1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Xác định các năng lực cạnh tranh. Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.96 KB, 21 trang )


- Đơ thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc được xây dựng và bắt đầu được vận hành từng phần có hiệu quả,
góp phần đưa vị thế và tầm vóc của ĐHQGHN ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực. -
Trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học được đầu tư lớn đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Xây dựng và hoàn thiện 25
phòng thí nghiệm trọng điểm với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

4. Xác định các năng lực cạnh tranh.


Năng lực cạnh tranh của trường ĐH Quốc Gia Hà Nội được đánh giá là mạnh. Thể hiện qua một vài điểm nội bật sau:
+ Cơ chế quản lý điều hành của trường Đại học Quốc gia Hà Nội được thực hiện đầy đủ với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của đơn vị sự nghiệp phụ thuộc chính phủ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ
Giáo Dục và Đào Tạo theo quy định của pháp luật. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị thành viên và phụ thuộc được tăng cường phù hợp với năng lực và hiệu quả hoạt động.
+ Trường có truyển thống, uy tín về đào tạo nhân lực chất lượng và trình độ cao. + Trường ĐHQGHN phối hợp với các trường Đại học quốc tế có uy tín cao để đào tạo về thạc sĩ;
nghiên cứu xây dựng và triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo theo các mức chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.
+ Chất lượng đào tạo của trường ĐHQGHN giữ vị trí hàng đầu ở Việt Nam, đặc biệt là chương trình đào tạo tài năng đạt chuẩn chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực Đông Nam á và thế giới, được các trường
Đại học danh tiếng trên thế giới công nhận. + ĐHQGHN là đơn vị hàng đầu về nghiên cứu khoa học công nghệ ở Việt Nam. Các hoạt động khoa
học công nghệ của trường được gắn kết với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm khoa học cơng nghệ có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
+ ĐHQGHN có uy tín quốc tế qua các giải thưởng khoa học, uy tín của các nhà khoa học, tổ chức thành cơng các hội nghị, hội thảo mang tính học thuật có tầm cỡ quốc tế.

5. Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.


Mạnh : Phát huy được lợi thế của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng nghiên cứu, khai thác tính chuyên sâu của từng đơn vị, lợi thế truyền thống về khoa học cơ bản nền tảng cho đào tạo chất
lượng cao, trình độ cao và phát triển cũng như chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học…, đồng thời xây dựng và triển khai các kế hoạch có tính liên ngành cao, độc đáo, ÐHQGHN chắc chắn sẽ làm tốt sứ
mệnh của mình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng vai trò nòng cốt và đầu tầu
đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, phục vụ đắc lực sự nghiệp chấn hưng đất nước trong thế kỷ XXI.
Thông qua việc đánh giá nguồn lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ta thấy được sức mạnh của trường trong nền giáo dục và trong thị trường dịch vụ giáo dục đào tạo hiện nay.
15

6. Xây dựng mơ hình IFAS.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

×