1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Lịch sử hình thành và phát triển Techcombank

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (649.51 KB, 74 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33
22
CHNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam Techcombank.


2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Techcombank


Theo giấy phép hoạt động số 0400NH-GP do Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 06081993, giấy phép thành lập số
1534QĐ-UB do UBND thành phố Hà Nội cấp 04091993, giấy phép kinh doanh số 055697 do Trọng tài kinh tế Hà Nội nay là Sở kế hoạch và Đầu
tư Hà Nội cấp 07091993, ngày 27091993 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank được chính thức thành lập. Đây
là một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị
trường với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và trụ sở chính ban đầu được đặt tại số 24 Lý Thường Kiệt, Hồn Kiếm, Hà Nội.
Khơng ngừng lớn mạnh cùng với thời gian, tới năm 1995 TCB đã tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng. Trong thời gian này TCB cũng đã
thành lập Chi nhánh TCB Hồ Chí Minh, khởi đầu cho q trình phát triển nhanh chóng của TCB tại các đơ thị lớn.
Năm 1996, TCB thành lập tiếp chi nhánh TCB Thăng Long cùng Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội, thành lập Phòng giao dịch
Thắng Lợi trực thuộc TCB Hồ Chí Minh và tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.
Năm 1998, trụ sở chính của TCB được chuyển sang Tòa nhà TCB – 15 Đào Duy Từ, Hà Nội và thành lập Chi nhánh TCB tại Đà Nẵng. Như
vậy chỉ sau năm năm hoạt động, TCB ó nhanh chúng m rng th trng
Chuyên đề tốt nghiÖp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
NguyÔn Thị Hà - Tài chính 33
23 v cú mt ti ba thành phố lớn của cả nước, đó là Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh và Đà Nẵng. Số vốn điều lệ của TCB đã tăng lên 80,020 tỷ đồng vào năm 1999 và
tiếp tục tăng lên 102,345 tỷ đồng vào năm 2001. Đây cũng là năm đáng nhớ của TCB khi ngân hàng triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng
Globus cho toàn bộ hệ thống TCB nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Quan tâm tới nhu cầu của khách hàng, chăm lo tới khách hàng
luôn là phương châm kinh doanh hàng đầu của TCB. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể Ban lãnh đạo và
của toàn thể cán bộ công nhân viên, TCB đã dần chiếm lĩnh được thị trường ngân hàng vốn rất sôi động và đầy thách thức, thu hút ngày càng
nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Để mở rộng thị trường và thuận lợi cho nhu cầu giao dịch của khách hàng, năm 2002, TCB đã thành lập một
loạt các chi nhánh tại các tỉnh và thành phố trong cả nước. Đó là chi nhánh Chương Dương và Chi nhánh Hoàn Kiếm tại Hà Nội, Chi nhánh Hải Phòng
tại Hải Phòng, Chi nhánh Thanh Khê tại Đà Nẵng, Chi nhánh Tân Bình tại thành phố Hồ Chí Minh. TCB cũng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần có
mạng lưới giao dịch rộng nhất tại Thủ đơ Hà Nội. Mạng lưới bao gồm Hội sở chính và tám chi nhánh cùng bốn phòng giao dịch tại các thành phố lớn
trong cả nước. Cũng trong năm 2002, vốn điều lệ Ngân hàng tăng lên 104,435 tỷ đồng.
Năm 2003, TCB đưa chi nhánh TCD Chợ lớn vào hoạt động và tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng.
Năm 2004 đánh dấu bước chuyển mình và phát triển vượt bậc của TCB khi ngân hàng liên tục tăng vốn điều lệ lên 234 tỷ đồng, lên 252,255
tỷ đồng và lên 412 tỷ đồng vào 26112004. Số vốn điều lệ này khá nhỏ nếu so với các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, tuy nhiên nó đã thể hiện sự
quyết tâm không ngừng vươn lên của đội ngũ cán bộ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam trong xu thế cnh tranh v hi nhp v kinh t.
Chuyên đề tốt nghiÖp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
NguyÔn Thị Hà - Tài chính 33
24 Qua nm thỏng phỏt triển, cùng với sự tăng lên liên tục của vốn điều
lệ là sự tăng lên của tổng số chi nhánh, phòng giao dịch và hội sở chính. TCB khơng những vững mạnh về tài chính mà còn ln bám sát mở rộng
thị trường và tăng cường lực lượng cán bộ công nhân viên. Vốn điều lệ của TCB tỷ đồng
Năm 1
993 1
995 1
996 1
999 2
001 2
002 2
003 2
004 Vốn
điều lệ 2
5 1,49
7 8
0,02 1
02,3 1
17,8 2
00 4
26
Số lượng chi nhánh, Phòng giao dịch và Hội sở chính TCB
Năm 1
993 1
995 1
996 1
998 1
999 2
000 2
002 2
004 Số
lƣợng CN,
PGD và H. Sở 1
2 5
6 7
8
Số lượng nhân viên của TCB
Năm 9
3-94 9
5 9
6 9
7 9
9 2
000 2
001 2
002 2
003 2
004 Số nhân
viên 2
5 3
9 2
1 14
1 64
1 98
2 79
3 77
4 38
5 46
Kể từ khi thành lập đến nay, Techcombank đã lớn mạnh, tạo dựng uy tín và hình ảnh đẹp trong lòng mỗi khách hàng. Các sản phẩm và dịch vụ
vơ cùng đa dạng với công nghệ hiện đại và chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, chiều lòng cả những khách hàng khó tính nht.
Chuyên đề tốt nghiệp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33
25

2.1.2. C cấu tổ chức của Hội sở chính Techcombank


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

×