1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Vai trò quản trò nhân sự

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.44 KB, 47 trang )


pháp này đãi ngộ nhân viên theo năng suất của họ, ngoài ra hệ thống này cũng kích thích nhân viên nỗ lực hết mình.
b Kinh nghiệm
Kinh nghiệm cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ. Hầu hết các cơ quan tổ chức trên thế giới đều dựa vào yếu tố này để tuyển chọn và đề
xuất lương bổng và đãi ngộ. Yếu tố kinh nghiệm chỉ đúng một phần trong đề xuất lương bổng. Không phải mọi kinh nghiệm đều là những kinh nghiệm hay, do đó khi
đề xuất lương bổng dựa vào kinh nghiệm thì nhà quản trò nên thận trọng.

1.3 Vai trò quản trò nhân sựThiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực:
Phòng nhân lực đề xuất hoặc cùng với lãnh đạo, để soạn ra các chính sách, thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề quản trò nguồn nhân lực trong tổ chức. Các
chính sách này nên được viết thành văn bản, phát cho tất cả các quản trò và phòng nhân sự, đồng thời thông báo cho toàn bộ nhân viên biết. Một số chính sách quan
trọng trong doanh nghiệp: -
Các chính sách về quyền hạn, trách nhiệm, quy chế hoạt động và làm việc chung của các phòng ban, nhân viên.
-
Các chính sách, quy chế về tuyển dụng, gồm có các tiêu chuẩn, thủ tục tuyển dụng, các quy đònh về thời gian tập sự, giờ làm việc, ngày nghỉ trong
tuần, nghỉ lễ, nghỉ ốm, nghỉ không ăn lương, thuyên chuyển, cho nghỉ việc và tuyển lại những nhân viên cũ của doanh nghiệp
-
Các chính sách và chế độ về lương bổng, phụ cấp, khen thưởng, thăng tiến gồm có các quy đònh về cách thức phân phối thu nhập trong doanh nghiệp, các
hình thức trả lương, xếp lương khởi điểm, điều kiện được tăng lương. - Các chính sách đào tạo quy đònh các loại hình đào tạo, huấn luyện, tạo
điều kiện cho nhân viên được tham gia và chi phí cho các khóa đào
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 12 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
tạo, huấn luyện, các chế độ ưu đãi, khuyến khích đối với nhân viên có thêm các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.
- Các quy chế về kỷ luật lao động và các quy đònh về phúc lợi, y tế công ty, các quy đònh về an toàn vệ sinh lao động

Cố vấn cho lãnh đạo về các kỹ năng quản trò nguồn nhân lực
Bộ phận nhân sự còn đóng vai trò tư vấn và cố vấn cho các cấp quản trò khác. Chẳng hạn như một bộ phận nào đó có thể có vấn đề công nhân bỏ việc,
bộ phận khác có tỉ lệ số người vắng mặt cao, bộ phận khác gặp các vấn đề khó khăn liên quan đến sự kiện công nhân phản đối hay than phiền về giờ phụ trội.
Thậm chí các bộ phận có thể có các vấn đề khó khăn về an toàn lao động và y tế hoặc vấn đề kỷ luật.
Trong tất cả các vấn đề này cũng như các vấn đề khác, giám đốc nhân sự và nhân viên của mình phải nắm vững chính sách nhân sự của công ty và theo khả
năng chuyên môn của mình, họ có thể đảm nhận giải quyết các vấn đề khó khăn đó qua các chương trình cụ thể và thích ứng với tính cách cố vấn.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách và thủ tục về nhân sự
Bộ phận nhân sự là bộ phận chòu trách nhiệm chính trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho các chính sách, thủ tục về nguồn nhân lực của tổ chức doanh
nghiệp được thực hiện đầy đủ, chính xác. Để làm tốt vai trò này thì phòng nhân lực cần phải:
- Thu thập thông tin và phân tích tình hình tuyển dụng, chọn lựa, thay thế và đề bạt nhân viên nhằm đảm bảo mọi vấn đề đều được thực hiện theo đúng qui
đònh. - Phân tích kết quả thực hiện công việc của nhân viên nhằm đưa ra các điều
chỉnh hoặc kiến nghò cải tiến phù hợp.
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 13 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
- Phân tích các số liệu thống kê về tình hình vắng mặt, đi trễ, thuyên chuyển, kỷ luật và tranh chấp lao động để tìm ra các vấn đề tồn tại trong doanh
nghiệp và biện pháp khắc phục.

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trò nhân sự


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×