1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Vai trò và chức năng của thị trờng 1. Vai trò của thị trờng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.78 KB, 51 trang )


ờng đi tìm những sản phẩm hàng đầu, hàm chứa nhiều giá trị thẩm mỹ độc đáo và thậm chí cả cách chơi chữ, còn những ngời thuộc tầng lớp hạ lu lại vừa lòng với sản phẩm
thông thờng nhất, phù hợp với túi tiền của mình. Ngoài ra phong cách hay lối sống thờng ngày cũng đợc thể hiện khá rõ trong cách tiêu dùng của ngời dân. Những ngời cổ hủ th-
ờng thích những đồ dùng, kiểu cách giản dị, tiện lợi, hay những ngời năng động, cởi mở lại là những ngời thích các loại xe môtô dáng thể thao khoẻ mạnh... Các doanh nghiệp khi
thiết kế sản xuất hàng hoá, dịch vụ đa vào những tính chất và đặc tính làm vừa lòng khách hàng.

II. Vai trò và chức năng của thị trờng 1. Vai trò của thị trờng


Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần vào việc thoả mãn các nhu cầu của thị trờng, kích thích sự ra đời của các nhu cầu mới và nâng cao chất lợng nhu
cầu... Tuy nhiên trong cơ chế thị trờng, thị trờng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trờng vừa là động lực, vừa là điều
kiện và vừa là thớc đo kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

1.1. Là động lực


Thị trờng đặt ra các nhu cầu tiêu dùng, buộc các doanh nghiệp nếu muốn tồn tại đợc phải luôn nắm bắt các nhu cầu đó, sản xuất kinh doanh theo các nhu cầu đó và định hớng
mục tiêu hoạt động cũng phải xuất phát từ những nhu cầu đó. Ngày nay mức sống của ng- ời dân đợc tăng lên rõ rệt do đó khả năng thanh toán của họ cũng cao hơn, nhu cầu nhiều
hơn nhng lại khắt khe hơn. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh thay nhau ra đời cạnh tranh dành giật khách hàng một cách gay gắt bởi vì thị trờng có chấp nhận thì doanh
nghiệp mới tồn tại đợc nếu ngợc lại sẽ bị phá sản. Vậy thị trờng là động lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2. Là điều kiện


Thị trờng bảo đảm cung ứng có hiệu quả các yếu tố cần thiết để doanh nghiƯp thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ s¶n xt kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu về một
9
loại yếu tố sản xuất nào đó thì tình hình cung ứng trên thị trờng sẽ có ảnh hởng trực tiếp tiêu cực hoặc tích cực tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thị trờng là
điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3. Là thớc đo


Thị trờng cũng kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các phơng án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh
nghiệp luôn phải đối mặt với các trờng hợp khó khăn đòi hỏi phải có sự tính toán cân nhắc trớc khi ra quyết định. Mỗi một quyết định đều ảnh hởng đến sự thành công hay thất bại
của các doanh nghiệp. Thị trờng có chấp nhận, khách hàng có a chuộng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp thì mới chứng minh đợc phơng án kinh doanh đó có hiệu quả hay
không hay thất bại. Vậy thị trờng là thớc đo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nh vậy thông qua thị trờng mà trớc hết là hệ thống giá cả các doanh nghiệp có thể nhận biết đợc sự phân phối các nguồn lực. Trên thị trờng, giá cả hàng hoá và dịch vụ, giá
cả với yếu tố đầu vào nh máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, đất đai, lao động, vốn... luôn luôn biến động nếu phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra hàng hoá và dịch vụ
đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trờng và xã hội.
2. Chức năng của thị trờng 2.1. Chức năng thừa nhËn:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×