1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

CB Richard Ellis CBRE Việt Nam 2008, Thị trường bất động sản bán lẻ Việt Dawson, John và các cộng sự 2003, The internalization of retailing in Asia, Dawson, John và Lee, Jung-Hee 2004, International retailing plans and Global Agriculture Information Netw

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (456.88 KB, 83 trang )


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. A.T.Kearney 2009, 2009 Global Retail Development Index, USA 2. AS Watson Group 2009, A.S Watson Group Announces Acceleration of
Global Expansion Plan, truy cập ngày 2822010 từ trang web: http:www.aswatson.comengnews_Nov24_2009.htm

3. Business in Asia 2005, China in Major Change: Opens Retail, Distribution


Sectors to Foreign Businesses truy cập ngày 2132010 từ trang web http:www.business-in-asia.comchina_retail.html

4. Ca, Hảo 2009, Sôi sục giá thuê mặt bằng bán lẻ, truy cập ngày 02032010 từ


trang web: http:vietnamnet.vnkinhtethitruong200910Soi-suc-gia-thue-mat-
bang-ban-le-873948 .

5. CB Richard Ellis CBRE Việt Nam 2008, Thị trường bất động sản bán lẻ Việt


Nam, Hà Nội.

6. Dawson, John và các cộng sự 2003, The internalization of retailing in Asia,


RoutledgeCurzon, Japan.

7. Dawson, John và Lee, Jung-Hee 2004, International retailing plans and


strategies in Asia, International Business Press, NY, USA, tr. 1-5 và 121-132.
8. Deloitte 2010, Global Powers of retailing 2010, London. 9. Dennis, Charles; Fenech, Tino; và Merriless Bill 2004, E-retailing,
Routledge Business, USA.

10. Global Agriculture Information Network – GAIN 2010, Vietnam retail


food sector 2010, thành phố Hồ Chí Minh, tr. 3-11
11. Hồng Văn 2009, Nhà bán lẻ nội yếu vốn, thiếu liên kết, Thời báo Kinh tế Sài
Gòn, truy cập ngày 1022010 từ trang web: http:www.thesaigontimes.vnHomekinhdoanhthuongmai14160
.

12. IBM 2007, Food retail format in Asia – Understanding Format Success, tr.


44-50, [bản nghiên cứu cho Coca Cola Retailing Research Council Asia].

13. Internet World Stats 2009, Asia Marketing Research, Internet Usage,


Population Statistics and Information, truy cập ngày 1022010 từ trang web:
http:www.internetworldstats.comasia.htm

14. Kiều Hương, 2007, Ra mắt hệ thống phân phối lớn nhất Việt Nam , Trung


tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục phát triển doanh nghiệp, truy cập ngày 1022010 từ trang web:
http:www.hotrodoanhnghiep.gov.vnDefault.asp?mod=Newsaction=list NewsID=4233temp=HTDN_vnObject=1ItemID=102Language=vn

15. Korean Fair Trade Commission, About KFTC – Who we are, truy cập ngày


2022010 từ trang web http:eng.ftc.go.kraboutoverview.jsp
. 16. KPMG 2009, Global MA outlook for retail, international.

17. Levy, Micheal và Weitz, Barton2001, Retailing management, McGraw


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (83 trang)

×