1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Những mặt đạt được

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (564.7 KB, 75 trang )


46
Trong đó. Máy móc các loại là mặt hàng có dư nợ cho vay nhiều nhất, năm 2002 cho vay ngoại tệ cho vay ngoại tệ để nhập khẩu máy móc đạt 9627
nghìn USD. Tăng hơn 2 lần so với năm 2001. Đặc biệt có sự chuyển biến rõ về hình thức nhập khẩu, trong cơ cấu cho vay, cho vay phục vụ nhập khẩu máy
móc chiếm vị trí hàng đầu, trong khi đó cho vay phục vụ nhập khẩu hàng tiêu dùng điện tử giảm, chỉ chiếm vị trí thứ 2.
2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng t ài trợ xuất khẩu nhập khẩu tại
Ngân hàng ngoại thương Hà Nội
Hoạt động tín dụng tài trợ XNK là hoạt động phong phú, đa dạng phức tạp những cũng rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Hoạt
động này không những liên quan đến các đối tác trong nước mà còn liên quan trực tiếp tới tất cả những đối tác nước ngoài các Ngân hàng Nhà nước, nhà
kinh doanh XNK.... Trong thời gian qua hoạt động tín dụng tài trợ XNK ở Ngân hàng ln được duy trì và khơng ngừng phát triển. Sau đây là một số kết
quả mà chi nhánh NHNT Hà Nội đã đạt được.

2.3.1 Những mặt đạt được


Trong bối cảnh hoạt động tiền tệ của Ngân hàng nói chung và NHNT Hà Nội nói riêng đã gặp nhiều khó khăn, rủi ro vẫn còn tiềm ẩn, tất cả các cán bộ
47
làm cơng tác tín dụng phải chấn chỉnh hoạt động, đi vào kỷ cương tuân thủ chặt chẽ theo quy định cho vay. Với phương châm cho vay an toàn, hiệu qủa
và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro phát sinh nhằm từng bước nâng cao chất lượng tín dụng, việc thẩm định, phê duyệt cho vay đã từng bước được cải tiến
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trách nhiệm của cán bộ tín dụng dần dần được nâng cao. Do vậy hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNT Hà Nội đã đạt
được một số kết quả nhất định góp phần vào kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, thể hiện ở một số mặt sau:
- Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt về cả lãi suất cũng như giành giật khách hàng của các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn thủ đô, chi nhánh luôn
quan tâm đặc biệt tới công tác khách hàng, bên cạnh việc duy trì ưu đãi với khách hàng truyền thống và khách hàng vay có giá trị lớn, chi nhánh đã quan
tâm phát triển sản phẩm mới như ngân hàng trực tuyến,ATM…mở rộng thêm khách hàng mới với mục đích an tồn, hiệu quả. Do vậy tín dụng tăng trưởng
mạnh. Đến ngày 31122002 doanh số cho vay phục vụ XNK đạt
1502593
triệu đồng, chiếm 44.57 tổng dư nợ cho vay và tăng 61 so với năm 2001. - Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn ngoại tệ tăng 7.75 so với năm 2001.
Chi nhánh đã bám sát yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp để đầu tư kịp thời vào các ngnàh kinh tế then chốt cuả thủ đô. Trong năm 2002 đã cho vay được
24 dự án, các dự án đều phát huy hết hiệu quả trả nợ gốc và lãi đúng hạn. - Với phương châm luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt với
trang thiết bị hiện đại, giờ đây chi nhánh đã có khả năng đáp ứng cho khách hàng các loại sản phẩm với chất lượng cao nhất, các dịch vụ của chi nhánh
ngày càng phong phú. Đặc biệt chi nhánh đã áp dụng dịch vụ trọn gói từ mở tài khoản, cho vay, mua bán ngoại tệ đến thanh toán XNK... cho khách hàng
lớn của mình, điều này đã được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước hoan nghênh.

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

×