1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Huy động vốn từ cản bộ, nhân viên trong công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.8 KB, 68 trang )


tốc độ luân chuyển vốn lưu động và giảm bớt được nhu cầu vốn lưu động cần tài trợ.
 Bảo toàn và phát triển vốn cố định Bảo toàn và phát triển vốn cố định đặt ra như một nhu cầu tất yếu của mỗi doanh
nghiệp. Yêu cầu khách quan này bắt nguồn từ những lý do sau: - Trong cơ cẩu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vốn cố định thường chiếm
tỷ trọng lớn, nó quyết định tới tốc độ tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- So với chu kỳ vận động của vốn lưu động thì chu kỳ vận động của vốn ứng ra ban đầu cho chi phí về tài sản cố định cao hơn. Trong thời gian đó, đồng vốn
luôn bị “đe dọa” bởi những rủi ro do những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan làm thất thốt vốn như lạm phát, hao mòn vơ hình…
- Khác với cách vận động của vốn lưu động là chuyển dịch giá trị một lần và cùng hoàn vốn một lần, vốn cố định chuyển dịch giá từng phần và hồn vốn
từng phần. Trong khi có một bộ phận của vốn cố định được chuyển hóa thành vốn tiền tệ - quỹ khấu hao phần động thì còn một bộ phận khác lại nằm
trong phần giá trị còn lại của tài sản cố định phần tĩnh. Nếu “loại trừ” những tác nhân chủ quan và khách quan thì muốn bảo tồn được vốn cố định
thì “phần tĩnh” của vốn cố định phải nhanh chóng chuyển sang “phần động”. Đó là một q trình khó khăn và phức tạp, đây chính là khâu dễ làm thất
thốt. Từ những lý do chủ yếu trên ta thấy việc quản lý, bảo toàn và sử dụng vốn là rất quan trọng trong doanh nghiệp.

d. Huy động vốn từ cản bộ, nhân viên trong cơng ty


Hình thức này có nhiều ưu điểm như: khả năng huy động vốn lớn – vì khơng những huy động được nguồn vốn từ cản bộ nhiên viên trong cơng ty mà còn huy động
63
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
được cả những người thân của nhân viên trong cơng ty; cơng ty tiết kiệm được khoản chi phí sử dụng vốn vay do chi phí sử dụng vốn vay thấp; điều kiện vay đơn giản; công
ty không phải thế chấp tài sản. Hình thức vay giúp cơng ty có thể linh hoạt hơn trong tổ chức nguồn vốn, khuyển khích tinh thần lao đọng của cán bộ cơng nhân viên. Tuy
nhiên, do nguồn vốn này hoàn toàn được huy động dưới hình thức tiền vay khơng kỳ hạn nên có những điểm hạn chế sau:
- Vì người gửi có thể rút tiền bất kỳ lúc nào nên nguồn vốn này không sử dụng để tài trọ cho nhu cầu vốn thường xuyên.
- Độ rủi ro của vốn vay cao nên có thế gây áp lực đến khả năng thanh tốn. - Có thể gây căng thẳng tài chính nếu công ty sử dụng quá nhiều.
- Công ty cần phải có những biện pháp khai thác vốn hợp lý thơng qua các cơng cụ kinh tế như: tính thuận tiện trong thanh toán; lãi suất hợp lý, mức lãi
suất này phải luôn hấp dẫn với người cho vay nhưng lại khơng q cáo để giảm chi phí sử dụng vốn của công ty. Mức lãi suất này thực hiện theo
nguyên tắc lãi suất vốn vay cán bộ công nhân viên phải lớn hơn lãi suất tiết kiệm nhưng lại nhỏ hơn lãi suất vay vốn ngân hàng.
Việc thực hiện các phương pháp marketing nhằm thu hút vốn từ cán bộ cơng nhân viên khơng thể có hiệu quả ngay tức thì. Từ chỗ cán bộ cơng nhân viên chưa có ý
định gửi đến chỗ họ ưa thích gửi tiền lại cơng ty là cả một q trình lâu dài đòi hỏi cơng ty phải triển khai và thực hiện chiến lược marketing nghiêm túc.
Với tình hình tài chính hiện nay của cơng ty khi mà hệ số nợ còn khá cao thì việc huy động vốn từ cán bộ cơng nhân viên cũng có điểm lợi thế và điểm bất lợi.
Song với tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trong những năm vừa qua và dự kiến doanh thu của công ty trong những năm tới sẽ tăng trên 20 thì việc thực hiện
phương án huy động vốn từ cán bộ công nhân viên là tương đối khả thi.
64
Trần Thị Việt Hà - Lớp K1
Như vậy. với việc tiết kiệm vốn lưu động và huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ nhân viên trong công ty thì cơng ty đã thu hút được nguồn vốn đáng kế.

e. Thanh lý, bán một số hàng còn đang tồn kho của công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×