1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chăm sóc khách hàng để khách hàng tự quảng bá cho siêu thị.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (416.46 KB, 65 trang )


siêu thị. Sau khi, họ được chăm sóc tốt học sẽ cảm nhận thấy họ sẽ chăm sóc lại chúng ta bằng cách hay đến siêu thị mua sản phẩm và quảng bá sản phẩm
của siêu thị đến mọi người xung quanh. Chăm sóc khách hàng ở đây là chăm sóc khách hàng là người tiêu dùng, chăm sóc những người cộng sự với siêu
thị, nhân viên trong siêu thị, nhà cung ứng, nhà phân phối. Đây là một công cụ quảng bá đặc biệt hiệu quả đối với sản phẩm hay dịch vụ nào nhất là trong
trường hợp siêu thị Co.op mart mới mở tại thị trường Hà nội không lâu, là siêu thị mới trên thị trường nếu được nếu được sự ủng hộ của khách hàng thân
thiết thì thương hiệu sẽ phát triển nhanh và tiết kiệm chi phí cho việc phát triển quảng bá thương hiệu.
Việc chăm sóc khách hàng có thể là gửi tin nhắn hay viết thư cảm ơn tới khách hàng, tặng món quà nhỏ vào những dịp đặc biệt như noen, 83,
2010. sinh nhật khách hàng…Dù chỉ là những công việc rất nhỏ hay tặng hẳn 1 món quà lớn nhưng điều chúng ta quan tâm ở đây là sự cảm động từ phía
khách hàng khi được chăm sóc. Họ sẽ nhớ tới siêu thị, nhớ tới các sản phẩm của siêu thị và các dịch vụ của siêu thị.
Việc chăm sóc khách hàng là rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của khách hàng khi đến siêu thị mua hàng. Vì vậy, siêu thị cần có kế
hoạch chăm sóc khách hàng cụ thể chung sau đó, áp dụng đối với khách hàng một cách thống nhất, bên cạnh đó sự quan tâm chăm sóc một cách tận tình
khơng phải một cách dập khn là được, nhân viên chăm sóc khách hàng phải tận tình như chăm sóc những người thân yêu trong gia đình.

4.4. Các kiến nghị khác


- Chính phủ tham gia cùng với các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ trong việc hoạch định chiến lược phát triển quảng bá thương hiệu và nâng cao sức
cạnh tranh thương hiệu theo từng bước trở thành những thương hiệu lớn để cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế.
- Chính phủ cần hỗ trợ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng tập trung trước hết cho các bộ phận quản lý về nhận thức
đối với vai trò của một thương hiệu mạnh trong cạnh tranh. Cung cấp những thương hiệu thành cơng trong và ngồi nước để học hỏi.
- Chính phủ phải xây dựng một môi trường pháp lý thông thống, bình đẳng tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong quá trình phát triển
quảng bá thương hiệu của họ cũng như nâng cao sức cạnh tranh thương hiệu đã có của mình.
- Chính phủ cần đẩy mạnh phổ biến kiến thức về thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp, đưa thương hiệu thành văn hóa kinh doanh. Cụ thể: tổ
chức các hội thảo để phổ biến kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã thành công trong phát triển quảng bá thương hiệu và đăng ký thương hiệu, phổ biến
kiến thức nâng cao về cạnh tranh sản phẩm hay kiến thức về marketing…

4.5. Những hạn chế trong nghiên cứu và các vấn đề dặt ra trong nghiên cứu


Trong quá trình thực hiện đề tài này nhóm nghiên cứu vấp phải một số khó khăn sau:
- Thứ nhất, siêu thị Sài Gòn Co.op mart mới ra Hà Nội trong tháng 42008 vì vậy mọi thơng tin về siêu thị là rất ít, các số liệu về kết quả kinh doanh của
siêu thị không được công bố rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên trang web riêng của hệ thống siêu thị. Điều này đã gây khó khăn cho
nhóm nghiên cứu trong việc tìm kiếm số liệu và các thông tin về siêu thị dẫn đến các kết quả nghiên cứu chỉ mang tính chất đinh tính.
- Thứ hai, việc tiếp cận với các nhân viên của siêu thị Sài Gòn Co.op mart để có được các thơng tin, các hình thức quảng bá thương hiệu của siêu thị là
vơ cùng khó khăn đối với nhóm nghiên cứu. - Thứ ba, những hạn chế về kiến thức về quảng bá thương hiệu tại điểm bán
cũng như thiếu kinh nghiệm thực tế trong hoạt động phát triển quảng bá

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×