1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đối với việc thu thập thông tin.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (353.39 KB, 74 trang )


- Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên. Môi trường làm việc trong ngân hàng phải tạo được sự thân thiện, đoàn kết, đồng thời phải tạo
ra sự cạnh tranh lành mạnh. Đây là yếu tố ngoại cảnh có tác dụng giúp con người say mê làm việc và phát huy hết nội lực.
- Để tránh rủi ro về đạo đức thì việc phân định trách nhiệm là rất cần thiết. Những người làm tốt thì được khen thưởng còn tất nhiên cán bộ khơng
hồn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng sẽ bị xử phạt. Để có thể xác định rõ trách nhiệm thì khi thẩm định một dự án phải phân công
công việc cụ thể, tránh chồng chéo, trách nhiệm không rõ ràng. Với những biện pháp trên chắc chắn ngân hàng sẽ có những nhân viên
giỏi, trung thành, sẵn sàng làm việc vì ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt sắp tới.

2.3. Nâng cao chất lượng thu thập, lưu trữ và xử lý thơng tin.


Như đã phân tích trong phần thực trạng, một điểm yếu của Ngân hàng ĐT PT HN là chất lượng nguồn thông tin còn hạn chế. Vậy làm thế nào để
khắc phục yếu kém này.

2.3.1. Đối với việc thu thập thông tin.


Đây là bước đầu tiên để có được thơng về DAĐT cũng như về khách hàng. Làm tốt bước này thì mới có thể tiếp tục các bước sau một cách sn sẻ.
Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, nguồn thông tin là vô cùng phong phú và đa dạng, chúng ta có thể tìm kiếm thơng tin trên các phương
tiện thơng tin đại chúng nhanh chóng. Điều quan trọng cần xác định thơng tin về dự án có thể lấy từ nguồn nào, thu thập bằng cách nào để chính xác và hiệu
quả nhất. Nguồn thơng tin là căn cứ quan trọng để thẩm định, giúp ngân hàng giảm thiểu quyết định sai lầm như bỏ qua một dự án tốt hoặc chấp nhận một
dự án không hiệu quả. Ngân hàng có thể khai thác thơng tin từ những nguồn sau:
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
- Thơng tin về DAĐT từ phía doanh nghiệp xin vay vốn: Doanh nghiệp xin vay vốn thì mục đích của họ là vay được đủ vốn để
đầu tư cho dự án. Vì vậy thơng tin mà họ mang đến thường thiếu sót, mang tính đại khái, những thơng tin bất lợi có thể bị che giấu… Cho nên bên cạnh
hồ sơ dự án mà doanh nghiệp cung cấp thì cán bộ thẩm định cần đến tận nơi làm việc của doanh nghiệp để xem xét điều kiện làm việc . Cần trao đổi với
người trực tiếp lập và quản lý dự án để xem xét cách thức mà khách hàng định thực hiện dự án. Cán bộ thẩm định có thể tìm hiểu trước sau đó đặt ra
những câu hỏi về biện pháp thực hiện, nhận định về thị trường của dự án, cách tính tốn những chi phí, cách quản lý… dựa vào hệ thống các câu hỏi và
trả lời có thể biết được cách thực hiện dự án có khoa học và hiệu quả khơng. - Đối với nguồn thông tin trong nội bộ ngân hàng:
Trước hết, phải có hệ thống lưu trữ thơng tin nội bộ. Hệ thống này sẽ giữ lại tất cả thông tin đã có tại ngân hàng từ tất cả các bộ phận, phòng ban.
Đối với những khách hàng đã từng có quan hệ tín dụng với ngân hàng thì hồ sơ về doanh nghiệp sẽ được lưu trữ tại đây và cán bộ thẩm định có thể tham
khảo bất kỳ lúc nào. Tăng cường sự trao đổi thơng tin giữa các phòng ban. Có thể có người hiểu biết về dự án, họ sẽ giúp cán bộ thẩm định có thêm thơng
tin. Thông tin trong nội bộ cần được phân loại, xử lý cho dễ dàng tra cứu. - Các nguồn thông tin từ bên ngồi ngân hàng:
Những nguồn thơng tin này cực kỳ phong phú nhưng lại không đảm bảo về độ chính xác. Nó bao gồm thơng tin chính thống và khơng chính
thống. Do vậy, khi lựa chọn những thơng tin này phải hết sức cẩn thận, lựa chọn nên theo hệ thống và chỉ tiếp nhận từ nguồn đáng tin cậy. Những nguồn
này có thể từ cơ quan quản lý nhà nước, từ NHNN, từ cơng ty kiểm tốn, trên mạng internet…
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
+ Thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng: một dự án đầu tư muốn được thực hiện phải được các cấp có thẩm quyền cho phép. Vì vậy,
hồ sơ dự án sẽ được lưu trữ tại chính quyền địa phương nơi dự án xây dựng hoặc các cấp có thẩm quyền. Nguồn thơng tin này rất đáng tin cậy. Tuy nhiên,
những cơ quan này thường quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội nhiều hơn còn ngân hàng quan tâm đến hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ.
+ Thông tin từ ngân hàng nhà nước Việt Nam: cán bộ thẩm định có thể khai thác triệt để thơng tin từ trung tâm tín dụng CIC. Đặc biệt là đối với
khách hàng lần đầu quan hệ với Ngân hàng ĐT PT HN . Những thông tin ở đây chủ yếu là về doanh nghiệp còn về dự án thì có thể khơng có. Tuy nhiên,
dựa vào đây có thể đánh giá được mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp, nhờ đó phần nào có thể xem xét độ tin cậy của hồ sơ dự án mà khách hàng cung cấp.
mặc dù vậy nguồn thơng tin này chính xác đến mức nào còn phụ thuộc vào báo cáo do các ngân hàng thương mại cung cấp. Bởi vậy, ngồi nguồn thơng
tin từ CIC, ngân hàng cũng phải chủ động khai thác thêm thông tin từ các bộ phận khác của NHNN như vụ tín dụng, vụ chiến lược khách hàng…
+ Thông tin từ các cơng ty kiểm tốn: Nếu có nguồn thơng tin này thì độ chính xác rất cao.
+ Thơng tin từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng: Dựa vào các doanh nghiệp này có thể đánh giá tình hình hoạt động chung của
ngành. Qua đó xác định được thị trường tiêu thụ của dự án, chi phí và thị trường của nguyên vật liệu đầu vào, những khó khăn hiện tại đối với ngành…
thậm chí những thơng tin này có thể lấy từ những doanh nghiệp xây lắp đã từng vay vốn tại ngân hàng.
+ Thông tin trên mạng internet: Ngày nay internet là công cụ hữu hiệu để tìm kiếm thơng tin. Những thơng tin này rất khó kiểm sốt nên khơng thể
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
coi là thơng tin chính thức cho thẩm định. Cán bộ thẩm định chỉ nên sử dụng chúng để tham khảo mà thôi.
+ Trong thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngồi vào đầu tư tại Việt Nam và có thể họ cũng có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng ĐT PT
HN. Ngân hàng nên chủ động để khai thác thông tin từ nước ngồi qua các cơ quan thơng tin tín dụng của ASEAN, Châu Á…

2.3.2. Đối với việc lưu trữ thông tin.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

×