1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


GV: Thể tích hình lập phương này là 1 đề-xi-mét khối. Vậy đề-xi-mét khối là gì?
GV: Đề-xi-mét khối viết tắt là dm
3
.
c Quan hệ giữa Xăng-ti-mét khối Đề-xi-mét khối GV: trưng bày tranh minh hoạ
+ Có một hình lập phương có cạnh dài 1dm. Vậy thể tích của hình lập phương đó là bao nhiêu?
+ Giả sử chia các cạnh của hình lập phương thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có kích thước là bao nhiêu?
+ Giả sử sắp xếp hình lập phương nhỏ cạnh 1cm vào hình lập phương cạnh 1dm thì cần bao nhiêu hình để xếp đầy?
+ Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là bao nhiêu + Vậy 1dm
3
. bằng bao nhiêu cm
3
GV: 1dm
3
= 1000 cm
3
hay 1000 cm
3
= 1dm
3

3. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài


GV treo bảng phụ. + Bảng phụ này gồm mấy cột, là những cột nào?
GV đọc mẫu:76 cm
3
. Ta đọc số đo thể tích như đọc số tự nhiên sau đó đọc tên đơn vị đo viết kí hiệu
192cm
3
+ Yêu cầu HS làm bài vào vở + Gọi HS đọc bài làm
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + Yêu cầu HS làm bài vào vở
+ Gọi HS đọc bài làm + HS nhận xét
GV nhận xét đánh giá Lưu ý cách nhân, chia nhẩm với cho 1000.
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - HS nhắc lại
- Thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1đm
- HS nhắc lại
- 1 đề-xi-mét khối - 1 xăng-ti-mét
- Xếp 1 hàng10 hình lập phương - Xếp 10 hàng thì được 1 lớp
- Xếp 10 lớp thì đầy hình lập phương cạnh 1dm
- 1cm
3
. - 1dm
3
= 1000 cm
3
- 1 HS - HS quan sát
- 2 cột: 1 cột ghi số đo thể tích; 1 cột ghi cách đọc
- HS đọc theo
- HS làm bài tập - HS chữa bài trên bảng
- 1 HS - HS làm bài
- HS đổi chéo vở kiểm tra
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Toán Tiết 112: MÉT KHỐI A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Có biểu tượng đúng về mét khối., biết đọc và viết đúng đơn vị đo mét khối - Nhận biết được mối quan hệ về mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối dựa trên mơ hình
- Chuyển đổi đúng các số đo từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ và ngược lại - Áp dụng để giải các bài tốn thực tiễn có liên quan.
B. Đồ dùng dạy học: + Tranh vẽ mét khối
+ Bảng đơn vị đo thể tích và các tấm thẻ C. Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: GV treo bảng phụ yêu cầu HS đọc đề bài
+ Gọi 2 HS làm bài trên bảng, lớp làm vở nháp. + HS nhận xét
GV nhận xét đánh giá
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Mét khối – Ghi bảng
2.Giảng bài: Hình thành biểu tượng và quan hệ
- Điền số thích hợp vào chỗ chấm a 1dm
3
= …cm
3
; 25dm
3
=…cm
3
8,5dm
3
=…cm
3
;
8 5
dm
3
= …cm
3
b 5000cm
3
= ……dm
3
2860000cm
3
= …dm
3
8600cm
3
= …dm
3
125000cm
3
= …dm
3
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
a Mét khối + Xăng-ti-mét khối là gì?
+ Đề-xi-mét khối là gì? + Vậy mét khối là gì ?
GV nhận xét và giới thiệu : Mét khối viết tắt là m
3
GV treo tranh hình lập phương có cạnh dài 1m. + Tương tự như các đơn vị đề-xi-mét, xăng-ti-mét đã học,
hãy cho biết hình lập phương cạnh 1m gồm bao nhiêu hình lập phương cạnh 1dm? Giải thích?
+ Vậy 1m
3
bằng bao nhiêu dm
3
? 1m
3
= 1000dm
3
+ Vậy 1m
3
bằng bao nhiêu cm
3
? 1m
3
= 1000000cm
3
b Nhận xét GV: treo bảng phụ
+ Chúng ta đã học những đơn vị đo thể tích nào? Nêu thứ tự từ lớn đến bé.
GV: gắn các tấm thẻ vào bảng theo câu trả lời của HS + Gọi 4 HS lên bảng, lần lượt viết vào … trong bảng.
m
3
dm
3
cm
3
1m
3
= …..dm
3
1dm
3
= …cm
3
= …m
3
1cm
3
= …dm
3
+ HS nhận xét + Hãy so sánh mỗi đơn vị đo thể tích với đơn vị đo thể tích
bé hơn, liền sau. liền trước

3. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài


+ Yêu cầu HS làm bài vào vở + Gọi HS đọc bài làm , chữa bài
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá: Khi đọc các số đo ta đọc như đọc
số tự nhiên, phân số hoặc số thập phân; sau đó đọc kèm ngay tên đơn vị đo.
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài trên bảng.
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài + HS thảo luận nhóm đơi để làm bài
GV gợi ý + Hãy nhận xét đơn vị đo của các số đo kích thước.
+ Ta phải xếp mấy hàng các hình lập phương 1dm
3
để - Xăng-ti-mét khối là thể tích của
hình lập phương cạnh dài 1cm. ....
- HS nhắc lại
- HS nêu và giải thích
- 1m
3
= 1000dm
3
- Vì 1dm
3
= 1000cm
3
nên 1m
3
= 1000dm
3
= 1000000cm
3
- Mét khối, đề-xi-mét khối , xăng- ti-mét khối
- HS làm bài
- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị đo thể tích bé hơn, liền
sau và bé bằng
1000 1
đơn vị đo thể tích lớn hơn liền trước.
- 1 HS đọc - HS làm bài
- HS chữa bài
- 1 HS - HS làm bài
- HS chữa bài
- 1 HS đọc - HS thảo luận
- Các đơn vị đều giống nhau - Xếp 3 hàng, mỗi hàng có 5 hình
lập phương 1dm
3
thì được 1 lớp GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
được 1 lớp? Mỗi hàng có mấy hình? + Ta phải xếp mấy lớp hình lập phương 1dm
3
để đầy hộp? + Mỗi lớp có bao nhiêu hình lập phương 1dm
3
? + HS cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng
GV nhận xét đánh giá và chữa bài. III Nhận xét - dặn dò:
- Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
- 2 lớp - 5 x 3 = 15 hình lập phương
1dm
3
Toán Tiết 113: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu: Giúp HS :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×