1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Áp dụng hệ thống tính điểm tín dụng đối với khách hàng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (649.51 KB, 74 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33
63 Hin nay cùng với tốc độ đơ thị hóa mạnh mẽ, mức sống của người
dân cũng được nâng cao đáng kể, nhu cầu về nhà cửa và tiện nghi sinh hoạt là khơng thể thiếu, có thể ở hiện tại họ chưa thể mua sắm được những tiện
nghi đó nhưng trong tương lai gần chắc chắn họ sẽ có. Ngân hàng cần mở rộng các chi nhánh nhỏ, các phòng giao dịch tới những khu đô thị mới,
những thành phố vệ tinh của Hà Nội… để đáp ứng được tất cả nhu cầu của người vay, tận dụng tối đa lợi thế nằm trên địa bàn Thủ đơ của mình.

3.3. Áp dụng hệ thống tính điểm tín dụng đối với khách hàng.


Hiện nay, quy định về kỹ thuật cho vay tiêu dùng nói chung của NHNN chưa có mà tùy thuộc vào đặc điểm của từng Ngân hàng để vận
dụng linh hoạt kỹ thuật cho vay nào, nhưng tất cr đều nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, hạn chế rủi ro, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách
hàng. Để làm được điều này thì việc áp dụng hệ thống tính điểm trong cho vay tiêu dùng là việc cần thiết đối với Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Kỹ thương. Việc xây dựng mơ hình hệ thống tính điểm tín dụng sẽ giúp cho việc
thẩm định và xét duyệt cho vay đối với khách hàng tốn ít thời gian, cơng sức và chi phí của Ngân hàng cũng như khách hàng. Hệ thống tính diểm là
tập hợp các tiêu thức khác nhau liên quan đến từng đối tượng khách hàng vay vốn phục vụ mục đích sinh hoạt tiêu dùng. Mỗi tiêu thức có điểm số
khác nhau tùy thuộc vào tính chất, tầm quan trọng và kinh nghiệm thực tiễn. Việc sử dụng hệ thống tính điểm rất đơn giản, Ngân hàng chỉ cần in
mẫu đơn sẵn trên đó có đầy đủ các câu hỏi, khi khách hàng đến vay chỉ cần điền đầy đủ những câu hỏi đó rồi nộp cho cán bộ tín dụng, cán bộ tín dụng
căn cứ vào những thông tin do khách hàng điền vào để đối chiếu với thang điểm đã xây dựng để tính điểm cho khách hàng. Sau khi đã có điểm của
khách hàng thì cán bộ tín dụng có thể quyết định ngay có cho vay hay khơng. Với phương pháp này thì thời gian xét duyệt cho vay diễn ra nhanh
chóng, thuận tiện cho cả khách hàng v Ngõn hng. ngõn hng khụng cn
Chuyên đề tốt nghiệp HTTP:SINHVIENNGANHANG.COM
Ngun ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
64 nhiều cán bộ tín dụng, còn khách hàng thì có thể biết ngay mình có được
vay hay khơng. Hệ thống tính điểm tín dụng đã được trình bày ở phần trước
Lưu ý khi sử dụng hệ thống này Ngân hàng nên có chế độ xem xét đặc biệt đối với những đơn xin vay có số điểm xấp xỉ mức điểm giới hạn để
tránh bỏ qua những trường hợp có hồn cảnh đặc biệt và thường xuyên nghiên cứu bổ sung, thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi
của thực tế nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp này.

3.4. Không ngừng phát triển công nghệ Ngân hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

×