1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Các mục tiêu ngiên cứu Phạm vi nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu khoa học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (416.46 KB, 65 trang )


1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài


Từ tính cấp thiết của đề tài, nhóm nghiên cứu quyết định nghiên cứu về việc phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán của siêu thị Co.op mart.
Nhóm nghiên cứu sẽ làm rõ thực hiện việc phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán của siêu thị Co.op mart tại Hà Nội, phân tích thực trạng phát triển
quảng bá thương hiệu tại điểm bán của siêu thị Co.op mart từ đó đưa ra các giải pháp để phát triển quáng bá thương hiệu tại điểm bán của siêu thị.

1.3. Các mục tiêu ngiên cứu


Nhóm nghiên cứu đề tài này với một số mục tiêu sau: Thứ nhất: hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về thương hiệu, quảng bá
thương hiệu tại điểm bán của hệ thống siêu thị Co.op mart. Thứ hai: đưa ra các thực trạng phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm
bán của siêu thị Co.op mart tại Hà Nội. Cuối cùng là đưa ra các giải pháp để phát triển quảng bá thương hiệu tại
điểm bán của siêu thị Co.op mart tại Hà Nội.

1.4. Phạm vi nghiên cứuVề mặt không gian: nhóm nghiên cứu sự phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán của siêu thị Co.op mart tại Hà Nội.

Về mặt thời gian: nghiên cứu hoạt động phát triển quảng bá thương hiệu của siêu thị Co.op mart tại Hà Nội từ lúc khai trương đến tháng
122010 và đưa ra giải pháp tăng cường phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán cho 5 năm tiếp theo từ năm 2011-2015.

Thị trường: nghiên cứu tại thị trường Hà Nội

1.5. Kết cấu đề tài nghiên cứu khoa học


Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương II: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về chủ đề nghiên
cứu Chương III: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng
nghiên cứu Chương IV: Kết luận và một số giải pháp đề xuất phát triển quảng bá
thương hiệu Co.op mart tại thị trường Hà Nội

CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU


2.1. Một số lý thuyết về vấn đề nghiên cứu 2.1.1. Thương hiệu
a.
Thương hiệu là gì
Hiện này có nhiều quan điểm khác nhau về thương hiệu. Có quan điểm cho rằng:
- Thương hiệu chính là nhãn hiệu hàng hóa. + Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ các tổ chức. các
nhân khác nhau. + Nhãn hiệu là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của từ ngữ, hình ảnh được
thể hiện bằng màu sắc. - Thương hiệu là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ và đã nổi tiếng.
Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu mà được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Thương hiệu là tên gộp chung của nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và xuất xứ hàng hóa.
- Thường có sự nhầm lẫn giữa tên thương mại và thương hiệu. Tên thương mại nếu đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật sẽ đương
nhiên được bảo hộ mà không cần bất cứ một thủ tục xác lập nào-tức là được cấp đăng ký kinh doanh thì quyền được bảo hộ đối với tên thương mại được
xác lập.  Có rất nhiều các cách tiếp cận để nhận biết một thương hiệu nhưng ta
có thể hiểu thương hiệu một cách tổng quát đó là: “ Thương hiệu là một tập hợp các dấu hiệu để nhận biết và phân biệt
sản phẩm, doanh nghiệp và là hình tượng trong tâm trí cơng chúng”.

b. Các thành tố của thương hiệu:


- Tên thương mạibrandname: là phần phát âm được.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×