1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Đối với công tác lương bổng và đãi ngộ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (249.44 KB, 47 trang )


Đào tạo cũng là một hình thức đầu tư, giống như khi đầu tư vào việc cải tiến, nâng cao trình độ trang bò kỹ thuật và mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp
cần tính toán đến hiệu quả của việc đầu tư. Do đó, khi thực hiện các chương trình đào tạo, công ty dự tính đánh giá hiệu quả đào tạo về mặt đònh lượng thông qua
việc so sánh, phân tích tổng chi phí và tổng lợi ích do đào tạo mang lại Mỗi khóa học, công ty thường đánh giá hiệu quả của đào tạo, xem chương
trình đào tạo có sát với thực tế không, đánh giá lao động tiếp thu được bao nhiêu. Tuy nhiên, thực tế thì công ty thường rất dễ xác đònh các khoản chi phí trong đào
tạo nhưng lại không xác đònh được hoặc rất khó xác đònh các lợi ích bằng tiền do đào tạo mang lại, nhất là đối với các khóa đào tạo và nâng cao năng lực quản trò.
• Bố trí sử dụng lao động sau đào tạo
Sử dụng đúng người vào đúng việc phù hợp với mục tiêu của công ty và của từng đơn vò thực hiện công việc được đề ra. Nội dung công việc rõ ràng khi bố trí
cần chú ý đến tính rõ ràng của công việc tức là công việc phải chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể nhằm tránh bỏ sót, trùng lắp công việc, có như vậy thì mới đảm
bảo tính khả thi của công việc trên thực tế. Sau khi lao động được đào tạo thì cơng ty luôn cân nhắc, tiến cử những nhân
viên vào những vị trí cao hơn, nhằm t ạo ra động lực và khả năng sáng tạo cho nhân
viên khi nhận cơng việc mới, đồng thời tạo khả năng hợp tác khi giải quyết công việc, trong khi giải quyết công việc nếu không có sự hợp tác, phối hợp nhòp nhàng,
sự liên hệ lẫn nhau thì sẽ gây ra tình trạng bất hợp tác, chồng chéo, xáo trộn trong các công việc. Vì vậy nó sẽ dẫn đến sự kém hiệu quả, sự thất bại trong công việc.

2.2.2.3 Đối với công tác lương bổng và đãi ngộ


Để phát triển hệ thống lương bổng và đãi ngộ, công ty phải xác đònh mục tiêu rõ ràng, nó sẽ là cơ sở đề ra chính sách tiền lương hợp lý
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 31 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
• Chính sách lương bổng
Chính sách lương bổng của công ty rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu sinh họat của người lao động. Công tác trả lương của công ty thường trả lương theo thời gian,
thường công ty trả lương làm hai lần Lần 1: ngày 15 hàng tháng, chủ yếu là tạm ứng tiền lương cơ bản cho người lao
động. Lần 2: ngày 5 của tháng, công ty kết sổ sách và huê hồng của người lao động, sau
đó sẽ phát lương cho tòan công ty. Hiện nay trong công ty đang sử dụng một số kích thích phần thưởng cho
người lao động qua chính sách tiền thưởng cho nhân viên: - Thưởng năng suất và chất lượng, áp dụng khi người lao động thực hiện tốt
hơn mức độ trung bình về số lượng, chất lượng sản phẩm và dòch vụ. - Thưởng tiết kiệm, áp dụng cho người lao động sử dụng tiết kiệm các loại
vật tư, nguyên vật liệu dùng trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, mà vẫn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
- Thưởng theo kết quả họat động kinh doanh chung của doanh nghiệp, áp dụng khi doanh nghiệp làm ăn có lãi vượt mức lãi qui đònh. Người lao động sẽ được
chia một phần tiền vượt mức lãi đó dưới hình thức thưởng, hình thức này thường áp dụng vào cuối qúy, nửa năm hoặc kết thúc năm.
- Thưởng tìm được nơi tiêu thụ, ký kết được hợp đồng mới, giới thiệu khách hàng mới, hoặc các họat động khác có tác dụng làm tăng doanh thu và lợi nhuận.
• Đãi ngộ vật chất
Hằng năm công ty luôn trang bò các thiết bò bảo hộ lao động cho người lao động trong quá trình sản xuất, đồng phục cho nhân viên văn phòng. Đối với những
người lao động làm trong sản xuất, sẽ được hưởng thêm chính sách ưu đãi như lương độc hại, tai nạn lao động.
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 32 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
Vì công ty vừa sản xuất và kinh doanh nên chưa đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất, cho nên máy móc thiết bò còn lạc hậu, chủ yếu làm thủ công. Do đó, để tạo
động lực cho người lao động, công ty cần có các hình thức đãi ngộ nhân sự nhằm động viên kích thích tinh thần làm việc hăng say của người lao động.
• Đãi ngộ tinh thần
Hiện tại công đoàn cơ sở ở công ty là người đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, công đoàn phối hợp với bộ phận nhân sự để triển khai các hoạt
động trong công ty. Công ty thường tặng quà sinh nhật cho người lao động, tổ chức thăm hỏi đến
người lao động bò ốm đau. Hằng năm công ty tổ chức cho nhân viên đi tham quan du lòch, nghỉ mát, tạo sự gắn bó cho tòan thể nhân viên và lấy lại tinh thần làm việc
trong 1 năm. Trong thời gian làm việc, người lao động có thể được nghỉ giải lao giữa ca,
tạo tinh thần thoải mái và tái tạo sức lao động, từ đó tạo năng suất lao động và hiệu quả công việc.
GVHD: Ths Phan Thò Mỹ Hạnh - 33 -
SVTH: Bùi Quang Nhật
CHƯƠNG 3 KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY 3.1
Chiến lược chung của công ty 3.1.1 Về con người
Nguồn nhân lực chính là một trong những tài sản qúy giá nhất của công ty để từ đó xác đònh đào tạo nguồn nhân lực là hoạt động đầu tư lâu dài và công ty sẽ
nhận được những lợi ích lớn lao từ sự đầu tư này.

3.1.2 Tổ chức và điều hành


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×