1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Marketing trực tiếp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (416.46 KB, 65 trang )


- Sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin để duy trì mối liên kết
thường xuyên đối với khách hàng. Đảm bảo dịch vụ được cung ứng tạm thời và tiện lợi khi giao dịch.
- Thường xuyên gọi điện, hỏi thăm những khách hàng mua lớn và mua
thường xuyên để tiếp tục củng cố lòng trung thành của họ với các sản phẩm và dịch vụ của siêu thị.

4.3.5 Bán hàng cá nhân


Đây là hoạt động mà siêu thị nên quan tâm vì siêu thị là doanh nghiệp kinh doanh chứ không phải doanh nghiệp sản xuất. Nhưng thực tế siêu thị
chưa đào tạo cho mình một chương trình cụ thể để có thể khuếch trương hoạt động bán hàng cá nhân của siêu thị. Đây là một sự lãng phí vì hoạt động bán
hàng cá nhân chính là phương tiện giúp siêu thị tạo hình ảnh cho mình tốt nhất, họ chính là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, khách hàng chỉ cảm
nhận được hình ảnh của siêu thị thơng qua chính các nhân viên này mà thơi. Sau đây, nhóm nghiên cứu xin đưa ra một số chính sách cho hoạt động
bán hàng cá nhân: - Công tác đào tạo nhân viên bán hàng về thương hiệu của siêu thị:giải
thích cho họ thấy rõ những lợi ích mà thương hiệu của siêu thị mang lại cho siêu thị và cho chính họ.
- Hướng dẫn họ cách thức để thu thập thông tin phản hồi từ phía khách hàng về hoạt động phát triển quảng bá thương hiệu tại điểm bán của hệ thống
siêu thị Co.op mart nói chung và siêu thị Co.op mart Hà Nội. - Có các chương trình nâng cao khả năng phục vụ khách hàng của các
nhân viên bán hàng.

4.3.6 Quan hệ công chúng


Các phương tiện quan hệ công chúng:

Tổ chức các sự kiện
Khi lựa chọn tham gia các sự kiện siêu thị cần phải lưu ý những vấn đề sau:
- Khán giả của sự kiện phải phù hợp với khách hàng mục tiêu của siêu thị đang hướng tới.
- Qui mô của sự kiện phải đủ lớn. - Nếu hoạt động đó cần thiết đối với những chiến dịch quảng cáo mà siêu
thị đang hướng đến thì tốt nhất siêu thị nên tổ chức một mình như thế sẽ tránh dược hiện tượng bị loãng về các nhà tài trợ.
- Sự kiện phải có mối quan hệ nhất thiết đối với sản phẩm và dịch vụ mà siêu thị đang hướng đến trong chiến dịch quảng cáo đó.
- Sự kiện phải được tổ chức tốt. Sau đó siêu thị phải tiến hành điều tra sự thành công của chương trình
và sự kiện, vị thế va fhinhf ảnh của Co.op mart sau khi sự kiện đó được tổ chức để có thể điều chỉnh các hoạt động đó trong tương lai.
 Hoạt động cơng ích
Những hoạt động như : gây quĩ vì người nghèo, tài trợ hay đầu tư cho giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường…cũng nên được thực hiện bởi
nó khơng chỉ thể hiện trách nhiệm của siêu thị đối với cộng đồng mà nó còn góp phần cho việc quảng bá thương hiệu Co.op mart của hệ thống siêu thị
Co.op mart.
 Hoạt động báo chí:
Siêu thị sử dụng những bài phỏng vấn, phóng sự, tin tức để tác động đến cộng đồng. Để được có hiệu quả cao thfi những thơng tin nên được viết
sao cho vừa nổi bật, hình ảnh, uy tín, vị thế của thương hiệu Co.op mart vừa làm cho khách hàng tạo cảm giác bài viết khách quan.

4.3.7 Chăm sóc khách hàng để khách hàng tự quảng bá cho siêu thị.


Siêu thị cần có danh sách khách hàng, hồ sơ khách hàng và thực hiện chăm sóc 1 cách thường xuyên để có được các khách hàng trung thành với

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×