1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Các hoạt động dạy học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TỒN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
A. Mục tiêu: Giúp HS : - Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật.
- Hình thành được cách tính và cơng thức tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật.
- Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài tốn có liên quan. B. Đồ dùng dạy học:
- Một số hình hộp chữ nhật có thể triển khai được. - Bảng phụ có vẽ các hình triển khai.

C. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: + Hình hộp chữ nhật gồm có mấy mặt? là những mặt
nào? Các mặt đó có đặc điểm gì? + Hình hộp chữ nhật có những kích thước nào?
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
2.Giảng bài: HĐ1: Hình thành cơng thức tính DTXQ DTTP
của hình hộp chữ nhật a Diện tích xung quanh
- GV cho HS quan sát các mơ hình trực quan về hình hộp chữ nhật. Yêu cầu HS chỉ ra các mặt xung quanh.
+ Lớp nhận xét GV: Tổng diện tích 4 mặt của hình hộp chữ nhật
được gọi là DTXQ của hình hộp chữ nhật. GV: Nêu bài tốn và gắn hình minh hoạ lên bảng ví
dụ SGK trang 109. + Cho HS quan sát mơ hình và gọi 1 HS lên tháo hình
hộp chữ nhật ra và gắn lên bảng. GV: tô màu phần DTXQ của hình hộp chữ nhật
+ u cầu thảo luận nhóm tìm cách tính DTXQ của hình hộp chữ nhật.
+ u cầu 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm nháp. GV nhấn mạnh: 5 + 8 + 5 + 8 = 5 + 8 x 2, đây là
chu vi mặt đáy, 4 là chiều cao. + Yêu cầu HS đọc quy tắc SGK.
Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đo b Diện tích tồn phần
GV: Diện tích của tất cả các mặt gọi là DTTP + Em hiểu thế nào là DTTP của hình hộp chữ nhật?
+ Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?
- HS trả lời
- 1 HS lên chỉ - HS nhận xét
- HS nghe
- HS thao tác
- HS tìm cách tính - HS làm bài và chữa bài
- 2 HS đọc
- Tổng diện tích 6 mặt - Lấy DTXQ + DT 2 đáy
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ 1 HS lên bảng tìm DTTP của hình hộp chữ nhật vừa cho. Lớp làm nháp.
+ HS nhận xét. GV: Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật, ta lấy
tổng của DTXQ và diện tích 2 đáy. + Gọi HS nhắc lại cơng thức.
Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đo HĐ2: Luyện tập:
Bài 1 : HS nêu yêu cầu của bài + Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp.
+ Nhận xét, chữa bài + Gọi HS đọc quy tắc tính DTXQ DTTP của Hình
hộp chữ nhật. cả phần lưu ý Bài 2 : Yêu cầu HS nêu đề bài
+ Thùng tơn có đặc điểm gì ?
+ DT thùng tơn dùng để làm thùng chính là DT của những mặt nào ?
+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp + Nhận xét, chữa bài
III Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà học thuộc các quy tắc vừa học, tiết sau luyện tập.
- HS làm bài - HS chữa bài.
- 2, 3 HS nhắc lại
- HS đọc - HS làm bài
- HS chữa bài - 2 HS nêu quy tắc
- HS đọc - Khơng có nắp, dạng hình hộp chữ
nhật - DTXQ + DT 1 đáy vì khơng có
nắp - HS làm bài
- HS chữa bài.
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Toán Tiết 106: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu: Giúp HS :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×