1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 4 trang 138 Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ 3 chuyển động ô tô, xe máy, xe đạp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


+ 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nối tiếp nhau trình bày và giải thích kết quả.
+ HS nhận xét GV đánh giá: Muốn so sánh các số đo thời gian, ta phải
đưa về cùng đơn vị đo để so sánh chính xác. II Nhận xét - dặn dò:
- Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
thời gian - HS làm bài
- HS nêu
Toán Tiết 129: LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian - Vận dụng giải các bài toán thực tiễn đơn giản .

B. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 4 trang 138


C. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung.

2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1:


Yêu cầu HS đọc đề bài + 4 HS làm bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá :
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét, chữa bài
+ Hãy so sánh hai dãy tính trong mỗi phần.
+ Vì sao kết quả khác nhau? + Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong các dãy tính.
GV đánh giá: Khi thực hiện tính giá trị biểu thức phải chú ý quan sát các phép tính và dấu ngoặc để thực hiện.
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. Tóm tắt
+ Thảo luận nhóm đơi tìm cách làm - 1 HS
- HS làm bài
- 1 HS - HS làm bài
- Các thành phần giống nhau, phép tính giống nhau, khác nhau ở
dấu ngoặc và kết quả khác nhau - Vì thứ tự thực hiện các phép tính
trong mỗi dãy là khác nhau - HS nêu
- 1 HS - HS thảo luận
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ HS trình bày cách làm + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét GV đánh giá
Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài.
GV treo bảng phụ + HS đọc thời gian đến và đi của từng chuyến tàu.
+ HS thảo luận đôi làm 1 trường hợp + HS trình bày và giải thích kết quả cho mỗi trường hợp.
+ HS nhận xét GV đánh giá
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - HS nêu
- HS làm bài
- 1 HS - HS quan sát
- 2 HS đọc - HS thảo luận
- HS trình bày
Tốn Tiết 130: VẬN TỐC A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Có biểu tượng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc - Biết tính vận tốc của một chuyển động đều .

B. Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ 3 chuyển động ô tô, xe máy, xe đạp


- Bảng phụ ghi phần ghi nhớ. C. Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm nháp. + Viết số thích hợp vào chỗ trống.
a 2phút 5giây = ……giây 135phút = ……giờ b 3giờ 10phút = ……phút 95giây = ……phút
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: GV treo tranh vẽ và đặt câu hỏi dẫn dắt
giới thiệu: Vận tốc 2. Giảng bài: Khái niệm vận tốc
a Bài toán 1: GV nêu bài toán trong SGK + HS suy nghĩ tìm cách giải
+ 1 HS lên bảng, lớp làm nháp GV gợi ý: Đây thuộc dạng tốn gì đã học
+ Muốn tính trung bình mỗi giờ ơ tơ đi được bao nhiêu km ta làm thế nào?
GV nói mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình, hay nói vắn tắt vận tốc của ơ tơ là bốn mươi hai
phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là: 42,5kmgiờ + HS nhắc lại
- 2 HS làm bài, lớp làm nháp
- HS quan sát tranh và trả lời
- 1 HS làm bảng, lớp làm nháp - Tìm số trung bình cộng
- Ta lấy số km đã đi trong 4 giờ, chia đều cho 4.
- HS nhắc lại GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Vậy, vận tốc của ô tô là: 170 : 4 = 42,5kmgiờ
Quãng đường Thời gian Vận tốc + Nhìn vào cách làm trên hãy nêu cách tính vận tốc của
một chuyển động
GV gắn phần ghi nhớ lên bảng - Giải thích: Nếu quãng đường là s, thời gian là t, vận tốc
là v, công thức tính vận tốc sẽ là: v = s : t + HS nhắc lại
+ HS thảo luận ước lượng vận tốc của người đi bộ, ô tô, xe máy, xe đạp.
+ Vận tốc của chuyển động cho biết gì?
GV chốt ý, nhấn mạnh: Bài tốn trên vận tốc của ơ tơ được tính với đơn vị là kmgiờ.
a Bài toán 2: GV nêu bài toán trong SGK + Gọi HS đọc lại đề toán
+ HS dựa vào cơng thức tính vận tốc vừa học để giải + HS nhận xét
+ Đơn vị của vận tốc trong bài tốn này là gì? + Hơm nay ta đã biết vận tốc của 1 chuyển động và làm
quen được với dơn vị vận tốc nào? + HS nhắc lại cách tính vận tốc và ý nghĩa của khái niệm
vận tốc 3 Luyện tập
Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + 1 HS làm bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá :
+ Muốn tính vận tốc ta làm thế nào? + Đơn vị vận tốc trong bài là gì?
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét, chữa bài GV đánh giá:
+ Nêu cơng thức tính vận tốc? + Đơn vị vận tốc trong bài là gì?
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. + Ycầu HS gạch 1 gạch dưới yếu tố đã biết; gạch 2 gạch
dưới điều đề bài hỏi + Bài này có điểm gì khác so với 2 bài trên?
+ Có thể thay vào cơng thức ngay được khơng? Phải làm gì - HS quan sát GV làm
- Tính vận tốc của 1 chuyển động, ta lấy quãng đường chia
cho thời gian.
- HS nhắc lại cách tìm và cơng thức tính vận tốc.
- Mức độ nhanh hay chậm của một chuyển động trong 1 đơn vị
thời gian. - HS ghi nhớ
- 1 HS - 1 HS làm bảng, lớp làm nháp
- mgiây - kmgiờ ; mgiây.
- HS nhắc lại
- 1 HS - HS làm bài
-Lấy quãng đường chia thời gian - kmgiờ
- 1 HS - HS làm bài
- v = s : t - kmgiờ
- 1 HS - HS thao tác
- Thời gian cho trong bài có đơn vị phức hợp; đề bài yêu cầu tính
vận tốc bằng mgiây. - Đổi đơn vị của số đo thời gian
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
trước tiên? + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét GV đánh giá
+ Đơn vị vận tốc của bài này là gì? + u cầu HS nhắc lại cơng thức và cách tính vận tốc.
+ Ý nghĩa của đại lượng vận tốc? + xác định đơn vị đo vận tốc cần dựa vào đâu?
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . là giây: 1phút 20giây = 80giây.
- HS làm bài
- mgiây - HS nêu
- Dựa vào đơn vị quãng đường và của thời gian
Toán Tiết 131: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Củng cố về khái niệm vận tốc - Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị khác nhau .

B. Các hoạt động dạy học:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×