1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Thuận lợi Ưu điểm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (315.1 KB, 60 trang )


SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái

2.3.1. Thuận lợi Ưu điểm:


Từ khi Xí nghiệp thực sự ổn định được tổ chức, khôi phục lại sản xuất kinh doanh, từ năm 1998 cho đến nay Xí nghiệp Xây dựng Cơng trình đã liên tục vươn lên
dành được những kết quả đáng khích lệ, sản lượng năm sau cao hơn năm trước. Đạt được những thành tựu đó là nhờ Xí nghiệp đã đúc rút được những bài học kinh
nghiệm q báu sau: - Xí nghiệp đã tìm ra được những chủ trương, phương hướng, công tác trước
mắt và lâu dài đúng đắn có bộ máy tổ chức hợp lý và mục tiêu phát triển cụ thể theo từng giai đoạn.
- Xí nghiệp đã thường xuyên, củng cố và xây dựng cơng tác Đảng, nêu cao tinh thần đồn kết của tồn thể CBCNV trong xí nghiệp, quan tâm đến đời sống vật chất
và tinh thần của họ, giúp họ n tâm và ổn định, vì thế CBCNV tồn xí nghiệp đã tận tụy trong cơng việc, say mê với công tác chuyên môn.
- Công tác bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, thường xuyên do đó đã đáp ứng kịp thời cho cơng tác sắp xếp bố trí cán bộ trong xí nghiệp phù hợp với chính sách
của bộ với q trình phát triển sản xuất của xí nghiệp. - Xí nghiệp đã thường xuyên động viên CBCNV hăng hái làm việc, tham gia
các phong trào gắn bó với các mục tiêu của xí nghiệp trong từng giai đoạn. - Đã triệt để khai thác mối tiềm năng, tổng hòa được các mối quan hệ, các
nguồn vốn và ý chí phấn đấu vươn lên ln ln lấy chữ tín làm đầu. Từ 5 bài học kinh nghiệm trên đây thì bài học thứ nhất là vơ cùng quan trọng.
Đó là sự vận dụng linh hoạt chiến lược và sách lược về điều động nhân sự do văn phòng tham mưu và ban giám đốc lãnh đạo. Khi xí nghiệp còn nhỏ yếu ở giai đoạn
phục hồi 1990-1992 thì xí nghiệp áp dụng giải pháp phù hợp là: chia nhỏ thành nhiều đội để thực hiện khoán tới từng người lao động bằng cách sử dụng các biện
pháp thật chi tiết, thật tỉ mỉ. Sang giai đoạn phát triển 1993-2000 sự khởi sắc đã bắt đầu, để đáp ứng được nhu cầu của thị trường đòi hỏi những đội quân đủ sức mạnh,
Trang 29
SVTH: Phạm Thanh Lâm GVHD: Ths. Lê Đình Thái
với qui mơ tổ chức lao động cao hơn, để tổ chức tham gia đấu thầu các cơng trình lớn thì xí nghiệp đã thành lập các đội xây dựng trên cơ sở gom các đội công trình, đồng
thời xác định tính chun ngành chun sâu cho từng đội xây dựng nhờ đó mà đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đánh trúng, đánh mạnh, chắc thắng nhanh chóng
lấy lại được uy tín trên thị trường. Vào giai đoạn này sự phát triển đúng hướng đã đưa xí nghiệp lên một tầm cao mới, đủ sức mạnh cạnh tranh với quy luật khắc nghiệt
của thị trường. Văn phòng trong xí nghiệp cùng với ban giám đốc xí nghiệp và đưa ra quyết định đúng đắn. Xí nghiệp đã tập trung nhân sự và thành lập ra các đội có thể
đảm đương được các cơng trình từ 7 tỷ đến 20 tỷ đồng. Nghĩa là xí nghiệp đã biết cách tổ chức công việc một cách khoa học, phù hợp với năng lực trình độ của từng
người. Để từ đó có thê kết hợp với sự vận dụng một cách khoa học về tổ chức nhân sự vào mặt trận kinh tế. Thực hiện thành công phương châm “lấy ngắn ni dài”.
Đến nay xí nghiệp đã hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết đưa xí nghiệp vào thế phát triển vững chắc lâu dài phát huy các kết quả đã đạt được mở rộng ngành nghề
sang các lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng đường bộ, thi công xây dựng các cơng trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, xác định được mục tiêu phát triển cho các
năm tới, liên tục đảm bảo mức tăng trưởng từ 15 - 20 mỗi năm đồng thời đủ sức thi công các cơng trình lớn u cầu kỹ thuật cao.
Tóm lại có thể nói rằng có được sự phát triển như ngày nay chính là thực hiện tốt bài học kinh nghiệm 1 đó là cách tổ chức nhân sự khoa học và sự kết hợp nhuần
nhuyễn cả 5 bài học kinh nghiệm nói trên.

2.3.2. Khó khăn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×