1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hạn chế Nguyên nhân của hạn chế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.38 KB, 63 trang )


cơng dự án này giúp cho NHCT có một nền tảng công nghệ vững vàng, hoạt động của ngân hàng được nâng lên một tầm cao mới.
Dự án hiện đại hóa cung cấp thơng tin tập trung, mọi dữ liệu giao dịch được cập nhật trực tuyến về Hội sở chính. Mơ hình thơng tin cho phép đổi
mới cơ chế quản lý vốn phân tán sang cơ chế quản lý vốn tập trung và đổi mới công tác quản lý thanh khoản theo thông lệ quốc tế.

2.2.5.2. Hạn chế


Đến nay, công tác quản lý thanh khoản đã tiến dần tới các chuẩn mực quốc tế và theo hướng quản lý hiện đại. Tuy nhiên vẫn chưa hồn thiện và còn
nhiều tồn tại. Mặc dù chuyên đổi sang cơ chế mới song công tác quản lý thanh khoản tại NHCTVN vẫn chưa thoát khỏi cơ chế cũ, phương pháp tĩnh
vẫn là phương pháp chủ yếu để ngân hàng theo dõi và đánh giá tình trạng thanh khoản. Do đó, vẫn còn dẫn đến tình trạng tại một số thời điểm dự trữ
thanh khoản của ngân hàng lên quá mức cần thiết gây lãng phí tháng 6 và tháng 92008 nhưng cũng có thời điểm thiếu hụt phải bù đắp cuối năm và
đặc biệt tháng 122008. Chất lượng của hoạt động quản lý thanh khoản chưa thực sự vững chắc và hiệu quả chưa được như mong muốn. Sự phối hợp trong
triển khai thực hiện quản lý thanh khoản giữa các đơn vị cũng như sự nghiêm ngặt trong tuân thủ chiến lược thanh khoản còn chưa phát huy tốt, chưa tạo ra
được sự đồng bộ. Chiến lược quản lý thanh khoản còn rất bao quát. báo cáo phục vụ quản lý thanh khoản chủ yếu là ngắn hạn thường dưới 2 tuần, thiếu
các báo cáo phân tích dài hạn để phục vụ mục tiêu huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Mặc dù cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thanh khoản đã
được xây dựng, nhưng việc vận hành nó chưa hiệu quả, vai trò của ALCO còn mờ nhạt. Các cơng cụ như phân tích và quản trị độ lệch thời gian, tình huống,
rủi ro tập trung, ảnh hưởng của các cam kết cho vay chưa giải ngân… chưa được áp dụng phổ biến và linh hoạt. Các giả định về thanh khoản được xây
dựng cũng chưa được luyện tập và cập nhật thường xuyên, liên tục.
SV: Lê Trọng Đức
48
Lớp: Ngân hàng 47B
So với chuẩn mực quốc tế, các chỉ số về thanh khoản của Ngân hàng còn chưa phù hợp.

2.2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế


a Nguyên nhân chủ quan - Nhân lực còn chưa đáp ứng kịp đòi hỏi quản lý theo hướng hiện đại:
Chuyển sang cơ chế mới trong một thời gian chưa dài, nên quy trình thực hiện còn nhiều khó khăn, phần nhiều cán bộ chưa được tập huấn nên trong tác
nghiệp còn nhiều chỗ vướng mắc. Mặt khác với cơng nghệ mới đòi hỏi nguồn nhân lực phải đáp ứng và thích nghi được để làm chủ cơng nghệ. Do đó nhân
lực tham gia quản lý thanh khoản còn khá bất cập. Các các bộ quản lý thanh khoản hiện nay hầu hết chưa được đào tạo bài bản, khoa học theo thực tiễn và
chuẩn mực quốc tế mà vẫn chỉ thực hiện chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm. - Hệ thống thơng tin, cơng nghệ quản lý thanh khoản còn lạc hậu: Tuy
NHCTVN dẫn đầu về hệ thống công nghệ ngân hàng nước ta nhưng so với khu vực và quốc tế thì còn thua kém về nhiều mặt. Đặc biệt là công nghệ
thông tin để hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý thanh khoản chưa đủ, chua đồng bộ, đường truyền có hiện tượng xảy ra tắc nghẽn.
b Nguyên nhân khách quan - Thời gian qua nền kinh tế và thị trường tài chính trong nước và trên thế
giới có nhiều biến động lớn, diễn biến phức tạp nên việc lường trước được các diễn biến này là rất khó và ngân hàng khơng thể làm hết được. Lạm phát tăng
quá mức vào đầu năm nhưng lại thiểu phát vào cuối năm, mức lãi suất huy động và cho vay biến động chưa từng có, tỷ giá USDVND tăng đột biến
khiến biên độ tỷ giá được nới rộng liên tục. Thị trường chứng khoán ảm đạm và dường như khơng có đáy… Những biến động ấy gây rất nhiều khó khăn
cho thanh khoản của ngân hàng và công tác quản lý thanh khoản.
SV: Lê Trọng Đức
49
Lớp: Ngân hàng 47B
- Sức ép cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn đặc biệt trong bối cảnh hội nhập đòi hỏi sự năng động và mở rộng của ngân hàng. NHCT tăng
trưởng cho vay quá cao khiến cho tỷ lệ cho vayhuy động tại một số thời điểm vượt q 100 tháng 92008 đạt mức 103. Điều đó ngồi mục tiêu phát
triển của ngân hàng cũng làm cho tình hình thanh khoản trở nên xấu đi nên về lâu dài ngân hàng phải cân đối và ổn định lại cho hợp lí.
- Thị trường tài chính của nước ta chưa thực sự phát triển, và phát triển ở mức độ thấp. Cho nên thanh khoản của tài sản tài chính yếu. VD như thị
trường chứng khoản chưa kịp đứng vững thì đã rơi vào tình trạng khủng hoảng làm cho các ngân hàng sở hữu nhiều chứng khoán rơi vào tình thế khó
khăn và khủng hoảng thanh khoản. Thị trường tiền tệ nhỏ, việc lưu thông vốn yếu cũng là nguyên nhân làm cho quản lý thanh khoản của ngân hàng không
được như ý muốn. - Môi trường pháp lý cho hoạt động quản lý thanh khoản chưa đầy đủ,
đồng bộ và chưa thực sự hướng theo chuẩn mực quốc tế. Hiện nay hầu hết các ngân hàng thương mại trên thế giới đang áp dụng các tiêu chí hướng dẫn hệ
thống quản lý rủi ro của ủy ban Basel. Chính điều này đang gây cản trở trong quá trình hội nhập của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cũng như
làm tăng tính rủi ro của nền kinh tế.
SV: Lê Trọng Đức
50
Lớp: Ngân hàng 47B
CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

3.1. Định hướng phát triển kinh doanh


Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện hoạt động, thực hiện 4 hoá: Hiện đại hoá; Cổ phần hoá; Chuẩn hoá các nghiệp vụ, quản trị ngân hàng, nhân sự cán bộ;
Công khai minh bạch hố, lành mạnh tài chính. Tăng trưởng mạnh về vốn, đầu tư cho vay, tổng tài sản nợ, tổng tài sản
có, thị phần trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bền vững. Hoàn thiện và phát triển bộ máy, hệ thống mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển
khách hàng. Đảm bảo an ninh tài chính, an tồn tuyệt đối trong mọi hoạt động của NHCTVN. Thực hiện cải cách hành chính, phong cách giao dịch, xây
dựng văn hoá doanh nghiệp, thương hiệu của NHCTVN, tạo ra một mơi trường kinh doanh tốt, đem đến lợi ích chung cho tồn hệ thống cũng như lợi
ích cho khách hàng của NHCTVN.
3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản 3.2.1. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản
Muốn quản lý thanh khoản tốt, Ngân hàng Công thương cần có một chiến lược thanh khoản phù hợp và được cụ thể hóa. Chiến lược thanh khoản được dựa
trên việc phân tích và dự báo, bởi ngân hàng khơng thể lường hết trước được diễn biến của thị trường và của khách hàng, điều ngân hàng cần phải làm là dự
tính cho cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhà quản lý phải nắm rõ nguồn cung cầu tiền gửi tại ngân hàng không chỉ trong thời điểm hiện tại mà
phải phân tích cả quá khứ và dự tính cho tương lai. Muốn thế, nhà quản lý cần dựa vào các nhân tố có thể làm thay đổi trạng thái thanh khoản trong tương lai
và chuẩn bị cho các tình huống giả định. Một chiến lược tốt đảm bảo cho ngân
SV: Lê Trọng Đức
51
Lớp: Ngân hàng 47B

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×