1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Xây dựng quỹ thẩm định và quản lý hiệu quả quỹ này. Đầu tư trang thiết bị và công nghệ phục vụ thẩm định.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (353.39 KB, 74 trang )


phân tích theo kịch bản, phân tích theo giả định, phân tích xác suất, phân tích theo lưu đồ, phân tích xương cá…

2.6. Xây dựng quỹ thẩm định và quản lý hiệu quả quỹ này.


Chi phí cho thẩm định của Ngân hàng ĐT PT HN vẫn chỉ có tiền lương và thưởng cho cán bộ thẩm định mà không có một nguồn bổ sung nào
khác. Trong khi đó, cơng tác thẩm định có rất nhiều chi phí phát sinh như chi phí đi lại, mua thơng tin, chi phí đi thực tế… nhiều dự án thực hiện không
phải ở gần ngân hàng mà có thể ở các tỉnh xa. Muốn thẩm định hiệu quả cán bộ thẩm định phải đến tận nơi dự án xây dựng để khảo sát. Tuy nhiên, nếu
khơng có nguồn kinh phí nào chi cho những việc đó thì cán bộ khơng thể thực hiện bằng đồng lương của mình. Vì vậy, lập một quỹ thẩm định là yêu cầu cần
thiết. Khi quỹ này được thành lập thì lại đặt ra yêu cầu quản lý sao cho hiệu
quả, tránh lãng phí. Cụ thể: - Phải quy định mức chi phí tối đa cho một dự án. Với những dự án
khác nhau thì chi phí thẩm định phát sinh là khác nhau. Do đó, có thể quy định mức này theo từng loại dự án.
- Quy định những cơng việc nào sẽ được cấp kinh phí từ quỹ này, công việc nào cán bộ tự chi trả.
- Phải quyết tốn chi tiết với từng cơng việc.

2.7. Đầu tư trang thiết bị và công nghệ phục vụ thẩm định.


Hiện nay ngân hàng đã trang bị cho mỗi cán bộ một máy tính cá nhân, trong phòng có nối mạng internet. Tuy nhiên để tạo điều kiện thuận tiện cho
cán bộ thẩm định khi thực hiện công việc ngân hàng cần xây dựng một phòng tra cứu thơng tin để cán bộ thẩm định có thể tìm hiểu thông tin về thị trường,
khách hàng, pháp luật... được dễ dàng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cần tiến hành nghiên cứu xây dựng và áp dụng các chương trình phần mềm phục vụ
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
công tác thẩm định để tiết kiệm thời gian, đảm bảo thực hiện đầy đủ các phân tích theo yêu cầu của chương trình, từ đó nâng cao chất lượng thẩm định.
3. Kiến nghị. 3.1. Kiến nghị với Nhà nước.
Nhà nước cần phải nhanh chóng tạo một mơi trường đầu tư ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp, đưa những luật liên quan đến hoạt động đầu tư
xây dựng áp dụng một cách hiệu quả như luật đầu tư, luật đất đai, luật xây dựng, luật đấu thầu. Việc xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế
cho cả nước và cho từng ngành phải đảm bảo được tính hợp lý và ổn định, tránh trùng lặp. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt
động sản xuất kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho ngân hàng xử lý những vấn đề liên quan đến đầu tư. Một môi trường đầu tư ổn định sẽ hạn chế
những thay đổi nằm ngoài dự tính của các biến số kinh tế, nhờ đó việc thẩm định rủi ro xảy ra với dự án được chính xác hơn.
Việc thiết lập hoạt động của các cơng ty tư vấn đầu tư, tài chính là rất cần thiết trong điều kiện hội nhập hiện nay. Những công ty này sẽ hỗ trợ rất
nhiều trong việc cung cấp thông tin và tư vấn đầu tư không chỉ cho ngân hàng mà cho cả các doanh nghiệp xây lắp. Do đó, Nhà nước nên hỗ trợ, khuyến
khích hoạt động của các cơng ty này nhằm tạo tính chun nghiệp và hiệu quả trong đầu tư. Tuy nhiên, phải có những quy định chặt chẽ hoạt động của các
cơng ty này, tránh tình trạng hoạt động tràn lan, kém chất lượng ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Cần có biện pháp đẩy mạnh hoạt động kiểm toán Nhà nước cũng như kiểm toán độc lập đối với các doanh nghiệp xây dựng. Đây là nguồn thơng tin
khá chính xác hỗ trợ cho công tác thẩm định của ngân hàng. Nhà nước cần có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những doanh nghiệp thực hiện sai chế độ
kế toán, tài chính hoặc cố tình cung cấp những thơng tin sai lệch cho ngân hàng để vay được vốn.
Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu tư 45B
Nhà nước cần chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thống kê nhằm tạo điều kiện để các cơ quan này đưa ra những thống kê chính xác, kịp thời về
định mức trung bình của các ngành, lĩnh vực nói chung và lĩnh vực xây lắp nói riêng… giúp ngân hàng có cơ sở vững chắc để so sánh, đánh giá.
Nhà nước, chính quyền địa phương không nên can thiệp sâu vào hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Có như vậy thì ngân hàng mới có
thể tự chủ trong vấn đề phát triển nghiệp vụ và quyết định cho vay và đầu tư mà không chịu sự chi phối chủ quan nào. Đặc biệt là đối với ngân hàng quốc
doanh như Ngân hàng ĐT PT HN, chịu sự chỉ đạo chặt chẽ của nhà nước. Trên thực tế, có nhiều địa phương vì lợi ích cục bộ đã u cầu ngân hàng cho
vay một mức vốn cố định mặc dù ngân hàng chưa hề thẩm định DAĐT. Chính phủ cần ban hành những quy định, nghị định về thanh tốn thơng
qua tài khoản mà khơng dùng tiền mặt cho phù hợp với xu thế hiện nay. Với hệ thống lưu thơng séc và hệ thống thanh tốn thay thế thanh toán tiền mặt sẽ
giúp ngân hàng dễ quản lý hoạt động sử dụng vốn của doanh nghiệp sau khi cho vay.

3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

×