1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Giảng bài: a Bài toán 1: + HS đọc bài toán 1 trong SGK trang 140

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


+ Muốn tìm vận tốc ơ tơ ta làm thế nào? + Qng đường người đó đi được tính bằng cách nào?
+ Thời gian đi bằng ô tô là bao nhiêu? + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét GV đánh giá
Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài. + HS gạch 1 gạch dưới yếu tố đã biết, 2 gạch dưới yếu tố
cần tìm. + HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng 1 HS tính vận tốc
bằng kmgiờ; 1 HS tính vận tốc bằng mphút + HS nhắc lại cách tính và công thức
+ Muốn đổi đơn vị vận tốc từ kmphút ra kmgiờ ta làm thế nào?
+ Vận tốc của 1 chuyển động cho ta biết gì?
+ HS nhận xét GV đánh giá
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - HS trả lời
- s
AB
- s
di bô
- 12 giờ - HS làm bài
- 1 HS - HS thao tác
- HS làm bài - HS nêu
- Lấy vận tốc nhân với 60 - Quãng đường mà chuyênr động
đó đi được trong 1 đơn vị thời gian
Toán Tiết 132: QUÃNG ĐƯỜNG A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều - Thực hành tính quãng đường.

B. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: + u cầu HS nêu lại cách tìm và cơng thức tính vận tốc.
+ Yêu cầu làm bài tập 1139. Tính vận tốc đà điểu theo mgiây.
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Quãng đường
2. Giảng bài: a Bài toán 1: + HS đọc bài toán 1 trong SGK trang 140
+ Bài tốn hỏi gì? + 1 HS lên bảng, lớp làm nháp.
+ HS nhận xét; GV nhận xét + Tại sao lấy 42,5 x 4?
42,5 x 4 = 170 km v t = s
+ Từ cách làm trên để tính qng đường ơ tơ đi được ta - 1 HS nêu
- 1 HS làm bảng, lớp làm nháp
- 1 HS - Tính qng đường ơ tơ đi
- HS làm bài
- Vì vận tốc ơ tơ cho biết trung biình cứ 1 giờ ơ tơ đi được
42,5km mà ô tô đã đi 4 giờ. - Lấy quãng đường ô tô đi được
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
làm thế nào? + Muốn tính quãng đường ta làm thế nào?
+ HS nhắc lại a Bài toán 2: HS đọc bài toán trong SGK
+ Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để giải + 1 HS lên bảng, lớp làm nháp.
+ HS nhận xét Có thể đổi số đo thời gian dưới dạng phân số
+ 2giờ 30phút bằng bao nhiêu giờ? + Quãng đường người đi xe đạp đi được là bao nhiêu?
3 Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ HS ở lớp làm vở + HS đọc bài làm của mình
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá :
+ 1 HS nói cách tính qng đường và cơng thức tính quãng đường.
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. + Có nhận xét gì về số đo thời gian và vận tốc trong bài
tập? + Có thể thay thế các số đo đã cho vào cơng thức tính ngay
chưa? Trước hết phải làm gì? + 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét, chữa bài GV đánh giá:
+ Giải thích cách đổi 12,6 kmgiờ = 0,21 kmphút.
+ Khi tính quãng đường, ta cần lưu ý điều gì về đơn vị thời gian trong số đo thời gian và số đo vận tốc?
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. + Bài toán yêu cầu gì?
+ 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét
GV đánh giá + Hãy giải thích cách thực hiện phép trừ:
11giờ - 8giờ 20phút + HS nhắc lại cơng thức và cách tính qng đường.
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . hay vận tốc của ô tô nhân với
thời gian đi - Lấy vận tốc nhân với thời gian
- HS nhắc lại - 1 HS đọc
- HS làm bài
- 52giờ - 12 x 52 = 30 km
- 1 HS - HS làm bài
- HS nêu - 1 HS
- Số đo thời gian tính bằng phút và vân tốc tính bằng kmgiờ
- Đổi 15phút ra giờ hoặc đổi vận tốc ra đơn vị kmphút
- Mỗi HS lên bảng làm 1 cách.
- 12,6 : 60 = 0,21km hay vận tốc là 0,21kmphút
- Số đo thời gian và vận tốc phải cùng đơn vị đo.
- Tính quãng đường AB - HS làm bài
- 11 giờ = 10giờ 60phút trừ đi 8giờ 20phút bằng 2 giờ 40phút.
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Toán Tiết 133: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Củng cố kĩ năng tính quãng đường - Rèn kĩ năng tính tốn

B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×