữa khách hàng, ngân hàng được xử lý thế nào ? Một lý do khác là việc ứng dụng này cũng đòi hỏi cơ
sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cũng cần có những phát triển song song. Bằng khơng, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng
sẽ còn nhiều trở ngại.

II. Nhóm giải pháp cơ sở vật chất kỹ thuật


-
94
-
Khó khăn đầu tiên và hầu như ngân hàng trong nước nào cũng gặp phải trong chiến lược thúc đẩy sự phát triển của e-banking ở Việt Nam là sự hạn chế về
vốn. Chỉ so với các ngân hàng trong khu vực, số vốn mà các ngân hàng vào loại lớn trong nước có còn rất nhỏ bé, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự
phát triển e-banking ở Việt Nam vì e-banking là dịch vụ hiện đại, nó gắn liền với cơng nghệ và phải có một cơ sở hạ tầng phù hợp thì mới có thể triển khai
được. Để khắc phục hạn chế này, một số ngân hàng thương mại Việt Nam như Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Phương Nam,
Ngân hàng TMCP Đơng Á,
Ngân hàng TMCP Sài gòn Cơng Thương đã đề nghị lên Ngân hàng Nhà nước được thành lập Công ty cổ phần thẻ.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho các ngân hàng thương mại Việt Nam được phép góp vốn thành lập Cơng ty cổ phần thẻ. Các ngân hàng này
phải có tình hình tài chính lành mạnh, có đủ điều kiện theo quy định hiện hành về việc phát hành, sử dụng và thanh tốn thẻ.
Các chi nhánh ngân hàng nước ngồi, liên doanh tại Việt Nam cũng được tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần thẻ với tư cách thành viên. Tuy nhiên, loại
hình này chưa được quy định trong Luật các tổ chức tín dụng. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải xem xét trình Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm.
Hiện nay, Ban trù bị thành lập Cơng ty cổ phần Thẻ tín dụng và Dịch vụ ngân hàng Cơng ty CPTTD-DVNH đã chính thức trình Ngân hàng Nhà nước dự án
thành lập công ty. Theo dự án này, sẽ có 8 ngân hàng thương mại cổ phần và 1 cơng ty tài chính góp vốn thành lập Cơng ty CPTTD-DVNH. Các lĩnh vực kinh
doanh chính của cơng ty là phát hành thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế, trang thiết bị các máy rút tiền tự động… và các dịch vụ khác để phục vụ cho các
thành viên cũng như các ngân hàng không phải là thành viên của công ty. Vốn điều lệ dự kiến của công ty sẽ là 2 triệu USD, số vốn góp của mỗi thành viên là
ngang nhau.
-
95
-
Việc thành lập Công ty CPTTD-DVNH sẽ cho phép các tổ chức tín dụng thành viên khắc phục được hạn chế về vốn. Theo đó, các ngân hàng sẽ sử dụng chung
một giải pháp công nghệ, xây dựng giải pháp tin học ngân hàng bán lẻ triển khai tại các ngân hàng. Trên cở sở đó xây dựng chung hệ thống thẻ, thanh toán liên
ngân hàng, thương mại điện tử sử dụng cho các ngân hàng thành viên trong công ty. Mặt khác, hệ thống này cũng cho phép mỗi ngân hàng có các chương trình
phát triển thẻ và marketing riêng. Các ngân hàng hệ thống liên ngân hàng nội bộ tự động, tăng cường dịch vụ thanh toán, chuyển tiền nhanh, giảm phí thanh tốn,
tối ưu về thanh tốn cho mỗi ngân hàng, mỗi chi nhánh, bán chéo các sản phẩm của nhau thơng qua các hình thức đại lý khuyến mãi riêng để thu hút khách
hàng, nâng cao hoạt động thẻ của mình.

III. Nhóm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (102 trang)

×