1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình huy động vốn Hoạt động tín dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.43 KB, 16 trang )


2.1 Tình hình huy động vốn


MSB Quảng Ninh nhận tiền gửi của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác theo
quy định của MSB. Đồng thời thực hiện huy động vốn theo các hình thức vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, các giấy tờ
có giá khác… Tổng nguồn vốn huy động tại MSB Quảng Ninh đến 31122007 đạt 476.866
triệu đồng, tăng 125,6 so với năm 2006. Đây là một kết quả ngoài sự mong đợi của chi nhánh. Tiền gửi không kỳ hạn đạt 70.111 triệu đồng, tăng 33 so với cùng
kỳ năm trước. Nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm có bước tăng trưởng rất cao, đạt tới 340.358 triệu đồng, tăng 42,6 so với năm 2006. Trên cơ sở các sản
phẩm tiết kiệm với lãi suất cạnh tranh, chi nhánh đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, khuyến mại để triển khai thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, lượng khách hàng đến giao
dịch gửi tiết kiệm ngân hàng đang ngày càng tăng về số lượng cũng như chất lượng. Nguồn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là 340.094 triệu đồng, chiếm 99 tổng
tiền gửi tiết kiệm. Vốn huy động bằng ngoại tệ tuy có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng nguồn huy động.
Khách hàng tiền gửi tại chi nhánh chủ yếu thuộc các doanh nghiệp ngành Than, Hàng hải, Bưu chính viễn thơng. Trong năm 2007 thấy rõ tiềm năng của các
doanh nghiệp thuộc 3 ngành này có thể đem lại cho MSB Quảng Ninh là rất lớn. MSB Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, thu hút hầu hết khách hàng ngành
hàng hải về hoạt động chi nhánh. Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ đạt 1.046 triệu đồng. Sở dĩ khoản thu này
còn thấp và khiêm tốn so với các ngân hàng TMCP khác do sản phẩm dịch vụ của MSB nói chung còn chưa phong phú so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn
nên khó thu hút được các khách hàng cá nhân đến giao dịch.

2.2 Hoạt động tín dụng


Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
9
MSB Quảng Ninh thực hiện các nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và
các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh… theo quy định của MSB và của pháp luật. Trong thời gian qua, MSB Quảng Ninh có nhiều cố gắng trong công tác phát
triển khách hàng vay vốn, điều này được thể hiện ở số lượng khách hàng và dư nợ cho vay của chi nhánh tăng mạnh so với năm trước. Dư nợ cho vay của MSB
Quảng Ninh đến ngày 31122007 là 386.378 triệu đồng, tăng 69 so với năm 2006, trong đó vay ngắn hạn là 164.635 triệu đồng.
Số dư nợ xấu cũng có sự cắt giảm đáng kể. Nếu như năm 2006, số dư nợ xấu của chi nhánh là 6.448 triệu đồng thì năm 2007, con số này chỉ còn lại 3.082 triệu
đồng, giảm hơn một nửa. Đối tượng khách hàng chính của chi nhánh thuộc các doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Dư nợ tập trung vào một số ngành như đóng tàu, than, du lịch…Chi nhánh đã đưa ra rất nhiều chính sách khách hàng phù hợp và bước đầu thu hút được một số
khách hàng Bưu điện về giao dịch tại chi nhánh.

2.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh tốn quốc tế


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

×