1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Lý do chọn đề tài Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.4 KB, 39 trang )


LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài


Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh giữa các công ty diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết. Đối với một cơng ty ngồi quốc doanh
có qui mơ vừa và nhỏ thì việc duy trì hoạt động kinh doanh có lãi là vơ cùng khó khăn.
Thực tế cho thấy, các công ty làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả là do khơng tìm được đầu ra hay còn hạn chế trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Yếu
kém trong việc tiêu thụ sản phẩm không những ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của cơng ty, mà còn làm gián đoạn q trình lưu thơng hàng hố, ảnh hưởng tới việc
sản xuất hàng hố, kìm hãm sự phát triển kinh tế đất nước.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đó, Cơng ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH cũng gặp rất nhiều khó khăn để có thể tồn tại và phát triển. Tuy hàng năm doanh thu
của công ty vẫn tăng với tỷ lệ khá nhưng vẫn còn một số hạn chế trong việc tiêu thụ sản phẩm. Đây là khâu cuối cùng của chu kỳ sản xuất kinh doanh và là khâu giúp
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, giúp cơng ty có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường.
Vậy làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm? Đây là câu hỏi đặt ra cho các nhà quản trị công ty cũng như sinh viên khoa Quản trị kinh doanh. Do đó
trong thời gian thực tập tại Cơng ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH em đã chọn đề tài: “Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH” làm
đề tài chuyên đề tốt nghiệp.
Em hy vọng với đề tài này sẽ đóng góp một phần cơng sức nhỏ bé vào việc thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty và giải đáp thắc mắc bấy lâu của
mình. 2. Mục đích nghiên cứu
Hiểu biết về các công việc của bộ phận tiêu thụ trong 1 cơng ty có những thuận lợi và khó khăn gì. Từ đó em sẽ có kinh nghiệm cho cơng việc sau này.

3. Phạm vi nghiên cứu


Trong phòng kinh doanh của Công ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH
4.Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp quan sát. - Phương pháp thu thập xử lý dữ liệu từ tài liệu của công ty.

5. Nội dung nghiên cứu:


Ngoài phần mở đầu, kết luận, chuyên đề gồm có 3 phần chính: Phần I: Những vấn lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của công ty trong
nền kinh tế thị trường. Phần II: Tổng quan về Công ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH
Phần III: Khảo sát và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH.
GVHD: LÊ THỊ QUỲNH ANH SVTH: HÀ SỸ TIẾN
Page 1
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG NỀN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG
I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HĨA ĐỐI VỚI CƠNG TY.
1 Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa
Trong nền kinh tế thị trường, các cơng ty phải tự mình quyết định ba vấn đề trung tâm cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh đó là: sản xuất và kinh doanh
cái gì? Sản xuất và kinh doanh như thế nào? Và cho ai? Cho nên việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cần được hiểu theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng.
Hiểu theo nghĩa rộng: Tiêu thụ hàng hóa là một q trình kinh tế bao gồm nhiều khâu bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu công ty cần thoả
mãn, xác định mặt hàng kinh doanh và tổ chức sản xuất DNSX hoặc tổ chức cung ứng hàng hóa DNTM và cuối cùng là việc thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhằm
đạt mục đích cao nhất.
Do tiêu thụ hàng hóa là cả một q trình gồm nhiều hoạt động khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau, cho nên để tổ chức tốt việc tiêu thụ
hàng hóa cơng ty khơng những phải làm tốt mỗi khâu cơng việc mà còn phải phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu kế tiếp, giữa các bộ phận tham gia trực tiếp hay gián
tiếp vào quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong cơng ty. Phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu kế tiếp có nghĩa là các khâu trong q trình tiêu thụ hàng hóa khơng
thể đảo lộn cho nhau mà phải thực hiện một cách tuần tự nhau theo chu trình của nó. Cơng ty không thể tổ chức sản xuất trước rồi mới đi nghiên cứu nhu cầu thị
trường, điều đó sẽ làm cho hàng hóa khơng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, cũng có nghĩa khơng thể tiêu thụ được sản phẩm hàng hóa và cơng ty phá sản.
Hiểu theo nghĩa hẹp: Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được hiểu như là hoạt động bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa của cơng ty cho khách hàng
đồng thời thu tiền về. Vậy tiêu thụ hàng hóa được thực hiện thơng qua hoạt động bán hàng của
cơng ty nhờ đó hàng hố được chuyển thành tiền thực hiện vòng chu chuyển vốn trong công ty và chu chuyển tiền tệ trong xã hội, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu xã
hội.
Tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của chu kỳ sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty.
2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 2.1. Đối với công ty.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×