1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Đồ dùng dạy học: + Hình vẽ bài tập 3 Mục tiêu: Giúp HS : Mục tiêu: Giúp HS : Các hoạt động dạy học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


I Bài cũ: + Nêu quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật
+ HS nhận xét GV nhận xét, đánh giá
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung – ghi bảng.
2.Thực hành - Luyện tập Bài 1:
a Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt + HS cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng
+ HS nhận xét bài của bạn và chữa bài. GV đánh giá
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài GV treo bảng phụ ghi đầu bài:
+ Bài tốn u cầu gì?
+ HS tư làm bài vào vở không cần kẻ bảng + HS nhận xét, chữa bài
GV: nhận xét, đánh giá Bài 3: HS đọc đề bài và quan sát hình SGK, trang 123.
+ HS thảo luận nhóm tìm cách giải. GV gợi ý:
+ Khối gỗ ban đầu là hình gì? Kích thước bao nhiêu? + Khối gỗ cắt đi là hình gì? Kích thước bao nhiêu?
+ Muốn tính thể tich khối gỗ còn lại ta làm thế nào?
+ HS làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp. + HS nhận xét
GV: nhận xét, đánh giá III Nhận xét - dặn dò:
- Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
- 2 HS trả lời
- 2 HS - 1 HS làm bảng lớp
- HS chữa bài
- 1 HS - Tính DT mặt đáy, DTXQ và thể
tích của 3 hình hộp chữ nhật. - 1 HS làm bảng lớp
- HS chữa bài
- 1 HS - HS thảo luận nhóm
- Hình hộp chữ nhật … - Hình lập phương…
- Thể tích khối gỗ ban đầu trừ đi thể tích khối gỗ cắt đi.
- 1 HS làm bảng lớp
Toán Tiết 117: LUYỆN TẬP CHUNG

A. Mục tiêu: Giúp HS :


- Củng cố về tính tỉ số phần trăm, ứng dụng trong tính nhẩm và giải tốn. - Củng cố và rèn kĩ năng tính diện tích tồn phần và thể tích của các khối hộp.
B. Đồ dùng dạy học: + Hình vẽ bài tập 3

C. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung – ghi bảng.
2.Thực hành - Luyện tập Bài 1:
+Yêu cầu HS đọc tính nhẩm 15 của 120 tính nhẩm như sau:
10 của 120 là 12 5 của 120 là 6.
Vậy 15 của 120 là 12 + 6 = 18 + HS thảo luận cách làm trên
a Gọi HS đọc bài 1a. + Thảo luận nhóm đơi tách 17,5 thành tổng mà các số
hạng có thể nhẩm được thành 3 số hạng + HS nêu kết quả tách – HS nhận xét
GV đánh giá b Gọi HS đọc bài 1b.
+ Muốn tính 35 của 520 ta làm thế nào? + HS thảo luận tìm cách tính.
+ Hãy nêu cách tính nhẩm. GV đánh giá và kết luận: Khi muốn tìm giá trị phần
trăm của một số, ta có thể có 2 cách làm như trên. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
a + HS thảo luận tìm cách giải. GV gợi ý:
+ Tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 cho biết gì?
+ Suy ra tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và lập phương bé là bao nhiêu?
+ Viết tỉ số này dưới dạng phân số thập phân hoặc số thập phân
+ Vậy thể tích hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích hình lập phương bé?
- 1 HS làm bài bảng lớp, lớp làm vở b Việc tính thể tích của hình lập phương lớn có dữ liệu
nào? + Quy về bài toán mẫu nào?
- 1 HS làm bài bảng lớp, lớp làm vở + HS nhận xét bài trên bảng
GV: nhận xét, đánh giá Bài 3: GV treo bảng phụ
a + HS đọc đề bài . + HS thảo luận nhóm đơi tìm cách giải và nêu cách làm
GV gợi ý: + Nhận xét hình khối đã cho?
+ Tìm cách tách thành hình khối đã học để tính diện - 1 HS
- Cách tính trên đã tách thành 2 bước nhẩm đơn giản.
- 1 HS đọc - 10 của 240 là 24
5 của 240 là 12 2,5 của 240 là 6
Vậy 17,5 của 240 là 42
520 x 35 : 100 = 182 10 của 520 là 52
20 của 520 là 26 5 của 520 là 104
Vậy 35 của 520 là 182 - HS đọc đề
- Thể tích của hình lập phương bé là 2 phần thì thể tích hình lập phương
lớn là 3 phần như thế. - 3 : 2
- HS làm bài - HS dựa vào đề trả lời
- Bài tốn tìm 150 của 64. - HS làm bài
- HS quan sát - HS thảo luận
- Khơng phải hình khối đã học. GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
tích các mặt hoặc thể tích. + 2 HS làm bảng lớp. lớp làm vở
b Tương tự phần a + Tìm cách tách hình
+ Phần được sơn của hình bên tính bằng cách nào? + HS làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp.
+ HS nhận xét GV: nhận xét, đánh giá
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - Tách thành 1 hình hộp chữ nhật và
1 hình hộp lập phương hoặc tách thành 3 hình lập phương.
- Tách thành 1 hình hộp chữ nhật và 1 hình hộp lập phương
- Tổng diện tích tồn phần của 2 khối trừ đi phần diện tích tiếp xúc
của 2 khối.
Tốn Tiết 118: GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ, GIỚI THIỆU HÌNH CẦU A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Hình thành biểu tượng về hình trụ, hình cầu - Nhận dạng hình trụ, hình cầu
- Xác định đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu B. Đồ dùng dạy học:
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ Một số đồ dùng có dạng hình trụ, hình cầu + Hình vẽ hình trụ, hình cầu
+ Hình vẽ các hình dễ nhầm với hình trụ như bài tập 1126 SGK C. Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu hình trụ, hình cầu.
2.Giảng bài: Hình thành biểu tượng a Hình trụ:
GV đưa ra vài hình có dạng hình trụ: hộp sữa, hộp chè.. + Các hình này là hình lập phương ? hình hộp chữ nhật ?
+ Có phải hình dạng quen thuộc khơng? Có tên là gì? GV: Các hộp này có dạng hình trụ.
GV: treo tranh vẽ hình trụ, chỉ vào hai đáy và hỏi: + Hình trụ có hai mặt đáy là hình gì? Có bằng nhau ?
GV: chỉ và giới thiệu các mặt xung quanh. GV: đưa ra vài hình vẽ khơng có dạng hình trụ để HS
nhận dạng. GV chốt ý các đặc điểm nhận biết hình trụ
b Hình cầu: GV đưa ra vài hình đồ vật có dạng hình cầu: quả bóng,
quả địa cầu và giới thiệu: Quả bóng có dạng hình cầu. GV: treo tranh vẽ hình cầu, các vật hình cầu: quả bóng
bàn, đồng thời GV đưa ra một số đồ vật khơng phải là hình cầu: quả lê, quả trứng…
+ Yêu cầu HS chỉ ra, lấy ra các vật là hình cầu và các vật khơng phải là hình cầu.

3. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài


+ HS thảo luận nhóm đơi tìm hình trụ + HS trình bày - Lớp nhận xét
GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ HS thảo luận nhóm đơi tìm đồ vật có dạng hình cầu + HS trình bày - Lớp nhận xét
Trò chơi : 2 đội thi viết tên các đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu.
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài .
- HS quan sát - Không
- Quen thuộc nhưng khơng biết tên
- 2 hình tròn bằng nhau - HS quan sát
- HS xác định
- HS nghe - HS theo dõi và ghi nhớ
- HS xác đình hình
- HS chỉ và thao tác
- 1 HS đọc - HS thảo luận nhóm
- HS trình bày kết quả thảo luận
- HS đọc - HS thảo luận
- Nhiều đôi tham gia chơi, lớp làm cổ động viên và giám khảo.
Toán Tiết 119: LUYỆN TẬP CHUNG

A. Mục tiêu: Giúp HS :


- Ôn tập rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn vận dụng vào các tình huống đơn giản.
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008

B. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: + Nêu cách tính diện tích tam giác.
+ Nêu cách tính diện tích hình thang + Nêu cách tính diện tích hình bình hành
+ Nêu cách tính diện tích hình tròn II Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung – ghi bảng. 2.Thực hành - Luyện tập


Bài 1: +Yêu cầu HS đọc đề bài. Vẽ hình và ghi các số liệu đã
cho vào hình vẽ + HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp
+ HS nhận xét và nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm của hai số?
GV đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài . Vẽ hình vào vở.
+ HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp + HS nhận xét
GV đánh giá. Gợi ý cho HS giỏi tìm cách giải khác. Bài 3:
+ HS đọc đề bài . + Tính diện tích phần tơ màu bằng cách nào?
+ 1 HS làm bảng lớp. lớp làm vở. + HS nhận xét
GV: nhận xét, đánh giá III Nhận xét - dặn dò:
- Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
- 4 HS trả lời
- 1 HS đọc, lớp tự làm bài vào vở - 1 HS làm bảng
- HS nhận xét - Tìm thương của 2 số đó dưới dạng
số thập phân. Sau đó nhân nhẩm thương với 100 và viết thêm kí hiệu
vào bên phải tích tìm được.
- HS đọc - HS làm bài
- HS nhận xét
- 1 HS đọc - Diện tích phần tơ màu bằng diện
tichd hình tròn trừ đi diện tích tam giác.
Toán Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG

A. Mục tiêu: Giúp HS :


GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
- Củng cố và rèn luyện kĩ năng tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

B. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung – ghi bảng.
2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài.
a + Bể cá có hình dạng gì? Kích thước bao nhiêu? b
+ Nhận xét gì về đơn vị đo của các kích thước? + Diện tích kính dùng để làm bể tương ứng với diện
tích nào của hình hộp chữ nhật? + HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp
b + HS nhận xét và chữa bài
c Bài yêu cầu gì? + Bài cho biết gì?
+ HS làm vào vở + HS nhận xét và chữa bài
GV đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài . Tóm tắt
+ Nêu cách tính S
xq
hình lập phương. + Nêu cách tính S
tp
hình lập phương. + Nêu cách tính thể tích hình lập phương.
+ HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp + HS nhận xét
GV đánh giá. Bài 3:
+ HS đọc đề bài . Tóm tắt + Gọi a là độ dài của cạnh M. Hãy viết cơng thức tính
diện tích tồn phần của M. + Khi đó độ dài của M bằng bao nhiêu?
+ Hãy viết cơng thức tính diện tích toàn phần của M theo độ dài của cạnh đã nêu.
+ Hãy so sánh 2 kết quả viết được để trả lời câu a + 1 HS làm vở và trình bày bài giải
b HS tự giải vào vở theo hướng dẫn của câu a GV: nhận xét, đánh giá
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - 1 HS
- Hình hộp chữ nhật, chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm
- Không cùng đơn vị đo - Diện tích xung quanh và diện tích 1
mặt đáy. - HS làm bài
- Thể tích bể cá: 10 x 5 x 6 = 300dm
3
- Tính thể tích nước trong bể - Thể tích bể là 300dm
3
- HS làm bài
- 1 HS - 3 HS nêu
- HS làm bài
- 1 HS - S
tpM
= a x a x 6 - 3 x a
- S
tpM
= 3 x a x 3 x a x 6 = 9 x a x a x 6
- Từ 2 kết quả ta thấy S
tpM
= 9 x S
tpM
Toán: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN A. Mục tiêu: Giúp HS :
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
HĐ1: Bảng đơn vị đo thời gian GV hướng dẫn HS nhớ các ngày của từng tháng dựa vào 2
nắm tay hoặc 1 nắm tay. + HS thực hành nhóm đơi
HĐ2: Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian. GV treo bảng phụ, mỗi tổ giải quyết 1 nhiệm vụ
+ Một năm rưỡi là bao nhiêu năm? Nêu cách làm. + 23 giờ là bao nhiêu phút? Nêu cách làm.
+ 216 phút là bao nhiêu giờ ? Nêu cách làm. 3. Luyện tập:
Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài + HS làm bài vào vở
+ HS nối tiếp đọc bài làm và giải thích cách làm + HS nhận xét
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài GV nhận xét đánh giá.
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Cộng số đo thời gian + u cầu HS luận nhóm về thơng
tin trong bảng. + 2 HS nhắc lại tồn bảng đơn vị
đo.
- HĐ nhóm - Các nhóm trình bày
- HS làm miệng - Lớp nhận xét
+ HS làm bài vào vở + Gọi HS chữa bài trên bảng
-HĐ nhóm - Các nhóm trình bày
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Toán Tiết 123: CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian - Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

B. Các hoạt động dạy học:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×