1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Về huy động vốn. Về công tác sữ dụng vốn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (564.7 KB, 75 trang )


36
Trong năm 2002 vừa qua,cùng với hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam nói chung,Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội tiếp tục có nhiều thành cơng tích
cực,tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong quá trình phát huy các nguồn nội lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đơ Hà Nội.Đây là kết
quả được duy trì trong những năm vừa qua,được thực hiện cụ thể trên các mặt nghiệp vụ:

2.1.3.1. Về huy động vốn.


Nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế luôn là yêu cầu bức thiết,nhất là đối với địa bàn Hà Nội.Hiện nay,Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội thực hiện huy động vốn
bằng VND và các ngoại tệ mạnh thông qua các hình thức như: Tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn,phát hành kỳ phiếu,trái phiếu,mở tài khoản,...
Nguồn vốn được huy đông từ dân cư,các doanh nghiệp,và các pháp nhân khác,... Về ngoại tệ,Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội thực hiện huy động và thu đổi 11
loại ngoại tệ,chủ yếu là các loại ngoai tệ mạnh và các ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu của nền kinh tế.
Trong năm 2002 vừa qua,với vị trí và uy tín được tạo dựng trong nhiều năm,Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội đã hoàn thành tốt công tác huy động vốn
theo kế hoạch,đóng góp lớn vào thành tích huy động vốn chung của toàn hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thương.Kết quả như sau:
Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh trong năm 2002 là 4.142 tỷ đồng,tăng 26 so với cùng kỳ 2001.
Trong đó : Huy động từ dân cư đạt 3.254 tỷ đồng,tăng 25 và chiếm 79.
Huy động từ các tổ chức kinh tế đạt 846 tỷ đồng,tăng 29 và chiếm 20 trong tổng nguồn vốn huy động.
37
Nhờ vậy,tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh trong năm 2002 là 4.242 tỷ đồng.Trong đó:
 Vốn điều lệ : 13 tỷ VND  Vốn và các quỹ khác: 107 tỷ VND do tích lũy qua các năm.
 Vốn huy động : 4.122 tỷ VND Trong đó: - VND : 1.331 tỷ
- Ngoại tệ: 182 triệu USD

2.1.3.2. Về công tác sữ dụng vốn.


Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội sử dụng vốn theo nguyên tắc: An toàn và Hiệu quả.
Ngân Hàng chủ yếu cho vay các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.Hiện nay Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội cho vay 1 khách hàng tối đa
là 80 tỷ đồng,và cho vay trung – dài hạn tối đa một dự án là 35 tỷ đồng. Ngân hàng tập trung cho vay phục vụ xuất nhập khẩu,đầu tư mở rộng sản
xuất,xây dựng các nhà máy lớn trên địa bàn Hà Nội,cho vay các dự án phục vụ công nghiệp,giao thông công cộng,y tế,xây dựng cơ bản...Phương thức cho vay của Ngân
hàng là khá phong phú,tuy vậy hai phương thức cho vay chủ yếu của Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội là cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức tín dụng.
Với kết quả sử dụng vốn sinh lời của Chi nhánh trong năm 2002 đạt 99 tổng nguồn vốn huy động,tăng 62 so với năm 2001.Chi nhánh đã chủ động mở rộng
hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế và tăng cường nguồn vốn cho Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam,thơng qua 2 kênh sử dụng vốn
chính là đầu tư tín dụng trực tiếp và điều chuyển vốn nội bộ.
38
Cơng tác tín dụng của Chi nhánh trong năm 2002 đã thực sự khởi sắc: Doanh số cho vay đạt 3.625 tỷ đồng,tăng 64.Doanh số thu nợ đạt 3.255 tỷ đồng,tăng 62,dư
nợ tín dụng đạt 985 tỷ đồng,tăng 60 so với năm 2001.Trong đó: - Dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 793 tỷ đồng,tăng 74.Chi nhánh đã đáp ứng đầy
đủ,kịp thời nhu cầu vốn cho các khách hàng,tạo điều kiện cho các doanh nghiệp năm bắt được thời cơ kinh doanh.Đặc biệt,Chi nhánh đã thực hiện cho vay USD để thu
mua và làm hàng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của thành phố với doanh số cho vay đạt 4 triệu USD.
- Dư nợ tín dụng trung và dài hạn đạt 192 tỷ đồng,tăng 107.Chi nhánh đã chủ động tìm kiếm các dự án đầu tư có hiệu quả,đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư đổi mới
công nghệ và mở rộng sản xuất,phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô. Hiệu quả tín dụng của chi nhánh là rõ rệt,mặc dù mở rộng và tăng nhanh cả về
doanh số và số dư cho vay nhưng vẫn đảm bảo an tồn và có chất lượng,dư nợ quá hạn chỉ chiếm 0,6 tổng dư nợ,đặc biệt trong năm 2002 không phát sinh một khoản
nợ quá hạn nào. Tổng dư nợ các năm vừa qua: đơn vị : Tỷ đồng
Năm 2000
2001 2002
Tổng dư nợ 473
612 985

2.1.3.3. Về cơng tác thanh tốn xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

×