1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Mục tiêu: Giúp HS :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


+ Nhận xét, chữa bài. + Muốn tính S
xq
và S
tp
của hình lập phương ta làm sao?
Bài 2: HS đọc đề + HS tự làm bài
+ Nhận xét, chữa bài và yêu cầu giải thích cách làm
III Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài - HS nêu lại quy tắc
- 1 HS - HS làm bài
- Vì hộp khơng có nắp nên chỉ tính diện tích 5 mặt.
Tốn Tiết 108: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu: Giúp HS :


- Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình lập phương - Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình lập phương để
giải một số tình huống đơn giản. B. Đồ dùng dạy học:
+ Bảng phụ C. Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: + Gọi HS nêu lại quy tắc và cơng thức tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của hình
lập phương HS nhận xét và GV đánh giá.
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng
2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ Yêu cầu HS tự làm vào vở. 2 HS làm bảng lớp. + HS nhận xét bài của bạn và chữa bài.
+ Cần lưu ý điều gì khi số đo trong bài có đơn vị phức? + Muốn tính DTXQ hình lập phương ta làm sao?
+ DTTP của hình lập phương gấp mấy lần DT 1 mặt?. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi 2phút + Các nhóm trình bày kết quả và giải thích.
Khi HS khơng tìm ra, GV biểu diễn bằng đồ dùng trực quan
+ Hãy nói nhanh kết quả DTXQ và DTTP của hình lập phương vừa gấp.
Bài 3: HS đọc đề bài + Yêu cầu HS làm bài vào vở chỉ ghi đúng sai
+ HS đọc bài làm của mình, lớp nhận xét – GV nhận xét, chữa bài .
+ Có cách giải thích khơng cần tính khơng? GV: Cạnh của B ta gọi là a thì cạnh của A là 2 x a.
- 3 HS
- 1 HS đọc - HS làm bài
- HS chữa bài - Phải đổi ra cùng đơn vị đo.
- Lấy DT 1 mặt nhân với 4. - Gấp 6 lần
- 1 HS đọc - HS thảo luận
- HS trình bày kết quả. Chỉ có hình 3 và hình 4 có thể gấp được.
- S
xq
= 4cm
3
và S
tp
= 6cm
3
- 1 HS - HS làm bài
- HS chữa bài
- Dựa vào công thức S
xq
= S x 4 S là diện tích 1 mặt để giải thích…
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Vậy ta thấy S
xq
của B là : a x a x 4 còn S
xq
của A là:
2 x a x 2 x a x 4 = 16 x a x a. Ta thấy ngay DTXQ của hình A gấp 4 lần DTXQ của
hình B. + Vị trí đặt hộp có ảnh hưởng đến DTXQ và DTTP của
hình hộp chữ nhật và của hình lập phương khơng? HS về nhà suy nghĩ
III Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài .
Toán Tiết 109: LUYỆN TẬP CHUNG

A. Mục tiêu: Giúp HS :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×