1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Bán hàng cá nhân Quan hệ công chúng PR

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (416.46 KB, 65 trang )


cao về những ý tưởng, hàng hoá, dịch vụ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo và chủ thể quảng cáo phải trả tiền cho quảng cáo. Đây là kiểu
truyền thơng mang tính đại chúng và có khả năng thuyết phục, tạo cơ hội cho người nhận tin và so sánh nó với các cơ sở cạnh tranh.
Quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng thương hiệu, nhưng bản thân nó cũng là một vấn đề gây tranh cãi khá sôi nổi. Đó là
hoạt động quảng cáo rất khó có thể định lượng và cũng khó có thể dự đốn trước được. tuy nhiên, một số nghiên cứu với những cách tiếp cận khác nhau
đã chứng minh rằng, quản cáo có thể ảnh hưởng tới doanh số của một thương hiệu, doanh số tăng có thể do một đoạn quảng cáo.

b. Bán hàng cá nhân


Nghĩa là sử dụng lực lượng bán hàng- chào hàng có kỹ năng tốt, tính chun nghiệp cao, nắm vững tâm lý và hiểu rõ sản phẩm để tiếp xúc trực tiếp
giới thiệu và thuyết phục khách hàng. Tập trung vào từng người mua của từng thị trường mục tiêu, nó ni dưỡng hình ảnh thương hiệu và khuyến khích
hành động sử dụng thương hiệu trong tương lai. Người bán hàng quảng cáo cho khách hàng mục tiêu về hàng hóa, dịch vụ sau bán, về giá cả và phương
thức thanh toán, sự thân thiện, hấp dẫn lơi cuốn của thương hiệu... Hình ảnh của doanh nghiệp và thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ nhân viên
bán hàng trực tiếp đó. Do vây, các doanh nghiệp muốn sử dụng đội ngũ này hiệu quả, trước mỗi chiến dịch cần có chương trình đào tạo cho nhân viên về
kỹ năng bán hàng, hiểu biết về khách hàng, hiểu biết về doanh nghiệp, triết lý thương hiệu, kiến thức về sản phẩm, kiến thức bán hàng và đặc biệt là phát
triển phẩm chất cá nhân của nhân viên bán hàng thông qua việc biết lắng nghe và thơng cảm, thể hiện cái tơi của cá tính đẹp và cái tôi của thương hiệu.
c . Xúc tiến bán khuyến mại
Philip Kotler và Bernard Dubois cho rằng khuyến mại là tất cả các kỹ thuật nhằm kích thích khách hàng mua hàng trong ngắn hạn hay: Khuyến mại bao
gồm một loạt các biện pháp nhắm đến việc kích thích nhu cầu của thị trường trong ngắn hạn. Việc khuyến mại có thể dùng các biện pháp Marketing trực
tiếp, quảng cáo hay tất cả các phương tiện truyền thông khác để thông tin về những thay đổi trong các điều kiện mua sản phẩm.

d. Quan hệ công chúng PR


Quan hệ công chúng PR thường được hiểu là một hệ thống các nguyên tắc và các hoạt động có liên quan một cách hữu cơ nhất quán nhằm tạo dựng
một hình ảnh, một ấn tượng, một quan niệm, nhận định hoặc một số sự tin cậy nào đó. PR đã được ứng dụng rất rộng rãi trong thực tiễn, các hoạt động xã
hội như tuyên truyền chính sách của nhà nước, các hoạt động văn hóa cộng đồng. PR là một trong những công cụ quan trọng trong tiếp thị và phát triển
thương hiệu, nhằm trực tiếp vào khách hàng mục tiêu khơng chỉ là khách hàng tiềm năng mà còn nhằm khai thác quan hệ với các tổ chức xã hội, giới
truyền thơng, chính quyền , tài chính, địa phương, người trung gian, nhà phân phối, nhà cung cấp, cộng đồng......để tạo điều kiện phổ biến thương hiệu.
Chính vì vậy chức năng của quan hệ công chúng không phục thuộc vào phòng tiếp thị mà thường nó chịu sự điều hành trực tiếp của ban quản trị cấp cao
trong công ty. Ngày nay, rất nhiều công ty đang nỗ lực chuyển một phần kinh phí cho quảng cáo và khuyến mại sang quan hệ cơng chúng vì nó đạt ít tốn
kém, đối tượng cụ thể và đáng tin cậy. Các lĩnh vực hoạt động của PR gồm có:
 Tư vấn chiến lược với lãnh đạo công ty

Quan hệ với báo chí: tổ chức họp báo, soạn thảo thơng cáo báo chí, thu xếp các buổi phỏng vấn,…
 Tổ chức các sự kiện: khai trương, động thổ, khánh thành,…  Đối phó với các rủi ro hoặc các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm
của doanh nghiệp  Các hoạt động tài trợ cộng đồng
 Các hoạt động phi thương mại trực tiếp tiếp xúc với khách hang  Các hoạt động PR đối nội
 Tư vấn cho các yếu nhân trong vấn đề giao tế, phát ngôn

e. Marketing trực tiếp.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×