1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ - Hoạt động xuất nhập khẩu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.58 KB, 21 trang )


năm 2005 đạt 1342 tỷ tăng 30.5, năm 2006 là 1786 tỷ tăng 33.1. Có thể nói đây là tín hiệu rất khả quan đối với chi nhánh, bởi qua đó ta có thể thấy
phần nào hiệu quả hoạt động kinh doanh, mức độ ổn định của ngân hàng qua các thơng số. Thành cơng này có được là do hoạt động Marketting,
chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi xuất đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1.3 Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ - Hoạt động xuất nhập khẩu


Bảng3: Hoạt động xuất nhập khẩu Đơn vị: USD
Chỉ tiêu Năm 2003
Năm 2004 Năm 2005
Năm 2006 Thanh toán NK
22.103.959 61.252.819
91.879.229 124.036.959
Thanh toán XK 434.594
869.188 1.521.079
2.464.147
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003-2006
Số liệu bảng trên cho ta thấy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của ngân hàng là rất tốt. Kết quả kinh doanh của các năm sau đó
đều cao hơn năm trước, đặc biệt là năm 2004 hoạt động NK tăng 177, năm 2005 tăng 50, năm 2006 tăng 35. Hoạt động thanh toán
XK cũng rất tốt chú ý nhất là năm 2004 tăng 100. NK là hoạt động đạt tổng giá trị tốt nhất, cao hơn rất nhiều so vơi hoạt động xuất khẩu,
đây cũng là tình hình chung của các ngân hàng bởi nước ta công nghê khoa học, kinh tế,…. còn lạc hâu nên, yếu kém nên hoạt động chủ yếu
là NK điều đó dẫn đến gía trị NK bao giớ cũng cao hơn giá trị NK.
- Họat động mua bán ngoại tệ.
Doanh số mua ban ngoại tệ đạt kết quả rất tốt. Năm 2004 tổng giá trị đạt 75.045.319 USD tăng 1.5 lần so vơi năm 2003 đạt
50.030.21ĐUS. Sang năm 2005 tổng giá trị đạt 98.611.181 USD tăng 1.35 lấn so với năm trước đó. Năm 2006 tổng giá trị đạt 123.263.976
tăng 1.26 so năm 2005. 1.4 Hoạt động thanh toán trong nước
- Chuyển tiền điện tử đạt 11.634 tỷ đồng tăng 94 so với năm 2003, sang năm 2005 đạt 16.591,44 tỷ đồng tăng 46 so với năm 2004.
Năm 2006 đạt 22.398,444 tỷ đồng tăng 35 so năm 2005.
- Thanh toán điện tử liên ngân hàng: Năm 2004 đạt 4.629 tỷ đồng tăng 2.3 lần so với năm 2003. Năm 2005 đạt 7.637,85 tỷ đồng tăng 1.65
lần so với năm 2004, năm 2006 đạt 11.838,67 tỷ đồng tăng 1.55 lần so với năm 2005.
Kết quả trên là một điều hết sức đáng mừng, đối với nền kinh tế. Làm giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt cho nền kinh tế đặc biệt thu chi
bằng tiền mặt của Ngân hàng năm 2004 là 2.768 tỷ đồng, giảm 254 tỷ đồng so năm 2003, giúp nhà nước phần nào kiểm soát được lượng tiền
lưu thơng trong nền kinh tế.

3. Thuận lợi, khó khăn của NHNN0 PTNT VIỆT NAM Chi nhánh Bắc Hà Nội


3.1 Thuận lợi


- NHNN0 PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội là một trong số các ngân hàng có trụ sở tại Thủ đơ Hà Nội nên có rất nhiều thuận lợi trong hoạt
động kinh doanh. Kinh tế Thủ đô phát triển rất nhanh, là một trong những trọng điểm kinh tế nổi bật nhất của Đồng Bằng Sông Hồng. Bình quân từ
năm 2001 -2006 tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 11.1 năm. Cơ cấu kinh tế dịch vụ, cơng nghiệp, nơng nghiệp đã hình thành rõ nét với tỷ trọng các
thành phần tương ứng là: 57.5 dịch vụ, công nghiêp đạt 40.5, nông nghiệp 2.
18

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×