1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tăng cờng huy động vốn để đầu t đổi mới công nghệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.78 KB, 51 trang )


+ Về trang bị
Công ty cần phải tiến hành lu trữ thông tin bằng cách thêm trang bị hệ thống máy móc hiện đại. Nh vậy sẽ cắt giảm nhiều thời gian trong việc tra cứu và xử lý thông tin, kết
quả của nghiên cứu thị trờng sẽ đợc đa ra nhanh chóng và kịp thời. Xây dựng chiến lợc thị trờng là một việc làm rất khó khăn đòi hỏi phải tập hợp đợc
lực lợng kiến thức cũng nh kinh nghiệm trong toàn Công ty. Để làm đợc điều này Công ty phải tổ chức hẳn ban soạn thảo trong đó do giám đốc hoặc phó giám đốc làm trởng ban,
các thành viên phải đợc lựa chọn từ các phòng ban và có sự tham gia ý kiến của ngời lao động. Trong chiến lợc thị trờng này có một số vấn đề chính cần lu ý đó là:
- Nếu nêu đợc tầm quan trọng của chiến lợc thị trờng để mọi ngời trong toàn Công ty luôn ý thức và hành động vì nó. Trong mọi trờng hợp, mọi hoàn cảnh kiên quyết theo
đuổi coi nó là kim chỉ nam cho mọi hành động. - Xác định đối tợng khách hàng của Công ty là toàn bộ các công ty, doanh nghiệp ở
cả 3 miền Bắc, Trung, Nam trong đó khách hàng ở khu vực miền Nam là khách hàng mục tiêu cho Công ty. Còn khách hàng ở khu vực phía Bắc, Trung là mục tiêu của sự mở rộng
thị trờng. - Xác định một cơ cấu sản phẩm tối u trong các mặt hàng chính là mục tiêu của sự
đổi mới và phát triển sản xuất.

II. Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và đa dng húa dch v


Đánh giá về chất lợng sản phẩm của Công ty ta có thể thấy là khá tốt nhng đứng trớc tình hình xã hội ngày càng văn minh thì sự đòi hỏi về chất lợng cao hơn. Việc nâng cao
chất lợng sản phẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong cạnh tranh đó cũng là chiến lợc lâu dài mà Công ty cần phải quan tâm đến. Để nâng cao chất lợng sản phẩm hơn
nữa thì cần phải:

1. Tăng cờng huy động vốn để đầu t đổi mới công nghệ


Trong hai năm 2008, 2009 Công ty đã mạnh dạn đầu t đổi mới rất nhiều khâu công nghệ. Vậy nhng vẫn còn những khâu nằm trong tình trạng yếu kém. Chỉ cần một vài khâu
45
công nghệ nh vậy thôi thì năng suất làm việc sẽ không cao, chất lợng sản phẩm sẽ giảm xuống. Cần phải hoàn thiện các khâu công nghệ từ đó mới có thể ra đời những sản phẩm
chất lợng tốt tăng sức mạnh trong cạnh tranh. Mặc dù để có vốn đầu t đổi mới công nghệ là rất khó khăn nhng trớc hết là phải triệt để tiết kiệm để tích luỹ vốn bên cạnh đó phải sử
dụng những phơng thức huy động vốn cần thiết để thay thế những dây chuyền cũ đã lạc hậu thành những dây chuyền mới hiện đại. Về việc sử dụng máy móc, Công ty cần phải
chú ý, đảm bảo tốt chế độ bảo dỡng máy móc, thiết bị theo đúng yêu cầu thiết bị và thực trạng của máy.
2. Cn phi nõng cao năng lực sản xuất của nhân viên và nâng cao tay ngh ca nhõn viờn.
Bởi vì đây là những ngời trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị nên ngay cả trong điều kiện sản xuất tự động hoá thì máy móc vẫn chịu sự chi phối của ngời điều hành. Nh hiện
nay Công ty trang bị khá nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, nhng do dây chuyền mới nên việc công nhân làm chủ đợc còn khó khăn. Mà yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh là
liên tục. Do đó phải mở các lớp đào tạo, bồi dỡng nghiệp vụ ngắn hạn, tổ chức hội thảo, rút kinh nghiệm, báo cáo kinh nghiệm trong phạm vi toàn Công ty. Về mặt tài chính cần
phải sử dụng tiền lơng, tiền thởng để khuyến khích nhân viên. Thực hiện nâng lơng cho những nhân viên có tay nghề cao, thởng một cách xứng đáng và hợp lý với nhân viên có
thành tích trong việc tăng năng suất, có các sáng kiến phục vụ cho sản xuất. Bên cạnh các hình thức thởng thì cần phải có các hình thức phạt đối với những nhân viên kém không
chịu phấn đấu vơn lên làm ảnh hởng tới chất lợng sản phẩm. Ngoài những biện pháp trên cần phải tăng cờng khâu kiểm tra, tuyệt đối hạn chế sản
xuất sản phẩm có chất lợng kém, tránh lọt những sản phẩm xấu ra ngoài.

3. Việc đa dạng hoá sản phẩm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×