1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Môi trường bên ngòai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.44 KB, 47 trang )


- Phân tích các số liệu thống kê về tình hình vắng mặt, đi trễ, thuyên chuyển, kỷ luật và tranh chấp lao động để tìm ra các vấn đề tồn tại trong doanh
nghiệp và biện pháp khắc phục.

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trò nhân sự


1.4.1 Môi trường bên ngòaiBối cảnh kinh tế
Chu kỳ kinh tế và chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng rất lớn quản trò nhân sự. Trong giai đoạn kinh tế suy thóai, hoặc kinh tế bất ổn có chiều hướng đi xuống,
công ty một mặt vẫn cần phải duy trì lực lượng lao động có tay nghề, một mặt phải giảm chi phí lao động. Công ty phải quyết đònh giảm giờ làm việc, cho nhân viên
nghỉ tạm, hoặc cho nghỉ việc. Ngược lại, khi kinh tế phát triển và có chiều hướng ổn đònh công ty lại có
nhu cầu phát triển lao động mới để mở rộng sản xuất, tăng cường đào tạo huấn luyện nhân viên. Việc mở rộng sản xuất này đòi hỏi công ty phải tuyển thêm người
có trình độ, đòi hỏi phải tăng lương để thu hút nhân tài, tăng phúc lợi, và cải thiện điều kiện làm việc.

Dân sốlực lượng lao động
Tại Việt Nam, phụ nữ chiếm 52 lực lượng lao động xã hội, tham gia hoạt động đông đảo ở tất cả các ngành kinh tế. Lực lượng lao động nữ đi làm đông hơn
rất ảnh hưởng đến xí nghiệp, xét trên phương diện thai sản, chăm sóc con cái. •
Luật lệ của Nhà nước
Luật lệ của nhà nước ảnh hưởng đến quản trò nhân sự của công ty. Các công ty không còn được tự do muốn làm gì thì làm.

Văn hóa – xã hội
Văn hóa xã hội của một nước ảnh hưởng rất lớn đến quản trò nhân sự. Trong một nền văn hóa xã hội có quá nhiều đẳng cấp, nấc thang giá trò xã hội không theo
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 14 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
kòp với đà phát triển của thời đại, rõ ràng nó kìm hãm, không cung cấp nhân tài cho các tổ chức.
Sự thay đổi lối sống trong xã hội cũng ảnh hưởng đến cấu trúc của các công ty. Tại các nước phát triển, lực lượng lao động chuyển từ khu vực sản xuất ra hàng
hóa sang ngành dòch vụ, đó là các ngành giao thông, truyền thông, các dòch vụ kinh doanh.
• Đối thủ cạnh tranh
Trong nền kinh tế thò trường, nhà quản trò không phải chỉ chú trọng cạnh tranh thò trường, cạnh tranh sản phẩm mà bỏ quên cạnh tranh về nhân sự. Nhân sự
là cốt lõi của quản trò, các công ty ngày nay chòu sự tác động bởi môi trường đầy cạnh tranh và thách đố. Để tồn tại và phát triển, không có con đường nào bằng con
đường quản trò nhân sự một cách hiệu quả. Để thực hiện được điều trên, các công ty phải có chính sách nhân sự hợp lý, phải biết lãnh đạo, động viên, thăng thưởng hợp
lý, phải tạo ra một bầu không khí gắn bó. Ngòai ra công ty phải có một chế độ chính sách lương bổng đủ để giữ nhân viên làm việc với mình, phải cải tiến môi
trường làm việc, và cải tiến các chế độ phúc lợi. •
Khách hàng
Khách hàng là mục tiêu của mọi doanh nghiệp. Khách hàng mua sản phẩm hoặc dòch vụ của công ty là một phần của môi trường bên ngoài. Doanh số là một
yếu tố quan trọng đối với sự sống còn của một công ty. Do đó, các cấp quản trò phải bảo đảm rằng nhân viên của mình sản xuất ra các mặt hàng phù hợp với nhu cầu và
thò hiếu của khách hàng. Chất lượng của hàng hóa hoặc dòch vụ rất quan trọng đối với khách hàng. Do đó, nhà quản trò phải làm cho nhân viên của mình hiểu được
rằng không có khách hàng là không còn doanh nghiệp, và họ không còn có cơ hội được làm việc nữa. Hoặc người lao động hiểu rằng doanh thu của công ty ảnh
hưởng đến tiền lương của họ. Muốn cho người lao động ý thức được các điều đó,
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 15 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
nhiệm vụ của các cấp quản trò và của toàn công ty là phải biết quản trò nhân sự một cách có hiệu quả, nghóa là tổng hợp nhiều yếu tố chứ không phải đơn thuần là lương
bổng và phúc lợi, hoặc tăng lương, thăng chức.

1.4.2 Môi trường beân trong


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×