1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài câu a

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


C. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập chung

2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài câu a


+ Có mấy chuyển động đồng thời? + Nhận xét về hướng chuyển động của hai người?
GV vẽ sơ đồ lên bảng, HS quan sát Xe máy Xe đạp
A 48 km B C GV: vừa chỉ sơ đồ, vừa giải thích: Xe máy đi nhanh hơn
xe đạp. Xe đạp đi trước, xe máy đuổi theo thì đến lúc nào đó xe máy đuổi kịp xe đạp.
+ Quãng đường xe máy cách xe đạp lúc khởi hành? + Khi xe máy đuổi kịp xe đạp tại C thì khoảng cách giữa
xe máy và xe đạp là bao nhiêu? Như vậy theo thời gian từ lúc khởi hành , khoảng cách
giữa hai xe ngày càng giảm đi. + Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp bao nhiêu km?
+ Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp tính thế nào? + HS ở lớp làm vở , 1 HS làm bảng
+ HS nhận xét GV nhận xét đánh giá: Bài tốn này có thể trình bày gộp
bằng 1 bước : 48 : 36 - 12 = 2 giờ s v
2
- v
1
= t Muốn tính thời gian gặp nhau của 2 chuyển động cùng
chiều “đuổi kịp” ta lấy khoảng cách ban đầu chia cho hiệu hai vận tốc.
b Tương tự bài a GV gợi ý: Muốn biết xe máy cách xe đạp bao nhiêu km,
ta làm thế nào? Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ Bài tốn thuộc dạng nào? Sử dụng cơng thức nào đã có? + Nêu quy tắc nhân phân số?
+ HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng + HS nhận xét, chữa bài
GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài.
GV vẽ sơ đồ bài toán lên bảng và hướng dẫn + HS thảo luận tìm cách giải.
+ Đã biết yếu tố nào? - 1HS
- 2 chuyển động - Cùng chiều nhau
- HS nghe
- 48km - 0km
- 36 - 12 = 24 km - Lấy 48 chia cho 24
- HS làm bài
- HS theo dõi
- HS nhắc lại
- HS tự làm bài - Khoảng cách đó bằng quãng
đường xe đạp đi trước trong 3 giờ - 1 HS
- Tính quãng đường, s = v x t - HS nêu
- HS làm bài
- 1 HS - HS theo dõi
- HS thảo luận ghi cách làm ra nháp.
- 2 chuyển động cùng chiều “đuổi kịp”
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở + HS nhận xét
GV đánh giá: Lưu ý thời gian với thời điểm. + 16giờ 7 phút là mấy giờ chiều?
+ HS nêu lại các bước giải bài toán đã cho.
+ Cách giải 2 dạng toán này có điểm gì giống nhau và khác nhau
+ Hãy nhắc lại 5 bài toán về chuyển động đều đã học.
. II Nhận xét - dặn dò:
- Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
- HS làm bài
- 4 giờ 7 phút chiều - HS dựa vào bài ở bảng lớp để
nêu. - Giống: Đều lấy khoảng cách ban
đầu giữa 2 vật chia cho khoảng cách được rút ngắn sau mỗi giờ.
- Khác: Khoảng cách rút ngắn đi sau một giờ ở chuyển động ngược
chiều là tổng hai vận tốc. - Bài tốn tìm vận tốc
- Bài tốn tìm qng đường - Bài tốn tìm thời gian
- Bài tốn tìm thời gian gặp nhau khi đi ngược chiều
- Bài tốn tìm thời gian gặp nhau khi đi cùng chiều
Toán Tiết 139: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN A. Mục tiêu: Giúp HS :
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
- Ôn tập, củng cố cách đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

B. Các hoạt động dạy học:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×