1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1. Các hoạt động dạy học:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


Toán Tiết 133: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Củng cố kĩ năng tính quãng đường - Rèn kĩ năng tính tốn

B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1.


C. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập

2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài


+ 1 HS làm bảng câu a + Yêu cầu giải thích cách làm - Nhận xét
+ HS ở lớp làm vở, không cần kẻ bảng. GV hướng dẫn HS khi làm vào vở ghi theo cách: với v = 32,5kmgiờ,
t = 4giờ thì: s = 32,5 x 4 = 130 km + Gọi 3 HS đọc bài làm
+ HS nhận xét
- 1 HS đọc - 1 HS làm bảng lớp
- HS nêu cách làm - HS làm bài
- 3 HS đọc GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
GV nhận xét đánh giá Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng + HS nhận xét, chữa bài
GV đánh giá: Với những dạng bài này khi có hai cách đổi đơn vị ta phải chọn cách nào cho kết quả chính xác và
nhanh nhất. Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + Nhận xét gì về đơn vị đo thời gian trong số đo thời gian
và trong số đo vận tốc.? Cách đổi?
+ HS nhận xét GV đánh giá
Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài. + HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng
+ HS nhận xét GV đánh giá
+ Tại sao lại đổi 1 phút 15 giây ra đơn vị giây? Đổi ra đơn vị khác có tiện khơng?
+ Nêu lại cách tính và cơng thức tính qng đường. II Nhận xét - dặn dò:
- Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
- 1 HS - HS làm bài
- 1 HS - HS làm bài
- Đơn vị thời gian trong số đo thời gian là phút còn đơn vị thời gian
trong số đo vận tốc là giờ - Có 2 cách đổi
- 1 HS - HS làm bài
-Vì vận tốc có đơn vị là mgiây, nên đổi 1 phút 15 giây ra giây là
tiện hơn cả - HS nêu
Toán Tiết 134: THỜI GIAN A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động. - Thực hành tính thời gian của một chuyển động.

B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1.


C. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài cũ: + Yêu cầu HS nêu lại công thức và cách tính vận tốc và
quãng đường. + HS nhận xét GV nhận xét đánh giá
II Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Thời gian 2. Giảng bài: a Bài toán 1:
+ HS đọc bài toán 1 trong SGK trang 140 + Bài toán hỏi gì?
+ Vận tốc 42,5 kmgiờ cho biết điều gì? - 1 HS nêu:
v = s : t s = v x t
- 1 HS - T gian ô tô đi qng đường đó
- 1 giờ ơ tơ đi được 42,5 km
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ Để biết ô tô đi quãng đường 170km trong mấy giờ ta làm thế nào?
+ Để tính thời gian đi của ơ tơ ta làm gì? t = s : v
a Bài toán 2: GV nêu bài toán trong SGK + Yêu cầu HS dựa vào công thức để giải
+ 1 HS lên bảng, lớp làm nháp. + HS nhận xét
+ Từ cơng thức tính vận tốc, ta có thể suy ra các cơng thức còn lại khơng? Tại sao?
GV nhận xét và viết sơ đồ lên bảng: v = s : t
s = v x t t = s : v 3 Luyện tập
Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài + HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng
+ HS đọc bài làm của mình + HS nhận xét
GV nhận xét đánh giá : + Ở mỗi trường hợp, HS đổi giờ ra cách gọi thông thường
+ HS nêu lại cơng thức tính thời gian + Có nhận xét gì về đơn vị của thời gian?
Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. + 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở
+ HS nhận xét, chữa bài GV đánh giá:
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. + HS gạch 1 gạch dưới yếu tố đã biết, 2 gạch dưới yếu tố
cần tìm. + Đề bài hỏi gì?
+ 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + Gọi HS đọc bài làm và giải thích cách làm.
+ HS nhận xét GV đánh giá
+ HS nêu mối quan hệ giữa 3 đại lượng: vận tốc, quãng đường và thời gian. Nêu công thức
GV chốt: s = v x t v = s : t t = s : v
III Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - 170 : 42,5 = 4 giờ
- Quãng đường chia vận tốc - HS nhắc lại
- 1 HS đọc - HS làm bài
- HS trả lời dựa vào cách tìm số chưa biết trong phép chia
- HS quan sát và nhắc lại
- 1 HS đọc - HS làm bài
- HS đọc bài làm để chữa bài
- 2giờ 30phút; 2giờ 15phút; 1giờ 45phút; …
- HS nêu - Cùng với đơn vị thời gian của
vận tốc. - 1 HS
- HS làm bài
- 1 HS - HS thao tác
- Máy bay đến nơi lúc mấy giờ? - HS làm bài
- HS đọc
- Khi biết 2 trong 3 đại lượng, ta có thể tính được đại lượng thứ 3.
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Toán Tiết 135: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Củng cố kĩ năng tính thời gian của chuyển động - Củng cố mối quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường.

B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×