1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nhóm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (465.23 KB, 102 trang )


Việc thành lập Công ty CPTTD-DVNH sẽ cho phép các tổ chức tín dụng thành viên khắc phục được hạn chế về vốn. Theo đó, các ngân hàng sẽ sử dụng chung
một giải pháp công nghệ, xây dựng giải pháp tin học ngân hàng bán lẻ triển khai tại các ngân hàng. Trên cở sở đó xây dựng chung hệ thống thẻ, thanh toán liên
ngân hàng, thương mại điện tử sử dụng cho các ngân hàng thành viên trong công ty. Mặt khác, hệ thống này cũng cho phép mỗi ngân hàng có các chương trình
phát triển thẻ và marketing riêng. Các ngân hàng hệ thống liên ngân hàng nội bộ tự động, tăng cường dịch vụ thanh toán, chuyển tiền nhanh, giảm phí thanh tốn,
tối ưu về thanh tốn cho mỗi ngân hàng, mỗi chi nhánh, bán chéo các sản phẩm của nhau thơng qua các hình thức đại lý khuyến mãi riêng để thu hút khách
hàng, nâng cao hoạt động thẻ của mình.

III. Nhóm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực


Một trong những rào cản tương đối lớn trong tiến trình hội nhập của các ngân hàng thương mại về lĩnh vực dịch vụ đó là ngơn ngữ tiếng Anh. Tiếng Anh là
ngơn ngữ chính của cơng nghệ thông tin và thương mại điện tử. Tất cả các phần mềm và giao dịch thương mại điện tử đã có và sẽ phát triển sau này đều dùng
tiếng Anh và nó sẽ gắn liền với mọi dịch vụ mà các ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng trong tiến trình hội nhập. Trong khi đó, số lượng cán bộ biết
tiếng Anh và một số ngôn ngữ chủ yếu khác ở mức đủ để nghiên cứu và tự làm việc trong các ngân hàng thương mại và kể cả ngân hàng nhà nước chỉ tập trung
chủ yếu vào một bộ phận rất nhỏ chuyên công tác đối ngoại, còn lại hầu như phải nhờ đến phiên dịch. Rõ ràng đây là một rào cản không phải nhỏ nếu các
ngân hàng thương mại muốn mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, mở rộng thị trường, hay thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm mới của các nước có nền kinh tế thị
trường phát triển vaò hoạt động của ngân hàng mình thì chắc chắn sẽ gặp khơng ít khó khăn, nhất là trong điều kiện các sản phẩm dịch vụ kết tinh ngày một
nhiều hơn yếu tố của nền kinh tế trí thức.
-
96
-
Cơng nghệ thơng tin tuy đã được các Ngân hàng chú trọng đầu tư nhưng so với nhu cầu hội nhập thì vẵn chưa đáp ứng được. Mặt khác, nhiều ngân hàng mong
muốn mở rộng đầu tư nhưng lại bị hạn chế về nguồn vốn hoặc chưa đào tạo kịp thời những chun viên có trình độ sử dụng thành thạo cơng nghệ này. Điều này
đòi hỏi các ngân hàng thương mại trong nước cần phải nỗ lực hơn nữa và phải có chiến lược đào tạo nhân lực cụ thể, phù hợp. Các ngân hàng nên tiến hành
đào tạo đội ngũ nhân viên dưới nhiều hình thức để đạt hiệu quả. Có thể cử các nhân viên ưu tú ra nước ngồi dự các khố đào tạo chuyên môn, học hỏi công
nghệ mới để những nhân viên này trở thành những hạt giống về truyền lại kiến thức và kinh nghiệm có được cho các nhân viên trong nước. Đối với những kiến
thức cơ bản hỗ trợ cho công việc như tiếng Anh hay kiến thức về Internet, các ngân hàng có thể mời các giáo viên nước ngoài hoặc các chuyên gia giỏi trong
nước về đào tạo tại chỗ...Ngoài ra, ngân hàng cũng nên khuyến khích hình thức tự học qua tài liệu, phần mềm đào tạo vì hình thức này khơng đòi hỏi chi phí tốn
kém mà lại hiệu quả.

IV. Nhóm giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (102 trang)

×