1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Marketing trực tiếp.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (416.46 KB, 65 trang )


 Các hoạt động phi thương mại trực tiếp tiếp xúc với khách hang  Các hoạt động PR đối nội
 Tư vấn cho các yếu nhân trong vấn đề giao tế, phát ngôn

e. Marketing trực tiếp.


Marketing trực tiếp là một hệ thống tương tác của marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại
đo lường được và giao dịch tại bất kỳ địa điểm nào. Những công cụ chủ yếu của marketing trực tiếp là:
-
Marketing bằng catalogue qua bưu điện tiếp cận khách hàng triển vọng.
-
Marketing bằng thư trực tiếp: thư trào hàng, băng ghi âm, ghi hình và cả đĩa mềm quảng cáo, hướng dẫn sử dụng thoả mãn có chọn lọc thị trường
mục tiêu.
-
Marketing qua điện thoại: có hệ thống máy quay số tự động phát thông điệp đã ghi hay chuyển cho tổng đài để giải đáp có số điện thoại miễn
phí cho khách hàng đặt mua hàng, lập danh sách người mua để theo dõi, phục vụ các khách hàng ở xa.
-
Marketing đáp ứng trực tiếp trên tivi, radio, tạp chí, báo chí: có kênh truyền hình riêng để giới thiệu sản phẩm, bán hàng và dịch vụ cho tất các loại
sản phẩm.
-
Mua hàng qua hệ thống điện tử: videotex, mạng máy thu hình có bàn phím của khách hàng và ngân hàng dữ liệu của người bán qua computer có
modern
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu của những cơng trình năm trước về phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán.
2.3.1. Cơng trình nghiên cứu về phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán của siêu thị Co.op mart tại thị trường Hà Nội.
Siêu thị Co.op mart Hà Nội là siêu thị mới thành lập từ tháng 4 năm 2010, vì vậy vẫn chưa có một đề tài nghiên cứu nào về thương hiệu cũng như
phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán về siêu thị. Là sinh viên đại học Thương Mại, nhóm sinh viên là nhóm đầu tiên nghiên cứu về vấn đề này.
2.3.2. Cơng trình nghiên cứu về phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán khác.
Cơng trình nghiên cứu thuộc trường Đại học Thương Mại. Về chương trình phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán thì hiện
nay chưa có một đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này chỉ có một vài đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thương
hiệu như: + Luận văn tốt nghiệp:” Phát triển quảng bá thương hiệu sản phẩm
Viorigin Vodka của công ty cổ phần đồ uống Origin Việt Nam”.Nguyễn Thị Hạnh.
+ Luận văn tốt nghiệp:” Giải pháp Marketing nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu Hapro của tổng công ty thương mại Hà Nội “. Nguyễn Thị
Thu Huyền-2006. + Luận văn tốt nghiệp:” Giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm của
công ty cổ phần công nghiệp E Nhất “ Đỗ Thanh Tâm-2006. + Luận văn tốt nghiệp:” Giải pháp Marketing –Mix nhằm phát triển
thương hiệu Bảo Việt của tổng công ty bảo hiểm Việt Nam” Lê Thu Hà – 2005.
Các luận văn, luận án khác: + Xây dựng và phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà
Nội. Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Thương Mại: Lương Anh Ngọc - 2006.
+ Một số giải pháp Marketing để xây dựng và phát triển tại cơng ty may Thanh Bình: Luận văn tốt nghiệp: Nguyễn Hồng Sơn- 2005.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU


3.1. Phương pháp nghiên cứu 3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

a. Thu thập thông tin thứ cấp


Thu thập các báo cáo, thống kê của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức chuyên ngành và của hệ thống siêu thị Co.op mart về nội dung
liên quan trực tiếp đến đề tài và thu thập thông tin trên Internet, sách, báo, luận văn, chuyên đề về vấn đề quảng bá hay thương hiệu, chính sách pháp
luật của nhà nước về quảng bá, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của siêu thị, các kế hoạch quảng bá trong marketing của siêu thị Co.op mart.

b. Thu thập thông tin sơ cấp


Phỏng vấn chuyên sâu và quán sát: tiến hành phỏng vấn chuyên sâu các nhân viên trong siêu thị trong các gian hàng khác nhau về vấn đề cấp thiết
đang đặt ra cho siêu thị thông qua danh mục các câu hỏi phỏng vấn. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành đi khảo sát thực tế tại siêu thị và tiếp
xúc, phỏng vấn trực tiếp với các khách hàng của siêu thị về chất lượng cũng như những vấn đề về thương hiệu sản phẩm như:
+ Quý khách biết đến siêu thị qua hình thức nào? + Nếu được khuyến mại thì q khách thích được khuyến mại bằng hình
thức nào? + Những hình thức quảng bá nào của siêu thị thu hút được sự chú ý của
khách hàng? + Cảm nhận của quí khách về thái độ phục vụ của nhân viên trong siêu
thị?... Điều tra bằng câu hỏi: trên cơ sở các thông tin đã thu thập được qua các
câu hỏi định tính, phát hiện ra vấn đề cấp thiết đối với siêu thị, đó là vấn đề về quảng bá thương hiệu tại điểm bán, nhóm nghiên cứu tiến hành bảng câu hỏi
điều tra phỏng vấn các nhân viên trong siêu thị để thu thập các thông tin định
lượng cần thiết, Việc xây dựng bảng câu hỏi và điều tra hỗ trợ trực tiếp trong phân tích tình hình và phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm của siêu thị
một cách hiệu quả. Quy mô mẫu điều tra: 40 phiếu
Thiết kế mẫu phiếu điều tra phụ lục 1: Phiếu điều tra được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, dễ phỏng vấn. Phiếu điều tra được thiết kế bằng các câu hỏi với
ngôn ngữ phổ thông, ít sử dụng các thuật ngữ chun mơn, do đó các thành viên dễ dàng hiểu đúng nội dung chỉ tiêu điều tra.
Phiếu điều tra sử dụng ba loại câu hỏi: câu hỏi đóng là câu hỏi có các câu trả lời đã được mã hóa sẵn; câu hỏi mở là câu hỏi khơng có câu trả lời
trước và loại câu hỏi vừa đóng vừa mở. Cơng tác điều tra tại địa bàn: Mỗi thành viên được giao một khu vực
và tiến hành điều tra bắt đầu từ ngày 17022010. Mỗi thành viên phải đưa tận tay phiếu điều
tra cho các đối tượng.

3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu a. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp


- Phương pháp tổng hợp dữ liệu: sử dụng những dữ liệu thu thập được trong quá trình phỏng vấn. Từ những kết quả thu thập được nhóm nghiên cứu
tiến hành tổng hợp để có thể nhận xét, đánh giá và đi đến những kết luận đúng đắn về bản chất sự việc.
- Xử lý dữ liệu: Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các kỹ năng tiếp cận tổng hợp, tập hợp các dữ liệu thu thập được và xử lý trên phần mềm Exel.

b. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp


- Phương pháp so sánh: được sử dụng chủ yếu trong việc nghiên cứu tài liệu: nhóm nghiên cứu thực hiện so sánh giữa các đề tài về khái niệm và cách
hiểu về quảng bá, thương hiệu…Từ đó nếu có thấy sự khác nhau thì so sánh để quyết định cách tiếp cận nào phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu nhất và đi

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×