1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tiết kiệm Bảo lãnh Kinh doanh chứng khoán Dịch vụ chiết khấu chứng từ Tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.58 KB, 21 trang )


- Cho vay trả góp: khách hàng vay vốn với thỏa thuận sẽ hoàn trả gốc và lãi thành nhiều kỳ trong thời hạn cho vay.
- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức
tín dụng nhất định.
- Cho vay thơng qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Ngân hàng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay
trong phạm vi hạn mức tín dụng .
- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà ngân hàng thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số
tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng .
- Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm; phù hợp với quy định tại Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh doanh của
Ngân hàng nhà nước, NHNN0 PTNT VIỆT NAM và nhu cầu của khách hàng.

3.2 Tiết kiệm


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nộic có các hình thức tiết kiệm như sau:
- Tiền gửi tiết kiệm không kì hạn - Tiết kiệm có kì hạn
- Tiết kiệm gửi góp - Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo thời gian gửi
- Tiết kiệm có thưởng - Tiết kiệm bằng đồng Việt Nam bảo đảm theo giá trị vàng
- Phát hành các kì phiếu, chứng chỉ tiền gửi

3.3 Bảo lãnh


6
Bảo lãnh là một trong những dịch vụ mà NHNN0 PTNT VIỆT NAM chi nhánh Bắc Hà Nội đã thực hiện nhiều năm và ngày càng khẳng
định chất lượng và uy tín đối với khách hàng bằng kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ có chun mơn, phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, thủ tục
đơn giản với mức phí cạnh tranh dành cho mọi thành phần kinh tế. Bao gồm các loại bảo lãnh:
- Bảo lãnh vay vốn
- Bảo lãnh vay vốn trong nướcư
- Bảo lãnh vay vốn nước ngồi
- Bảo lãnh thanh tốn
- Bảo lãnh dự thầu
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
- Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm
- Bảo lãnh hoàn thanh toán
- Bảo lãnh bảo hành
- Bảo lãnh bảo dưỡng
- Các loại bảo lãnh khác.

3.4 Kinh doanh chứng khoán


Đây là dịch vụ mà ngân hành cung cấp dưới các hình thức liên quan đế chứng khốn như: cầm cố, bảo lãnh phát hành chứng khoán…

3.5 Dịch vụ chiết khấu chứng từ


Đây cũng là một hình thức cho vay, nhưng nó đặc biệt hơn các hình thức khác ở chỗ là nó chiết khấu các loại giấy tờ có gia, nếu chúng ta cần
tiền để đầu tư vào một dự án khác khi những chứng từ có giá chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, công trái, hối phiếu... chưa đến hạn thanh tốn,
ngân hàngcó thể thực hiện chiết khấu chứng từ với tỷ lệ chiết khấu cao
nhất và mức phí linh loạt, hấp dẫn nhất tuỳ theo từng hồ sơ cụ thể. Có 2 loại chiết khấu chính là:
- Chiết khấu hối phiếu thương mại
- Chiết khấu chứng từ có giá

3.6 Tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp


Đây là một dịch vụ hết sức tiện ích và an tồn có thể khắc phục được tình trạng hư hỏng, mất cắp,… khi khách hàng hay các cơ quan
doanh nghiệp để tiền tại nhà, cơ quan. Khách hàng gửi tiền của mình vào tài khoản trong ngân hàng sẽ được hưởng lãi xuất khơng kì hạn. Đặc biệt
là hết sức thuận tiện trong việc thanh toán qua các tài khoản trên như: uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc, chuyển tiền…Các giao dịch thanh toán với
số tiền lớn của Quý khách được tiến hành nhanh gọn, không mất thời gian kiểm đếm, không mất thời gian kiểm định tiền giả, đảm bảo an tồn…

3.7 Cho th tài chính


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×