1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tăng cường nghiên cứu chiến lược thị trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.78 KB, 51 trang )


- Khó khăn trớc hết là sự cạnh tranh khốc liệt của thị trờng. Để có chỗ đứng vững Công ty luôn phải đơng đầu với các đối thủ cạnh tranh.
Về các công ty truyền thông tại TP.Hồ Chí Minh có rất nhiều công ty lớn lâu năm kinh nghiệm nh: Công ty cổ phần truyền thông Lasta, Công ty cổ phần truyền thông Việt
mỹ, Công ty cổ phàn truyền thông Đất Việt. Đó là những công ty có những ®iỊu kiƯn vỊ c«ng nghƯ vỊ kinh doanh, vỊ chÊt lợng sản phẩm tơng đối tốt. Bên cạnh đó còn có rất
nhiều các đối thủ khác họ là những công ty mới thành lập nên thực hiện chiến lợc giảm giá chiếc khấu để lôi kéo khách hàng về tay họ, điều này càng làm rối thêm thị trờng
truyền thông và làm một vấn đề hết sức khó khăn Với một số lợng các đối thủ cạnh tranh nh vậy, mà các đối thủ cạnh tranh luôn hạ
giá bán gây nhiều ảnh hởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty. - Trong những năm gần đây thiên tai, lũ lụt miền trung kéo dài, làm cho các doanh
nghiệp đối tác không có điều kiện để hợp tác với các công ty truyền thông quảng cáo. Thị trờng quảng cáo gần nh đóng băng đối với các doanh nghiệp mới, vừa và nhỏ, chỉ còn lại
những công ty lớn hoạt động ổn định đã có thị trờng lớn và thơng hiệu mạnh. Vấn đề này cũng ảnh hởng khá nhiều đến công tác tiêu thụ sản phẩm của C«ng ty.
PHẦN III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PHIM RỒNG VÀNG

I. Tăng cường nghiên cứu chiến lược thị trường


BÊt kú mét doanh nghiƯp nµo mn có quyết định đúng đắn thì phải dựa trên những thông tin thu thập chính xác. Trong công tác tiêu thụ muốn có một chiến lợc sản phẩm
43
hợp lý, một mạng lới tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả nhất thì phải nghiên cứu thị trờng về nhu cầu sản phẩm. Công tác nghiên cứu thị trờng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc
xác định phơng hớng phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đồng thời nó cũng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh có thể thực hiện nhanh
chóng, nhịp nhàng, tăng nhanh vòng quay vốn. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đợc, doanh nghiệp còn nâng cao khả năng thích ứng của sản phẩm mình sản xuất ra với yêu
cầu, thị hiếu của ngời tiêu dùng, nắm bắt, đón đầu các nhu cầu tiềm ẩn và cải tiến sản phẩm cho phù hợp. Do đó công tác nghiên cứu nhu cầu thị trờng không thể thiếu đợc
trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trờng. Một trong những tồn tại lớn nhất của Công ty hiện nay đó là công tác nghiên cứu thị
trờng cha thật hiệu quả và hợp lý. Công ty cần phải khắc phục tình trạng phụ thuộc vào nhu cầu, thụ động trong sản xuất nhằm:
- Xác định những thị trờng, những khu vực bị bỏ trống mà doanh nghiệp có khả năng vơn tới và dung lợng nó.
- Xác định tình hình cạnh tranh trên thị trờng, xác định điểm mạnh, điểm yếu của Công ty cũng nh của các đối thủ cạnh tranh.
- Nghiên cứu tìm hiểu thăm dò khách hàng về chất lợng sản phẩm, giá cả ở mỗi vùng thị trờng. Những đặc điểm nào của sản phẩm mà khách hàng khen chê.
- Đối với những ngời trung gian: cách thức kí hợp đồng, thanh toán, vận chuyển nh thế nào thì khách hàng thấy thoải mái chủ động trong tiêu thụ sản phẩm.
Để nghiên cứu thị trờng đạt kết quả tốt, bên cạnh những thông tin đợc thu thập chính xác, còn cần phải có một bộ phận nghiên cứu thị trờng một cách chuyên tinh theo đúng
chức năng của nó. Công ty nên tăng cờng cho phòng kinh doanh bằng các biện pháp.
+ Về nhân sự
Công ty nên lựa chọn những ngời có năng lực chuyên môn làm công tác tiếp thị nghiên cứu thị trờng bồi dỡng và đào tạo cho họ những kĩ năng thu thập và xử lí thông tin
và kiến thức Marketing.
44
+ Về trang bị
Công ty cần phải tiến hành lu trữ thông tin bằng cách thêm trang bị hệ thống máy móc hiện đại. Nh vậy sẽ cắt giảm nhiều thời gian trong việc tra cứu và xử lý thông tin, kết
quả của nghiên cứu thị trờng sẽ đợc đa ra nhanh chóng và kịp thời. Xây dựng chiến lợc thị trờng là một việc làm rất khó khăn đòi hỏi phải tập hợp đợc
lực lợng kiến thức cũng nh kinh nghiệm trong toàn Công ty. Để làm đợc điều này Công ty phải tổ chức hẳn ban soạn thảo trong đó do giám đốc hoặc phó giám đốc làm trởng ban,
các thành viên phải đợc lựa chọn từ các phòng ban vµ cã sù tham gia ý kiÕn cđa ngêi lao động. Trong chiến lợc thị trờng này có một số vấn đề chính cần lu ý đó là:
- Nếu nêu đợc tầm quan trọng của chiến lợc thị trờng để mọi ngời trong toàn Công ty luôn ý thức và hành động vì nó. Trong mọi trờng hợp, mọi hoàn cảnh kiên quyết theo
đuổi coi nó là kim chỉ nam cho mọi hành động. - Xác định đối tợng khách hàng của Công ty là toàn bộ các công ty, doanh nghiệp ở
cả 3 miền Bắc, Trung, Nam trong đó khách hàng ở khu vực miền Nam là khách hàng mục tiêu cho Công ty. Còn khách hàng ở khu vực phía Bắc, Trung là mục tiêu của sự mở rộng
thị trờng. - Xác định một cơ cấu sản phẩm tối u trong các mặt hàng chính là mục tiêu của sự
đổi mới và phát triển sản xuất.

II. Nõng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa dịch vụ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×