1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Định hướng phát triển của doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.8 KB, 68 trang )


Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công chức, người lao động ở các doanh nghiệp, đặc biệt là nâng cao trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin
và Truyền thông vào hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các mơ hình xã hội hóa, mơ hình đào tạo theo
nhu cầu của thị trường, mơ hình đào tạo liên kết Doanh nghiệp – Viện – Trường, mơ hình liên danh, liên kết quốc tế... để cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực Công
nghệ thông tin đủ về số lượng, cao về trình độ và chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có chính sách và chế độ đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài, khuyến khích chuyên gia
trong và ngoài nước, đặc biệt đối với người Việt Nam ở nước ngồi có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, vị trí và điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực Cơng nghệ thơng tin và
Truyền thơng tích cực, nhiệt tình tham gia đóng góp cho phát triển ngành Cơng nghệ thông tin và Truyền thông của đất nước.
- Thu hút đầu tư và huy động nguồn vốn; Hình thành mơi trường ni dưỡng, phát triển và đón đầu cuộc cách mạng khoa học công nghệ, sẵn sàng về cơ sở hạ tầng vật chất,
hậu cần, nguồn nhân lực để thu hút các tập đồn Cơng nghệ thơng tin và Truyền thông lớn trên thế giới đầu tư, triển khai hoạt động nghiên cứu và phát triển Công nghệ thông
tin và Truyền thông tại Việt Nam. Huy động vốn đầu tư từ các nguồn vốn trong nước và quốc tế, ưu tiên nguồn vốn tín
dụng ngân hàng, cổ phần hố, thị trường chứng khốn, tích luỹ, ODA… cho phát triển Cơng nghệ thông tin và Truyền thông.

3.1.2. Định hướng phát triển của doanh nghiệp


Các đơn vị, các doanh nghiệp trong toàn ngành Cơng nghệ thơng tin và Truyền thơng nói chung và Cơng ty TNHH Kraze Vina nói riêng tổ chức nghiên cứu, phổ biến
57
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
nội dung của Chỉ thị 07CT-BBCVT ngày 772007 “Chiến lực cất cánh”, coi việc triển khai các chương trình, kế hoạch hành động, đề xuất các sáng kiến, chuẩn bị sẵn sàng
nguồn lực cho việc xây dựng và thực hiện thành công “Chiến lược Cất cánh” giai đoạn 2011 - 2020 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên báo cáo tình hình,
tiến độ thực hiện về Bộ Bưu chính Viễn thơng. Rà sốt, xây dựng và hồn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các
cơ chế, chính sách đồng bộ, tạo mơi trường hỗ trợ ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông theo nội dung, tinh thần của Chỉ thị này.
Nắm chắc tình hình và xu thế phát triển Cơng nghệ thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tới, căn cứ vào nội dung, tinh thần của Bản Chỉ thị này, chuẩn bị các
điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức, nhân lưc, vật lực, xây dựng lộ trình và kế hoạch chuẩn bị tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi “Chiến lược Cất cánh” giai đoạn
2011 – 2020.
3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina 3.2.1. Một số biện pháp tăng cường huy động vốn
a. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và chất lượng của đội ngũ lao động tạo động lực làm việc:
- Thứ nhất là nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý. Vì trong phần II ta thấy một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng quản lý sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
khơng hiệu quả là do trình độ chun mơn trong quản lý của cơng ty chưa được tốt. tỷ. Vì thế để khắc phục được thực tế đó thì:
+ Cơng ty cần bố trí lại lao động quản lý cho phù hợp với năng lực của từng người. Muốn làm được điều này thì giám đốc, các phó giám đốc và trưởng phòng tổ
chức nhân sự phải nắm được tồn bộ phòng ban của cơng ty, các dơn vị trực thuộc cần
58
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
số lượng cán bộ là bao nhiêu, chất lượng như thế nào, cố gắng để phát huy thế mạnh của từng người.
+ Qua viẹc nắm rõ năng lực của từng cán bộ sẽ phát hiện những người có năng lực, ham học hỏi tạo điều kiện thuận lợi cho họ có được học nâng cao lên. Việc đào tạo
nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý thường rất tốn kém cần phải tuyển những người có năng lực thật sự để đTơi lại hiệu quả cao cho việc đào tạo đồng thời chính họ góp
phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và vốn kinh doanh nói riêng. - Thứ hai là phát triển trình độ đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập thể cá
nhân người lao động. Con người là nhân tố quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật để khai thác tối ưu và
sử dụng có hiệu nhất nguyên vật liệu, máy móc thiết bị tiên tiến. Biện pháp: + Cần hình thành nên cơ cấu lao động hợp lý, phải bảo đảm việc làm trên cơ sở
phân công đúng nhiệm vụ của mình. + Cần phải kiểm tra tay nghề khi giao việc cho công nhân. Đặc biệt cần quan
tâm tới công tác trả lương, thưởng , khuyến khích lợi ích vật chất đối với người lao động.
+ Tạo một động lực tập thể và cá nhân người lao động là yếu tố quyết định tới hiệu quả kinh tế. Cơng ty hố chất mỏ cần phải phân phối lợi nhuận một cách thoả
đáng đảm bảo công bằng hợp lý, thưởng phạt nghiêm minh.
b. Mua sắm, trang bị thêm máy móc thiết bị cho dây chuyền cơng nghệ mới, nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị đang sử dụng.
- Một trong những lý do làm hiệu quả kinh tế ở các doanh nghiêp thấp là do thiếu kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Do vậy đổi mới công nghệ là vấn đề quan tâm của
các doanh nghiệp. Theo phần II ta đã thấy ở công ty trong những năm gần đây đã đầu tư mua sắm thêm công nghệ mới nhưng mức độ hiện đại là chưa cao và trong dây
59
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
chuyền còn khơng ít bộ phận khơng đồng bộ với các bộ phận khác. Bên cạnh đó cũng đã nâng cấp, cải tạo sửa chữa máy móc thiết bị đang sử dụng. Khi đầu tư mua sắm
cơng nghệ thì tránh tình trạng mua sắm công nghệ lạc hậu, lỗi thời, phải xTơi xét kỹ lưỡng và nhanh chóng đưa dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh bởi nó
sẽ quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn cố định
.
Máy móc thiết bị là một trong những nhân tố quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó là yếu tố con người, nguyên nhiên vật liệu cho q trình sản
xuất. Mục đích cuối cùng đó là tạo được những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành thấp để tăng khả năng cạnh tranh. Các biện pháp để thực hiện:
+ Con người: Để thực hiện tốt biện pháp này cần phải tạo lập một đội ngũ cán bộ quản trị, các chuyên viên kỹ thuật công nhân lành nghề ... để đáp ứng được việc
mua và sử dụng công nghệ mới này. Tuy nhiên vấn đề ở đây lại là chi phí cho việc đầu tư công nghệ mới này. Các nhà quản trị cần phải biết điều này và có biện pháp để thực
hiện. + Cần phải lựa chọn, mua sắm các thiết bị công nghệ hợp lý cho việc tạo ra
những sản phẩm, dịch vụ của cơng ty. Sau đó lập kế hoạch, phương pháp để quản trị nó. Sản phẩm dịch vụ của công ty đang được quan tâm nhất là thuốc nổ ANFO chịu
nước, chính vì vậy cơng ty cần đầu tư mạnh hơn vào dây chuyền này.

c. Bảo toàn và phát triển vốn.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×