1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Khái niệm tín dụng: Chức năng và vai trò của tín dụng: 1 Chức năng của tín dụng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (451.08 KB, 57 trang )


Chương I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và tín dụng ngân hàng


I. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng:


1. Khái niệm tín dụng:


Tín dụng là sự chuyển nhượng một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một khoảng thời gian nhất định thì sẽ thu về một lượng giá trị lớn hơn
lượng giá trị ban đầu. 2. Ngun tắc tín dụng: gồm có 3 ngun tắc sau:
-Ngun tắc hoàn trả: vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn. Đây là nguyên tắc chủ đạo trong quan hệ tín dụng khi ngân hàng cấp tiền vay ngân hàng phải có
cơ sở tin rằng người vay phải có khả năng trả nợ một cách đầy đủ và đúng hạn bằng khơng hợp đồng tín dụng khơng thể kí kết giúp cho ngân hàng tái tạo nguồn vốn có lãi
để trang trải chi phí và tiếp tục cho vay.
-Nguyên tắc 2: Vốn vay phải có mục đích và sử dụng đúng mục đích để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển cân đối. Khi cấp tiền vay ngân hàng phải biết vốn vay được sử
dụng vào mục đích nào, khả năng thu hồi vốn ra sao, lợi nhuận tạo ra có đủ khả năng trả nợ hay không, mức độ mạo hiểm của việc sử dụng vốn như thế nào.
-Nguyên tắc 3: Vốn vay phải có đảm bảo, trong nền kinh tế thị trường việc dự báo các sự kiện xảy ra trong tương lai một cách tương đối là khó chính xác vì vậy việc
phân tích đánh giá khả năng trả nợ của người vay là khơng chắc chắn, vì vậy phải có dự phòng, cần phải có yếu tố đảm bảo.
3. Chức năng và vai trò của tín dụng: 3.1 Chức năng của tín dụng:
3.1.1 Phân phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tế: Tín dụng là sự vận động của vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác hay sự vận
động vốn từ các doanh nghiệp, cá nhân có vốn tạm thời thừa sang các doanh nghiệp, cá nhân đang tạm thời thiếu vốn giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng
được liên tục trong xã hội.
Vốn tín dụng có thể phân phối dưới 2 hình thức: - Phân phối trực tiếp là việc phân phân phối từ chủ thể tạm thời thừa vốn sang chủ
thể trực tiếp sử dụng vốn đó để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng. - Phân phối gián tiếp: được thực hiện thơng qua các định chế tài chính trung gian
như ngân hàng, quỹ tín dụng, cơng ty tài chính…
3.1.2 Tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thơng xã hội: -Trong thời kì đầu, tiền tệ lưu thơng là hố tệ, nhưng khi các quan hệ tín dụng
phát triển,các giấy nợ đã thay thế cho một bộ phận tiền lưu thông. Lợi dụng đặc điểm này các ngân hàng đã bắt đầu phát hành tiền giấy vào lưu thông.
-Ngày nay, ngân hàng cung cấp tiền cho lưu thông chủ yếu được thực hiện thơng qua con đường tín dụng. Đây là cơ sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định, đồng thời
đảm bảo đủ phương tiện phục vụ cho lưu thơng. Nói tóm lại tín dụng thúc đẩy lưu thơng hàng hố và phát triển kinh tế.
3.1.3 Phản ánh và kiểm soát các hoạt động của nền kinh tế: Nhà nước có thể điều tiết một cách linh hoạt khối lượng tiền tệ nhằm đáp ứng một cách kịp thời phương tiện tiền
tệ cho sản xuất và lưu thơng hàng hố. 3.2 Vai trò của tín dụng:
3.2.1 Góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội phát triển -Tín dụng giúp điều hồ vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu từ đó góp phần duy trì, thúc
đẩy quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh được thường xuyên, liên tục với chi phí hợp lý.
-Tín dụng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư từ đó kích thích q trình tiết kiệm và gia tăng vốn đầu tư phát triển cho xã hội.
3.2.2 Góp phần ổn định tiền tệ, ổn định tỉ giá: -Các mục tiêu vĩ mô như ổn định giá trị tiền tệ, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tạo
công ăn việc làm chịu ảnh hưởng rất lớn từ khối tiền tệ, tín dụng cung ứng. - Thơng qua việc điều chỉnh tỉ giá, tín dụng cung ứng cho nền kinh tế, nhà nước có
thể điều chỉnh quan hệ cung cầu tiền tệ hoặc làm thay đổi quy mô, hướng vận động của nguồn vốn tín dụng từ đó ảnh hưởng đến quy mơ, cơ cấu đầu tư qua đó đạt được các
mục tiêu vĩ mơ. 3.2.3 Tín dụng là cơng cụ thực hiện chính sách xã hội của nhà nước:
Thơng qua việc nới lỏng các điều kiện tiếp cận tín dụng cũng như ưu đãi về mặt lãi suất, thời hạn tín dụng cho các đối tượng cần hưởng chính sách xã hội, nhà nước có
thể nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách xã hội của mình. 3.2.4 Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài:
-Trong điều kiện ngày nay, phát triển kinh tế của một nước luôn gắn liền với thị trường thế giới, kinh tế “đóng” đã nhường bước cho kinh tế “mở”,vì vậy tín dụng ngân
hàng đã trở thành một trong những phương tiện nối liền các nền kinh tế các nước với nhau.
-Đối với các nước đang phát triển nói chung và nước ta nói riêng, tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng xuất khẩu hàng hố, đồng thời nhờ nguồn tín
dụng bên ngồi để cơng nghiệp hố, hiện đại hố.

II. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

×