1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Giới thiệu bài: Luyện tập chung 2. Thực hành - Luyện tập:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung 2. Thực hành - Luyện tập:


Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài a + HS gạch 1 gạch dưới đề bài cho biết, 2 gạch dưới đề
bài yêu cầu, tóm tắt. + HS quan sát trên bảng phụ GV treo và thảo luận nhóm
cách giải. + Có mấy chuyển động đồng thời cùng xe máy ?
+ Hướng chuyển động của ô tô và xe máy như thế nào ? + Khi ô tô và xe máy gặp nhau tại điểm C thì tổng qng
đường ơ tơ và xe máy đi được là bao nhiêu km ? + Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường bao
nhiêu ? GV nhận xét: Như vậy sau mỗi giờ khoảng cách giữa ô
tô và xe máy giảm đi 90km. + 1 HS làm bảng, lớp làm vở .
+ HS nhận xét GV nhận xét : Bài này có thể trình bày giải bằng cách
gộp,lấy quãng đường chia tổng vận tốc 2 chuyển động. b Tương tự như bài 1a
+ Yêu cầu HS trình bày giải bằng cách tính gộp. Lưu ý: 2 chuyển động phải khởi hành cùng một lúc
mới được tính cách này. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ 1 HS nêu cách làm + HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng
+ HS nhận xét, chữa bài + Hãy giải thích cách tính thời gian đi của ca- nơ?
+ Bài tốn thuộc dạng nào? Dùng cơng thức nào để tính? GV đánh giá:
Bài 3: u cầu HS đọc đề bài. + Có nhận xét gì về đơn vị của quãng đường trong bài?
+ HS nêu cách làm + HS làm vở chọn 1 cách, 2 HS lên bảng làm 2 cách.
+ HS nhận xét và giải thích cách đổi 0,75 kmphút = 750 mphút
GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ 1 HS nêu cách làm + HS làm bài vào vở
+ HS nhận xét và bổ sung + 2 giờ 30 phút là bao nhiêu giờ ?
+ Sau khi đi 2 giờ 30 phút thì xe đã đi được quãng đường là bao nhiêu ?
+ Hãy nêu cơng thức tính s, v, t + Muốn tính thời gian gặp nhau của 2 chuyển động ngược
- 1 HS - HS thao tác
- Thảo luận nhóm - 2 chuyển động: ơ tơ, xe máy.
- Ngược chiều nhau. - 180km hay cả quãng đường AB
- 54 + 36 = 90 km
- HS làm bài - HS nghe
- HS làm bài b
- 1 HS - HS nêu
- HS làm bài
- Tìm s, biết v t - 1 HS
- km, khác với vận tốc
- HS làm bài
- 1 HS - HS làm bài
- 2,5 giờ
- HS nêu - Lấy quãng đường chia cho tổng
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
chiều và cùng lúc ta làm thế nào? GV nhận xét: Bài toán vừa làm quen trong tiết này gọi là
bài toán “gặp nhau “ II Nhận xét - dặn dò:
- Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
vận tốc của 2 chuyển động.
Toán Tiết 138: LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Tiếp tục rèn kĩ năng thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian. - Làm quen với bài toán chuyển động cùng chiều “đuổi kịp”

B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ vẽ sơ đồ bài tập 1.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×