1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (280.75 KB, 31 trang )


chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Tuyển mộ khơng còn ảnh hưởng tới các chức năng khác của nguồn quản trị nhân lực như: Đánh giá tình hình thực hiện cơng
việc, thù lao cơng việc, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các mối quan hệ lao động .
Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp các nhà quản trị nhân lực ra quyết định một cách đúng đắn nhất. Quyết định tuyển dụng có ý nghĩa rất quan trọng
đối với chiến lược kinh doanh và đối với các tổ chức, bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho tổ chức có những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ
chức trong tương lai. Tuyển chọn tốt sẽ giúp cho tổ chức giảm được các chi phí do tuyển chọn lại, đào tạo cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực
hiện các cơng việc. Vì vậy, cần phải có các bước tuyển chọn phù hợp, các phương pháp thu thập thông tin chính xác và đánh giá các thơng tin một cách khoa học.
Cùng với công tác đào tạo các nhân sự mới tuyển dụng và đào tạo lại thì cơng tác tuyển dụng nhân lực được xem là một hoạt động then chốt của mỗi tổ chức trong việc
có được một đội ngũ nhân viên thoả mãn yêu cầu công việc mới. Hoạt động tuyển dụng nhân lực sẽ có quyết định lớn đến chất lượng và sự phù hợp của nhân viên. Nếu
cơng tác này được làm tốt thì tổ chức sẽ có một cơ cấu tổ chức hợp lý, đủ sức mạnh để tồn tại và phát triển. Điều ngược lại sẽ ln có thể dẫn tới sự phá sản của các tổ
chức.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác tuyển dụng:


2.1.1 Các yếu tố bên ngồi: - Khung cảnh kinh tế: Chu kỳ kinh tế ảnh hưởng lớn đến nguồn lao động.
Trong giai đoạn kinh tế suy thoái hoặc kinh tế bất ổn nguồn cung lao động thường tăng nhưng doanh nghiệp thường có xu hướng thu hẹp thu hẹp sản xuất, do đó cầu
lao động giảm. Ngược lại, khi kinh tế phát triển và có chiều hướng ổn định cầu lao động tăng, cung lao động giảm do sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để thu hút lao
động, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến cơng tác tuyển dụng của doanh nghiệp.
Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 3
- Luật pháp: luật lao động ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, vì muốn sử dụng lao động các doanh nghiệp bắt buộc phải
trả lương cho người lao động lớn hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động và các vấn đề khác có liên quan đến
quyền lợi người lao động. - Ðối thủ cạnh tranh: Để tồn tại và phát triển nhất thiết doanh nghiệp phải
dựa vào nguồn lao động của mình, do đó để thu hút lao động các doanh nghiệp thường có các chính sách lương bổng sao cho thu hút người tài của đối thủ cạnh tranh
và của các doanh nghiệp khác ngoài ngành đồng thời khuyến khích và giữ nhân viên làm việc với mình, tránh tình trạng chảy chất xám trong doanh nghiệp....
2.1.2 Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp: - Chính sách cán bộ của doanh nghiệp: Những doanh nghiệp theo đuổi chính
sách đề bạt nội bộ sẽ tự làm hạn chế số lượng ứng viên từ bên ngoài, đặc biệt là chức vụ quan trọng và thường khó có những ứng viên tốt nhất cho cơng việc.
- Uy tín của doanh nghiệp: Nói lên sức hấp dẫn của doanh nghiệp, mặc dù công việc chưa được thích thú lắm nhưng tên gọi, quy mơ tổ chức, tuyển dụng...của
doanh nghiệp làm tăng thêm khả năng thu hút được những ứng viên giỏi. - Sức hấp dẫn của cơng việc: Những cơng việc có nhiều cơ hội thăng tiến, vị
trí xã hội tốt khơng đòi hỏi khắt khe đối với ứng viên... sẽ dễ thu hút được ứng viên hơn.
- Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Tiền lương luôn luôn là một động lực rất quan trọng đến q trình thúc đẩy mức độ đóng góp của người lao động trong
doanh nghiệp, trả lương cao sẽ có khả năng thu hút được nhiều người lao động giỏi và kích thích nhân viên làm việc hăng say, nhiệt tình, tích cực, sáng tạo do đó mang
lại lợi ích cho doanh nghiệp cao hơn. Ngược lại, nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về
Nhóm: Cỏ Thạch Xương Bồ 4
tài chính, khơng có khả năng trả lương cao sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút lao động giỏi trên thị trường.

3. Quy trình tuyển dụng nhân viên:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

×