1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Môi trường bên trong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.44 KB, 47 trang )


nhiệm vụ của các cấp quản trò và của toàn công ty là phải biết quản trò nhân sự một cách có hiệu quả, nghóa là tổng hợp nhiều yếu tố chứ không phải đơn thuần là lương
bổng và phúc lợi, hoặc tăng lương, thăng chức.

1.4.2 Môi trường bên trongMục tiêu của công ty
Mỗi công ty đều có mục tiêu riêng, mỗi cấp quản trò phải hiểu rõ mục tiêu của công ty mình. Trong thực tế, mỗi bộ phận phòng ban đều phải có mục tiêu của
bộ phận mình. Mục tiêu của công ty là một yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến các bộ phận chuyên môn như sản xuất, kinh doanh, marketing, tài chính. Mỗi
bộ phận chuyên môn phải dựa vào đònh hướng của công ty để đề ra mục tiêu của bộ phận mình.

Chính sách của công ty
Chính sách của công ty thường là các lãnh vực thuộc về quản trò nhân sự. Các chính sách này tùy thuộc vào chiến lược dùng người của công ty. Các chính
sách là chỉ nam hướng dẫn, chứ không phải luật lệ cứng nhắc, do đó chính sách công ty phải linh động, đòi hỏi cần phải giải thích và cân nhắc. Nó có một ảnh
hưởng quan trọng đến cách hành xử công việc của các cấp quản trò. Một số chính sách ảnh hưởng đến quản trò nhân sự:
- Cung cấp cho nhân viên một nơi làm việc an toàn
- Khuyến khích mọi người làm việc hết khả năng của mình
- Trả lương và đãi ngộ khuyến khích nhân viên làm việc đạt năng suất
cao dựa trên số lượng và chất lượng. -
Bảo đảm cho nhân viên đang làm việc trong công ty là họ sẽ được ưu tiên khi công ty có chỗ trống, nếu họ chứng tỏ đủ khả năng
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 16 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
• Bầu không khí văn hóa của công ty
Khái niệm văn hóa chỉ về một hệ thống giá trò hay hệ thống ý nghóa được chia xẻ. Những giá trò được chia xẻ này xác đònh, ở một mức độ lớn. Khi gặp những
vấn đề khó khăn, thì văn hóa của tổ chức sẽ giới hạn những điều mà nhân viên sẽ làm bằng cách gợi ra một phương thức đúng để tổng hợp, xác đònh, phân tích, và
giải quyết vấn đề. Bầu không khí văn hóa của công ty tiến triển và hình thành từ các tấm gương
của cấp quản trò cấp cao, chủ yếu phát huy từ những gì họ làm chứ không phải những gì họ nói. Những yếu tố khác cũng tác động tạo ra văn hóa của một công ty.
Ba yếu tố sau đây có một ảnh hưởng đến bối cảnh tâm lý của công ty, đó là truyền thông, động viên và phong cách lãnh đạo. Các yếu tố khác như các đặc tính của tổ
chức, tiến trình quản trò, cơ cấu tổ chức của công ty, và phong cách quản trò cũng giúp hình thành ra văn hóa của công ty.
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 17 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
GIÁM ĐỐC
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG NGÔ
2.1 KHÁI NIỆM SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2.1.1 Lòch sử phát triển của công ty
Công ty Cổ phần Long Ngô được Sở Kế họach Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103013275 ngày 09052005, sự ra đời của
công ty xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội nhằm phục vụ nhu cầu chăn nuôi của nông dân
Công ty luôn luôn đề cao khẩu hiệu “ Uy tín, Chất lượng, Chân thành”. Trong đó chúng tôi lấy con người làm gốc để phát triển công ty, tôn chỉ kinh doanh
của chúng tôi là” Chân thành và liên kết cùng phát triển, tôn trọng quyền lợi của đối tác và khách hàng”.
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG NGÔ Đòa chỉ: 232 TA16, Kp2, P. Thới An, Q12, Tp. Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho
gia súc, gia cầm và thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, bán buôn máy móc, thiết bò và phụ tùng máy nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nội đòa, dòch vụ đóng gói, bán
buôn hóa chất khác, bán buôn thuốc thú y, nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống
2.1.2 Một số đặc điểm của công ty 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×