1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


Toán Tiết 106: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu: Giúp HS :


- Củng cố cơng thức tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật - Luyện tập vận dụng cơng thức tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần trong một số tình
huống đơn giản. B. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ cho HS tham gia trò chơi bài tập 3 C. Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: + Hãy đọc quy tắc tính diện tích xung quanh và diện
tích tồn phần của hình hộp chữ nhật. GV và HS nhận xét
Nhấn mạnh các kích thước phải cùng đơn vị đo. II Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập


Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + Các số đo có đơn vị đo thế nào?
+ Gọi 1 HS lên bảng, HS cả lớp làm vào vở GV theo dõi giúp đỡ HS còn chậm.
+ Yêu cầu HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá.
+ Muốn tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?
Bài 2: HS đọc đề bài + Yêu cầu 1 HS nêu cách làm.
+ HS nhận xét và bổ sung
+ Gọi 1 HS lên bảng làm – HS cả lớp làm vào vở. HS nhận xét và GV nhận xét, đánh giá.
+ Khi tính DTXQ và DTTP của hình hộp chữ nhật ta cần lưu ý điều gì?
Bài 3: HS đọc đề bài + Yêu cầu HS tham gia trò chơi thi đua theo nhóm
+ HS nhóm nào có kết quả trước là thắng GV và HS nhận xét
- 4 HS
- 1 HS đọc - Chưa cùng đơn vị đo, phải đưa về
cùng đơn vị - HS làm bài
- HS chữa bài
- DTXQ = Chu vi mặt đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo
- DTTP = DTXQ + DT 2 đáy. - 1 HS đọc
- DT quét sơn chính là DTTP trừ đi DT cái nắp mà DT cái nắp là DT mặt
đáy. - HS làm bài
- Cùng đơn vị đo - 1 HS đọc
- HS chia nhóm tham gia trò chơi.
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ Tại sao DTTP của hai hình hộp bằng nhau? + Tại sao lại điền S sai vào câu c?
III Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà cắt sẵn 1 hình thoi bằng giấy màu để tiết sau học.
- DTTP = Tổng DT các mặt nên khi thay đổi vị trí hộp, DTTP khơng thay
đổi.
Tốn Tiết 107: DIỆN TÍCH XUNG QUANH
VÀ DIỆN TÍCH TỒN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Tự nhận biết được hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút ra được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình lập phương từ quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích
tồn phần của hình hộp chữ nhật - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình lập phương để
giải một số bài tốn có liên quan. B. Đồ dùng dạy học:
- Một số hình lập phương có kích thước khác nhau. C. Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cú: + Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình lập phương và cho biết hình lập phương có đặc điểm gì?
+ Nêu cơng thức tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật.
HS nhận xét và GV đánh giá. II Bài mới:

1. Giới thiệu bài: DTXQ DTTP hình lập phương 2.Giảng bài:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×