1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Về cơng tác thanh tốn xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ. Về cơng tác Kế tốn,Thanh tốn Ngân hàng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (564.7 KB, 75 trang )


38
Cơng tác tín dụng của Chi nhánh trong năm 2002 đã thực sự khởi sắc: Doanh số cho vay đạt 3.625 tỷ đồng,tăng 64.Doanh số thu nợ đạt 3.255 tỷ đồng,tăng 62,dư
nợ tín dụng đạt 985 tỷ đồng,tăng 60 so với năm 2001.Trong đó: - Dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 793 tỷ đồng,tăng 74.Chi nhánh đã đáp ứng đầy
đủ,kịp thời nhu cầu vốn cho các khách hàng,tạo điều kiện cho các doanh nghiệp năm bắt được thời cơ kinh doanh.Đặc biệt,Chi nhánh đã thực hiện cho vay USD để thu
mua và làm hàng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của thành phố với doanh số cho vay đạt 4 triệu USD.
- Dư nợ tín dụng trung và dài hạn đạt 192 tỷ đồng,tăng 107.Chi nhánh đã chủ động tìm kiếm các dự án đầu tư có hiệu quả,đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư đổi mới
công nghệ và mở rộng sản xuất,phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô. Hiệu quả tín dụng của chi nhánh là rõ rệt,mặc dù mở rộng và tăng nhanh cả về
doanh số và số dư cho vay nhưng vẫn đảm bảo an tồn và có chất lượng,dư nợ quá hạn chỉ chiếm 0,6 tổng dư nợ,đặc biệt trong năm 2002 không phát sinh một khoản
nợ quá hạn nào. Tổng dư nợ các năm vừa qua: đơn vị : Tỷ đồng
Năm 2000
2001 2002
Tổng dư nợ 473
612 985

2.1.3.3. Về cơng tác thanh tốn xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ.


Phát huy thế mạnh và uy tín đã tạo dựng được trên trường quốc tế của toàn hệ thống,Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy cho các
doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.Công tác thanh toán quốc tế năm 2002 có chất lượng tốt với tổng doanh số thanh tốn XNK cả năm đạt 374 triệu
USD,tăng 18 so với năm 2001 Chủ yếu là thơng qua LC,DP,DA,TTR.Trong đó doanh số thanh toán nhập khẩu tăng 30,riêng doanh số thanh toán xuất khẩu
39
bằng 78 so với doanh số thanh toán xuất năm 2001 do khó khăn hoạt động xuất khẩu chung của cả nước.
Doanh số thanh toán XNK qua các nămĐơn vị:tỷ đồng 2000 2001 2002
NK 210 236 307 XK 83 91 67
Đi đôi với hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu,công tác kinh doanh ngoại tệ cung được chú trọng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu về ngoại tệ trong thanh toán
XNK.Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2002 tăng mạnh,đạt 131 triệu USD,tăng 13 so với năm 2001.Chi nhánh đã tự chủ động cân đối các nguồn ngoại tệ để cung ứng
cho nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu ding của các doanh nghiệp và khách hàng có quan hệ.

2.1.3.4. Về cơng tác Kế tốn,Thanh tốn Ngân hàng.


Hiện nay Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội đã tích cực chủ động tham gia cùng với Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam và Ngân Hàng Nhà nước ứng dụng công nghệ
ngân hàng hiện đại vào công tác thanh toán của ngân hàng đảm bảo thanh toán nhanh,chính xác và tăng nhanh vòng quay sử dụng vốn của các doanh nghiệp qua
Ngân hàng. Có thể nói,hiên nay Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam nói chung và Ngân
Hàng Ngoại Thương Hà Nội nói riêng có cơng nghệ thanh tốn hiện đại nhất trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội là đơn vị đầu tiên
trong toàn hệ thống ứng dụng chương trình “Tầm nhìn 2010 – Hệ thống VCB Vision 2010”,đây là dự án của Ngân Hàng Thế Giới do Vietcombank triển khai dựa trên nền
tảng công nghệ hiên đại nhất của Mỹ.Các ứng dụng nổi bật của chương trình này là: - Là hệ thống xử lý trực tuyến và các dịch vụ hỗ trợ.
- Có hệ thống định hướng khách hàng.
40 - Giao dịch một cửa
- Gửi một nơi,rút nhiều nơi điều này các Ngân hàng khác chưa làm được. - Thanh tốn tự động.
- ...
Nhờ đó,năm 2002 lượng khách hàng đến mở tài khoản tăng 46 so với năm 2001,số lượng khách hàng có tài khoản đến 31122002 là 31.982,trong đó có 570
đơn vị và 4106 cá nhân mở tài khoản giao dịch tại chi nhánh. Số lượng tài khoản giao dịch qua các năm nhu sau:
2000 2001 2002 16.248 21.215 31.982
Doanh số thanh toán trong hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thương đạt 34.509 tỷ đồng,tăng 45; Thanh toán bù trừ đạt 5.045 tỷ đồng,tăng 16; Thanh toán qua
NHNN đạt 2.294 tỷ đồng,tăng 47 so với năm 2001; Thanh toán liên Ngân hàng áp dụng từ tháng 5-2002 đạt 656 tỷ đồng.

2.1.3.5. Về dịch vụ kiều hối,thẻ và bảo lãnh Ngân Hàng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

×