1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Bảo toàn và phát triển vốn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.8 KB, 68 trang )


chuyền còn khơng ít bộ phận khơng đồng bộ với các bộ phận khác. Bên cạnh đó cũng đã nâng cấp, cải tạo sửa chữa máy móc thiết bị đang sử dụng. Khi đầu tư mua sắm
cơng nghệ thì tránh tình trạng mua sắm cơng nghệ lạc hậu, lỗi thời, phải xTơi xét kỹ lưỡng và nhanh chóng đưa dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh bởi nó
sẽ quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn cố định
.
Máy móc thiết bị là một trong những nhân tố quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó là yếu tố con người, nguyên nhiên vật liệu cho q trình sản
xuất. Mục đích cuối cùng đó là tạo được những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành thấp để tăng khả năng cạnh tranh. Các biện pháp để thực hiện:
+ Con người: Để thực hiện tốt biện pháp này cần phải tạo lập một đội ngũ cán bộ quản trị, các chuyên viên kỹ thuật công nhân lành nghề ... để đáp ứng được việc
mua và sử dụng công nghệ mới này. Tuy nhiên vấn đề ở đây lại là chi phí cho việc đầu tư công nghệ mới này. Các nhà quản trị cần phải biết điều này và có biện pháp để thực
hiện. + Cần phải lựa chọn, mua sắm các thiết bị công nghệ hợp lý cho việc tạo ra
những sản phẩm, dịch vụ của cơng ty. Sau đó lập kế hoạch, phương pháp để quản trị nó. Sản phẩm dịch vụ của công ty đang được quan tâm nhất là thuốc nổ ANFO chịu
nước, chính vì vậy cơng ty cần đầu tư mạnh hơn vào dây chuyền này.

c. Bảo toàn và phát triển vốn.


Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu lâu dài của công ty là phát triển. Để đạt được mục tiêu lâu dài đó doanh nghiệp phải luôn tuân theo một nguyên tắc cơ bản là
bảo tồn vốn và phát triển vốn, đó là cái ngưỡng tối thiểu mà Cơng ty phải đạt được để có thể duy trì sự tồn tại của mình trên thương trường.
Vốn sản xuất kinh doanh mà trước hết là nguồn vốn chủ sở hữu là một đảm bảo cho doanh nghiệp tránh khỏi nguy cơ phá sản và là điểm tựa quan trọng cho mọi quyết
60
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
định đầu tư cũng như tài trợ. Nguồn vốn chủ sở hữu được coi như sự đảm bảo trước Nhà nước, các bên đối tác, các nhà đầu tư về khả năng kinh doanh của Công ty. Quy
mô của nguồn vốn chủ sở hữu cũng ảnh hưởng rất lớn tới khả năng đầu tư và tìm kiếm nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Bởi vì những tài sản quan trọng nhất được đầu tư từ
nguồn vốn chủ sở hữu và những nhà tài trợ đánh giá qua sự đảm bảo của nguồn vốn này. Chính vì vậy doanh nghiệp phải ln ln chú ý tới u cầu bảo tồn và phát triển
nguồn vốn chủ sở hữu. Yêu cầu bảo tồn vốn thực chất là việc duy trì giá trị, sức mua năng lực của nguồn vốn
chủ sở hữu và mặc dù cơ cấu tài trợ của doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay nợ khác song mọi kết quả sản xuất kinh doanh cuối cùng đều phản ánh vào sự tăng
giảm nguồn vốn vay. Nếu kinh doanh thua lỗ thì doanh nghiệp đó phải gánh chịu trách nhiệm bằng chính nguồn vốn của mình. Như vậy thua lỗ của mọi khoản đầu tư dù
được tài trợ bằng nguồn nào cũng làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, do tác động của nhiều nhân tố, giá trị của các
nguồn vốn và tài sản doanh nghiệp luôn luôn biến động. Do đó, nếu cho rằng bảo tồn vốn chỉ bao gồm việc giữ nguyên về số tuyệt đối giá trị tiền tệ của vốn sản xuất kinh
doanh qua các thời kỳ là khơng còn phù hợp. Để bảo tồn vốn doanh nghiệp phải quan tâm đến giá trị thực giá trị ròng của các loại vốn tức là khả năng tái sản xuất giá trị
các yếu tố đầu vào. Do vậy, yêu cầu để đảm bảo vốn đối với các loại vốn trong doanh nghiệp là không giống nhau, do những đặc điểm riêng về sự chu chuyển, thời gian của
từng loại vốn vào quá trình kinh doanh nên yêu cầu bảo toàn vốn cố định và vốn lưu động có khác nhau.
 Bảo tồn và phát triển vốn lưu động Vốn lưu động ở các cơng ty có ngành nghề kinh doanh khác nhau thì có cơ cấu tài
sản lưu động khác nhau và sự luân chuyển vốn lưu động chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau nên mỗi cơng ty phải có phương pháp quản lý vốn phù hợp với
61
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
những đặc điểm đó. Do đặc điểm của vốn lưu động là chuyển dịch giá trị một lần và hoàn vốn một lần, hình thái giá trị của nó cũng thay đổi qua các giai đoạn của quá trình
kinh doanh tồn đọng dưới dạng tiền tệ, hàng hóa … nên nó là những taifsanr rất dễ gặp phải rủi ro do tác động chủ quan từ phía doanh nghiệp và từ thị trường đTôi lại. Tuy
nhiên công ty phải dựa trên những nguyên tắc chung nhất cho việc bảo toàn và phát triển vốn lưu động của công ty.
- Căn cứ để xác minh giá trị bảo toàn vốn là chỉ số vật giá chung hoặc chỉ số giá của sản phẩm hàng hóa chủ yếu phù hợp với nhu cầu và chiểm tỷ trọng
lớn trong vốn lưu động của cơng ty. - Thời điểm kết thúc vòng quay của vốn nên tiến hành vào cuổi kỳ kế toán
quý, năm vì vòng quay vốn lưu động trùng với chu kỳ kinh doanh. - Đảm bảo tái sản xuất giản đơn về tài sản lưu động.
- Tiết kiệm vốn lưu động bằng cách tăng tốc độ luân chuyển. Tiết kiệm là một giải pháp cần áp dụng đầu tiên trước khi tìm nguồn vốn huy động khác, bởi
vì nếu sử dụng tiết kiệm vốn lưu động công ty sẽ không phải mất thêm một khoản chi sử dụng mới nào mà độ an tồn tài chính sẽ tăng cao do khơng
phải tìm nguồn tài trợ bằng vay nợ và cuối cùng là hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng. Để ắp dụng thành công những vấn đề đặt ra này đòi hỏi cơng ty
phải có nỗ lựu lớn trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn lưu động trong suốt chu kỳ kinh doanh. Tuy việc thực hiện phương án này đồi hỏi
cơng ty phải có nhiều nỗ lực nhưng tính khả thi lại rất cao, bởi vì tiết kiệm vốn lưu động là một trong những chính sách tài chính được Ban lãnh đạo
quan tâm đặc biệt và được tổ chức thực hiện nghiêm túc như: chỉ cấp đúng hạn mức vốn lưu động đã đăng ký, khuyến khích khách hàng trả tiền trước
nhằm tăng vòng quay vốn. Với những nỗ lực trên chắc chắn công ty sẽ tăng
62
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
tốc độ luân chuyển vốn lưu động và giảm bớt được nhu cầu vốn lưu động cần tài trợ.
 Bảo toàn và phát triển vốn cố định Bảo toàn và phát triển vốn cố định đặt ra như một nhu cầu tất yếu của mỗi doanh
nghiệp. Yêu cầu khách quan này bắt nguồn từ những lý do sau: - Trong cơ cẩu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vốn cố định thường chiếm
tỷ trọng lớn, nó quyết định tới tốc độ tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- So với chu kỳ vận động của vốn lưu động thì chu kỳ vận động của vốn ứng ra ban đầu cho chi phí về tài sản cố định cao hơn. Trong thời gian đó, đồng vốn
ln bị “đe dọa” bởi những rủi ro do những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan làm thất thoát vốn như lạm phát, hao mòn vơ hình…
- Khác với cách vận động của vốn lưu động là chuyển dịch giá trị một lần và cùng hoàn vốn một lần, vốn cố định chuyển dịch giá từng phần và hoàn vốn
từng phần. Trong khi có một bộ phận của vốn cố định được chuyển hóa thành vốn tiền tệ - quỹ khấu hao phần động thì còn một bộ phận khác lại nằm
trong phần giá trị còn lại của tài sản cố định phần tĩnh. Nếu “loại trừ” những tác nhân chủ quan và khách quan thì muốn bảo tồn được vốn cố định
thì “phần tĩnh” của vốn cố định phải nhanh chóng chuyển sang “phần động”. Đó là một quá trình khó khăn và phức tạp, đây chính là khâu dễ làm thất
thoát. Từ những lý do chủ yếu trên ta thấy việc quản lý, bảo toàn và sử dụng vốn là rất quan trọng trong doanh nghiệp.

d. Huy động vốn từ cản bộ, nhân viên trong công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×