1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Một số đặc điểm của công ty .1 Cơ cấu tổ chức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.44 KB, 47 trang )


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG NGÔ
2.1 KHÁI NIỆM SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2.1.1 Lòch sử phát triển của công ty
Công ty Cổ phần Long Ngô được Sở Kế họach Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103013275 ngày 09052005, sự ra đời của
công ty xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội nhằm phục vụ nhu cầu chăn nuôi của nông dân
Công ty luôn luôn đề cao khẩu hiệu “ Uy tín, Chất lượng, Chân thành”. Trong đó chúng tôi lấy con người làm gốc để phát triển công ty, tôn chỉ kinh doanh
của chúng tôi là” Chân thành và liên kết cùng phát triển, tôn trọng quyền lợi của đối tác và khách hàng”.
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG NGÔ Đòa chỉ: 232 TA16, Kp2, P. Thới An, Q12, Tp. Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho
gia súc, gia cầm và thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, bán buôn máy móc, thiết bò và phụ tùng máy nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nội đòa, dòch vụ đóng gói, bán
buôn hóa chất khác, bán buôn thuốc thú y, nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống
2.1.2 Một số đặc điểm của công ty 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của công ty là mô hình cơ cấu tổ chức trực tiếp chức năng, trong đó giám đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vò trực thuộc như sau:
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 18 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
GIÁM ĐỐC

2.1.2.2 Chức năng của bộ phậnHội đồng quản trò
Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết đònh, thực hiện các quyền và nghóa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội
đồng cổ đông. •
Giám đốc
Là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chòu sự giám sát của hội đồng quản trò và chòu trách nhiệm trước hội đồng quản trò và trước
pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. •
Bộ phận kế toán
Nhiệm vụ tổng hợp báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tháng cho công ty, quyết toán các chi phí và theo dõi công nợ, quan hệ giao dòch với ngân hàng, kho
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 19 -
SVTH: Bùi Quang Nhật HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC
BP HCNS BP. KẾ TOÁN
BP. KINH DOANH
BP. SX BP. GIAO HÀNG
BP. KỸ THUẬT
bạc qua tài khoản của công ty. Tổng hợp và báo cáo kết quả kinh doanh, tham mưu cho giám đốc để điều chỉnh họat động sản xuất kinh doanh.
• Bộ phận hành chánh nhân sự
Hoạch đònh nhu cầu nhân sự để tham mưu cho giám đốc. Đào tạo đề xuất những ứng viên sáng giá cho công ty. Theo dõi các chế độ và quyền lợi, tổ chức
tham quan, nghỉ mát, chế độ thai sản, ốm đau cho người lao động. Xây dựng chính sách nhân sự cho các năm tiếp theo. Bám sát chia xẻ tâm tư của nhân viên trong
công ty, để đề xuất cho giám đốc. •
Bộ phận kinh doanh
Quản lý chăm sóc khách hàng, lên kế hoạch kinh doanh cho hàng tháng và năm, đề xuất cho giám đốc những ý tưởng kinh doanh mới, tham mưu và đề xuất
phát triển những sản phẩm mới cho công ty, quản lý và theo dõi sát công nợ. Tổ chức hội thảo và làm những chương trình marketing cho công ty.
• Bộ phận sản xuất và kỹ thuật, giao hàng
Chòu trách nhiệm về sản xuất, cân đối sản lượng đầu vào và đầu ra, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để báo cáo và đề xuất những sản phẩm mới có chất
lượng cho công ty, tham mưu và đưa ra những tiêu chuẩn chất lượng phù hợp và phát triển công ty. Chòu trách nhiệm điều phối xe và giao hàng tới nơi cho khách
hàng. Bảo quản và gìn giữ hàng hóa luôn được tốt nhất, tránh thất thoát.

2.1.3 Tình hình nhân sự của công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×