1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Thực hành - Luyện tập: Bài 1a: Yêu cầu HS đọc đề bài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.93 KB, 51 trang )


- Ôn tập, củng cố cách đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

B. Các hoạt động dạy học:


Thời gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ôn tập về số tự nhiên

2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1a: Yêu cầu HS đọc đề bài


+ Gọi HS yêú đọc lần lượt các số
+ Hãy nêu cách đọc số tự nhiên + HS nhận xét
GV nhận xét b
+ HS trả lời miệng + Nêu cách xác định giá trị của chữ số trong cách viết?
GV chốt kiến thức :Số tự nhiên có hàng và lớp. Để đọc đúng ta tách lớp từ phải sang trái , mỗi lớp có 3 hàng; đọc ừ
trái sang phải, hết mỗi lớp kèm theo tên lớp. Để xác định giá trị của mỗi chữ số cần xác định hàng mà nó đứng trong
cách ghi số.. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài
+ HS ở lớp làm vở, HS yếu làm bảng + Hai số tự nhiên liên tiếp có đặc điểm gì?
+ Hai số lẻ liên tiếp có đặc điểm gì? + Hai số chẵn liên tiếp có đặc điểm gì?
+ HS nhận xét, chữa bài GV đánh giá
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở
+ Muốn điền đúng dấu , , = ta phải làm gì? + Khi so sánh các số tự nhiên ta dựa vào quy tắc nào?
+ HS đọc kết quả + HS nhận xét
GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ HS làm bài vào vở + HS đọc kết quả bài làm
+ Hãy giải thích cách làm + HS nhận xét
GV đánh giá Bài 5: Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Gọi HS nhắc lại dấu hiệu chia hết đã học : 2, 3, 5, 9 - HS nhận xét và bổ sung
- 1 HS - HS đọc, lớp theo dõi và nhận xét
- Tách lớp trước khi đọc; mỗi lớp đọc như đọc số có 1,2,3 chữ số,
kết thúc mỗi lớp kèm theo tên lớp
- Cần xác định hàng mà chữ số đó đang đứng.
- HS nghe
- 1 HS - HS làm bài
- Hơn kém nhau 1 đơn vị - Hơn kém nhau 2 đơn vị
- Hơn kém nhau 2 đơn vị
- 1HS - HS làm bài
- Phải so sánh các số đã cho - Căn cứ vào số chữ số
- 1 HS - HS làm bài
- HS đọc kết quả - HS giải thích
- 1 HS - HS nêu
- HS làm bài GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
+ HS làm bài vào vở + Muốn số có 3 chữ số …43 chia hết cho 3 thì tổng các
chữ số phải thoả mãn điều kiện gì? + Có thể chọn giá trị nào cho …?
+ HS nhận xét GV đánh giá
II Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học
- Bài sau: Về nhà xem lại bài . - Tổng các chữ số phải chia hết
cho 3 - 2, 5, 8.
GV Trần Tài -TH Hồ Phước Hậu - Năm học 2007-2008
Toán Tiết 140: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ A. Mục tiêu: Giúp HS :
- Ôn tập về khái niệm phân số bao gồm: đọc, viết, biểu tượng, rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh phân số

B. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi bài tập 1.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×