1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh tốn quốc tế Cơng tác tiếp thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.43 KB, 16 trang )


MSB Quảng Ninh thực hiện các nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và
các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh… theo quy định của MSB và của pháp luật. Trong thời gian qua, MSB Quảng Ninh có nhiều cố gắng trong công tác phát
triển khách hàng vay vốn, điều này được thể hiện ở số lượng khách hàng và dư nợ cho vay của chi nhánh tăng mạnh so với năm trước. Dư nợ cho vay của MSB
Quảng Ninh đến ngày 31122007 là 386.378 triệu đồng, tăng 69 so với năm 2006, trong đó vay ngắn hạn là 164.635 triệu đồng.
Số dư nợ xấu cũng có sự cắt giảm đáng kể. Nếu như năm 2006, số dư nợ xấu của chi nhánh là 6.448 triệu đồng thì năm 2007, con số này chỉ còn lại 3.082 triệu
đồng, giảm hơn một nửa. Đối tượng khách hàng chính của chi nhánh thuộc các doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Dư nợ tập trung vào một số ngành như đóng tàu, than, du lịch…Chi nhánh đã đưa ra rất nhiều chính sách khách hàng phù hợp và bước đầu thu hút được một số
khách hàng Bưu điện về giao dịch tại chi nhánh.

2.3 Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế


Trong năm 2007, chi nhánh đã khai thác tối đa nguồn ngoại tệ hiện có để kinh doanh hiệu quả. Thu lãi từ hoạt động kinh doanh ngoạt hối đạt 86,7 triệu đồng. Kết
quả này so với các NHTM khác có thể là một con số nhỏ, nhưng đối với MSB Quảng Ninh, đây là một kết quả khơng ngờ vì năm 2006, thu lãi từ hoạt động kinh
doanh ngoại hối chỉ là gần 4 triệu đồng. Hoạt động thanh toán quốc tế so với năm 2006 vẫn được duy trì và phát triển
tốt, lượng LC thanh toán qua MSB đã tăng lên một cách đáng kể, ngày càng nhiều khách hàng đến yêu cầu được mở LC. Đến hết ngày 31122007, lượng tiền gửi để
mở LC tại ngân hàng là 6.670 triệu đồng.

2.4 Công tác tiếp thị


10
Trong năm 2007, ngân hàng đã tổ chức thành công hội nghị khách hàng và thu được những kết quả khả quan, tạo bước tiền đề cho công tác tiếp thị năm 2008.
Công tác quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng tiếp tục được chú trọng, những hoạt động tiếp xúc với phần lớn khách hàng ngành than, hàng hải đã đem lại kết
quả tốt, góp phần vào sự tăng trưởng về dư nợ, tiền gửi và hoạt động thanh tốn. Đặc biệt, chương trình tiết kiệm “Lộc xuân may mắn” và “Ngày hưởng lãi suất” đã
huy động vượt 3.200 triệu đồng so với chỉ tiêu của MSB Việt Nam giao. Ngân hàng có thực hiện việc phân phát tờ rơi tới các hộ dân tại thành phố Hạ
Long, quảng cáo trên băng rôn, truyền hình của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, cơng tác quảng cáo, tiếp thị thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại còn
nhiều khó khăn vì kinh phí tiếp thị quảng cáo còn nhiều hạn chế. Năm 2007, chi phí dành cho xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại của
ngân hàng là 899 triệu đồng.
2.5 Các hoạt động khác 2.5.1 Hoạt động quản lý kế tốn, tài chính và ngân quỹ
Ngân hàng tiếp tục tham gia hệ thống thanh toán nội bộ và hệ thống thanh
toán liên ngân hàng trong nước, tham gia hệ thống thanh toán quốc tế theo quy định của MSB.
Bộ phận kế toán thực hiện chế độ hạch tốn kế tốn và quản lý tài chính, thực hiện cơ chế cân đối và điều hoà vốn của MSB tại chi nhánh.
Bộ phận ngân quỹ thực hiện nghiệp vụ quản lý kho quỹ và tiền mặt theo quy định hiện hành của MSB và pháp luật. Đồng thời thực hiện các quy định về dự trữ
bắt buộc, duy trì khả năng thanh tốn của chi nhánh tại mọi thời điểm.
2.5.2 Hoạt động kiểm soát nội bộ Hiện nay, hoạt động kiểm soát nội bộ tại ngân hàng do 2 cán bộ đảm nhiệm.
Các cơng tác kiểm sốt, giám sát tại chỗ hoạt động kinh doanh được duy trì thường xuyên, có được kết quả tốt, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Nguyễn Thị Nga - Lớp Ngân hàng K36
11
2.5.3 Công tác quản trị điều hành Ban giám đốc MSB Quảng Ninh luôn bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Hội
đồng quản trị và ban điều hành MSB để tổ chức triển khai nhanh chóng, kịp thời. Thêm vào đó là những thuận lợi khi triển khai kế hoạch, chủ trương tại chi nhánh
giúp công tác quản trị điều hành đạt kết quả cao.
Công tác quản trị điều hành được thông suốt từ trên xuống dưới. Ban giám đốc luôn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng cũng như khả năng của nhân viên, sắp
xếp đúng người đúng việc, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết khả năng để xây dựng và phát triển ngân hàng. Năm 2007, chi nhánh đã chi đào tạo huấn luyện
nghiệp vụ là 54,4 triệu đồng. Với việc hàng năm tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá đào tạo của Trung tâm điều hành, MSB Quảng Ninh đã có đội ngũ
nhân viên dày dạn kinh nghiệm, có năng lực, trình độ và có tinh thần đồn kết, tương trợ lẫn nhau trong cơng việc cũng như trong các hoạt động đồn thể. Có thể
thấy, đây chính là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua.
PHẦN 3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI QUẢNG NINH

3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của MSB


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

×